Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Община Дългопол фирми

Най-преглежданите фирми в общината през седмицата
Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище Позиция
202992027 КУЕД ООД
QED OOD
March 25, 2014 13:16 БЪЛГАРИЯ, с. Камен дял (9253) 1
204258719 АКЕРА-Д ЕООД
AKERA-D
September 27, 2016 12:34 БЪЛГАРИЯ, гр. Дългопол (9250) 2
201491796 АГРОКАМЧИЯ ООД
March 18, 2011 10:17 БЪЛГАРИЯ, с. Цонево (9261) 3
813192430 АЛЕКО - АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЕТ
April 30, 2009 17:37 БЪЛГАРИЯ, с. Арковна (9246) 4
203999398 ПОЛИ АГРО БГ ЕООД
March 30, 2016 13:35 БЪЛГАРИЯ, гр. Дългопол (9250) 5
813144019 ЗПК ЕДИНСТВО - С.ПАРТИЗАНИ Кооперация
June 20, 2008 17:58 БЪЛГАРИЯ, с. Партизани (9245) 6
200438520 ВАСИЛЕНА 22 ЕООД
VASILENA 22
October 23, 2008 13:52 БЪЛГАРИЯ, с. Дебелец (0) 7
103915431 АВТОГАРАНТ ПН ООД
September 16, 2008 12:51 БЪЛГАРИЯ, гр. Дългопол (9250) 8
200956915 МУТА 1 ЕООД
MUTA 1
December 8, 2009 10:56 БЪЛГАРИЯ, с. Цонево (9261) 9
203421921 КАМЧИЯ БИЛД 7 ЕООД
KAMCHIYA BUILD 7 Ltd.
February 20, 2015 11:36 БЪЛГАРИЯ, гр. Дългопол (9250) 10
148054521 АЛЕКС ЕСКЕЙП ООД
ALEKS ESCAPE
November 4, 2010 14:19 БЪЛГАРИЯ, с. Цонево (9261) 11
202137779 ПОДИН ООД
PODIN
July 9, 2012 16:32 БЪЛГАРИЯ, с. Величково (9263) 12
201112082 АГРОКЛАС 10 ЕООД
AGROKLAS 10
April 9, 2010 15:47 БЪЛГАРИЯ, с. Дебелец (9261) 13
201433469 ВИКОНЧИ 05 ЕООД
VICONCHI 05
February 15, 2011 18:06 БЪЛГАРИЯ, гр. Дългопол (9250) 14
200107552 СЕЛИАК ЕООД
May 8, 2008 11:57 БЪЛГАРИЯ, с. Рояк (9252) 15
103863931 АЛБЕА - МИЛЕН ХРИСТОВ ЕТ
March 4, 2009 15:46 БЪЛГАРИЯ, с. Цонево (9261) 16
148052463 БГБИОМАС ЕООД
BGBIOMASS
January 12, 2009 16:23 БЪЛГАРИЯ, с. Сладка вода (9257) 17
200700257 БОЛКАН ТРЕЙЖЪР ООД
BALKAN TREASURE
April 28, 2009 15:36 БЪЛГАРИЯ, гр. Дългопол (9250) 18
203762987 ТУРИСТ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
TURIST INVEST BULGARIA LTD
October 30, 2015 15:54 БЪЛГАРИЯ, с. Аспарухово (9260) 19
202121084 Дени Транс 2004 ЕООД
DENY TRANS 2004 Ltd
June 22, 2012 17:31 БЪЛГАРИЯ, с. Аспарухово (9260) 20
203304284 СНЕЖАНА АТАНАСОВА 77 ЕТ
November 24, 2014 13:15 БЪЛГАРИЯ, гр. Дългопол (9250) 21
103921128 МИТАК ООД
August 12, 2010 18:52 БЪЛГАРИЯ, гр. Дългопол (9250) 22
201546189 ИРИС-СИН ЕООД
IRIS - SIN
April 27, 2011 14:11 БЪЛГАРИЯ, гр. Дългопол (0) 23
103940922 ТРАФИК БЕТОНИ ООД
TRAFFIC BETONI
January 28, 2008 13:29 БЪЛГАРИЯ, гр. Дългопол (9250) 24
204527685 ДИМИ ТРАНС 82 ЕООД
DIMI TRANS 82 LTD
March 31, 2017 12:09 БЪЛГАРИЯ, с. Величково (9263) 25
103235983 "МУТА-ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ" ЕТ
MUTA-DIMITAR KOSTADINOV
November 17, 2010 09:32 БЪЛГАРИЯ, с. Цонево (9261) 26
148058797 В И А ТМ ЕООД
September 3, 2010 17:57 БЪЛГАРИЯ, с. Медовец (9238) 27
125516495 ПИЖ ГАЗ АД
PIJ GAZ
May 28, 2013 14:18 БЪЛГАРИЯ, с. Медовец (9238) 28
175770418 ЯНГЬОЗ - ЕРДУХАН ШЮКРИ ЕТ
October 13, 2009 14:10 БЪЛГАРИЯ, с. Рояк (9252) 29
201595535 ФИЛ-2011 ЕООД
June 13, 2011 16:30 БЪЛГАРИЯ, гр. Дългопол (9250) 30
204602223 ГЮНТЕР БИЛД ЕООД
GYUNTER BILD LTD.
May 19, 2017 14:46 БЪЛГАРИЯ, с. Рояк (9252) 31
813077428 НЕДЯЛКО ЖЕЛЕВ - ПАПИНА ЕТ
April 7, 2011 15:22 БЪЛГАРИЯ, гр. Дългопол (9250) 32
201021533 САУТУЕЙ ШИПИНГ ЕООД
SOUTHWАY SHIPPING
January 26, 2010 10:30 БЪЛГАРИЯ, гр. Дългопол (9250) 33
202198636 КЬОСЕГЛУ ЕООД
KYOSEGLU Ltd.
August 22, 2012 13:54 БЪЛГАРИЯ, с. Медовец (9238) 34
200443346 КОНСТРУКТОР ЕООД
CONSTRUCTOR LTD
October 27, 2008 12:37 БЪЛГАРИЯ, гр. Дългопол (9250) 35
203001650 ЛАНД ПРО - Константин Атанасов ЕТ
LAND PRO - Konstantin Atanasov
March 31, 2014 16:32 БЪЛГАРИЯ, с. Цонево (9261) 36

Фирми по селища