Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Фирми със седалище: гр. София, Средец, ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, 10

Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище
203790570 ВТ Дизайн ООД
V&T Design
November 17, 2015 09:18 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
204880386 АЗ Капитал ЕООД
AZ Capital Limited
November 28, 2017 09:43 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
200633328 Денкер и Вулф България ЕООД и Ко Уинд 1
Denker&Wulf Bulgaria EOOD & Co Wind 1 KD
March 6, 2009 11:52 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
206712597 ДГКВ инвест ЕМП АД
DGKV Invest EMP
November 5, 2021 09:42 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
175327903 МАЛСЕФ ДИЗАЙН ЕООД
2007 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
176599614 МожеБГ
MoveBG
2013 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
200129029 ВИСТА АВТ АД
VISTA AWT
May 26, 2008 13:29 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
204700144 БиСи ХолдКо АД
BC HoldCo AD
July 31, 2017 16:15 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
206218171 Инфосис Лимитид България ЕООД
Infosys Limited Bulgaria EOOD
September 8, 2020 10:49 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1124)
200404831 Суис-Бул Трейд ЕООД
Swiss-Bul Trade
October 6, 2008 13:38 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
204780390 ДиБиЕйчПи ЕООД
DBHP EOOD
September 28, 2017 13:54 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
201764191 бетахаус София ООД
betahaus Sofia
October 28, 2011 10:44 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1421)
200254552 АЙКЪН Клиникъл Рисърч ЕООД
ICON Clinical research
July 17, 2008 15:25 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
206600648 ВИГАН Експорт ООД
VGAN Export OOD
July 28, 2021 15:26 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
175292135 БАЛТСО ЕООД
BALTSO
2007 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1612)
201109556 АТЛАНТИК ТРЕЙД СОФИЯ ЕООД
ATLANTIC TRADE SOFIA
April 8, 2010 10:58 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
200455338 Ди Екс Си Технолоджи България ЕООД
DXC Technology Bulgaria
November 3, 2008 15:56 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1766)
206911040 Елина Свитолина
Elina Svitolina Foundation
April 20, 2022 10:50 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
200767170 УНИЕКО кооперативно дружество - клон България Клон на чуждестранен търговец
UNIECO cooperative company - Bulgaria branch
July 2, 2009 17:49 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
175336959 ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ ЕООД
LOZOVI NASAZHDENIA
2007 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
130125352 ДЖЕТОЙЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД
JETOIL - BULGARIA
1999 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1527)
124031877 КАЛИАКРА АД
KALIAKRA
1996 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
200498364 ТиАй Спаркъл България ЕООД
TI Sparkle Bulgaria EOOD
December 1, 2008 14:16 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
130556751 ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД
2001 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1408)
206037676 ВМС Венчър АД
VMS Venture AD
February 26, 2020 14:46 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
202421085 Оптимъл Пеймънтс (България) ЕООД
Optimal Payments (Bulgaria) EOOD
January 31, 2013 15:43 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1784)
201214564 Колектива България ЕООД
Kolektiva Bulgaria EOOD
August 3, 2010 09:30 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
204682778 БиСи Русе ЕООД
BC Ruse EOOD
July 19, 2017 10:42 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
206513410 ДГКВ инвест венчър кепитъл АД
DGKV Invest Venture Capital AD
May 18, 2021 11:50 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)
200169041 МОЛ ВАРНА ЕАД
MALL VARNA EAD
June 15, 2008 11:10 БЪЛГАРИЯ, гр. София (1000)