Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Фирми със седалище: гр. Русе, АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ, 2

Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище
205548270 ЕКО ПРОПЪРТИ ТРЕЙД ЕООД
ECO PROPERTY TRADE L.T.D.
March 1, 2019 11:28 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7000)
204694570 ЕЛКОНСУЛТ БГ ЕООД
ELKONSULT BG LTD
July 26, 2017 18:33 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7000)
117010459 РУСЕ ТАБАК ООД
1996 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7012)
205559091 ЕКО ПРОПЪРТИ РЕЙД ЕООД
ECO PROPERTY RADE L.T.D.
March 8, 2019 15:13 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7000)
204630525 АЗАРЕЯ 22 ЕООД
AZAREYA 22 Ltd.
June 8, 2017 10:25 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7000)
203962421 ГЛОБАЛ ЕКСПРЕС ТРАНС ЕООД
GLOBAL EXPRESS TRANS LTD
March 10, 2016 11:43 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7005)
117680228 СОД ЕРИКА ООД
SOD ERIKA
2007 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7000)
205130074 ИМОТИ МОЛЛОВ ООД
REAL ESTATES MOLLOV LTD
May 21, 2018 12:57 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7000)
205558463 ЕТО ПРОПЪРТИ ТРЕЙД ЕООД
ETO PROPERTY TRADE L.T.D.
March 8, 2019 12:23 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7000)
206443467 ЕКОКОРНИНВЕСТ ЕООД
ECOCORNINVEST LTD
March 22, 2021 14:56 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7000)
204760052 ЕВРОТРЕЙД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
EUROTRADE INTERNATIONAL LTD
September 13, 2017 16:26 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7000)
203145729 БУЛ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
BUL INVEST BULGARIA LTD
July 16, 2014 16:33 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7000)
206497212 ИНТЕРКОМДИРЕКТС ЕООД
INTERCOMDIRECTS Ltd.
May 5, 2021 08:28 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7000)
205748747 АНСТОР ОРИГИНАЛ ЕООД
ANCTOR ORIGINAL EOOD
July 16, 2019 14:11 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7000)
205586170 АВТОБИОПАРК ЕООД
AUTOBIOPARK L.T.D.
March 25, 2019 15:36 БЪЛГАРИЯ, гр. Русе (7000)