Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Община Крумовград фирми

Най-преглежданите фирми в общината през седмицата
Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище Позиция
200391056 АГАРИКУС БГ ЕООД
AGARICUS BG
September 29, 2008 08:34 БЪЛГАРИЯ, с. Голяма Чинка (6940) 1
200066568 РАДОМЕС ЕООД
March 25, 2008 17:08 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 2
203861027 "ПАЦО-АНГЕЛИНА ЧАУШЕВА" ЕТ
January 7, 2016 16:49 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 3
204008562 АКСА ФИНАНС ЕООД
April 5, 2016 10:45 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 4
108565390 СОФТ-Ю ООД
June 12, 2009 12:09 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 5
200418585 ЧОЛАКОВ 94 ЕООД
October 13, 2008 16:04 БЪЛГАРИЯ, с. Полковник Желязово (6909) 6
203757154 ПЧЕЛИЧКА-2015 ООД
October 27, 2015 15:40 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 7
202151113 ЛИДЕР ФРУТ ЕООД
July 16, 2012 17:23 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 8
205044515 РЕФЛЕКС ДРИЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
”REFLEX DRILLING BULGARIA”
March 19, 2018 10:41 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 9
201301186 МЕРГЮЛ АЗИС - МЕРГЮЛ АЗИС ЕТ
October 6, 2010 12:53 БЪЛГАРИЯ, с. Вранско (6912) 10
122054432 ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД ЕАД
DUNDEE PRECIOUS METALS KRUMOVGRAD EAD
February 13, 2008 12:55 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 11
108058070 ПАЛАС - АХМЕД ФЕЙЗИ ЕТ
February 15, 2011 09:21 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 12
204599026 АКСА ЕНЕРДЖИ ЕООД
May 18, 2017 11:17 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 13
203568177 ЛАНД МАРКЕТ ЕООД
LAND MARKET Ltd.
June 3, 2015 13:53 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 14
200484717 РОЗА Х5 ЕООД
November 21, 2008 11:54 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 15
108028522 ВЕЛИН ДРАМАЛИЕВ ЕТ
July 29, 2008 17:38 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 16
108565579 ДУРАЛ ООД
October 6, 2009 11:57 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 17
200249288 КАМАЕЛ - САБРИ ОСМАН ЕТ
July 11, 2008 18:03 БЪЛГАРИЯ, с. Подрумче (6945) 18
108081585 ЛЮТВИ ХАЛИЛЕФЕНДИ ЕТ
February 15, 2011 09:24 БЪЛГАРИЯ, с. Раличево (6965) 19
108687832 ЕРАЙ - ХАЛИЛ МЕХМЕД ЕТ
March 25, 2009 11:03 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 20
201990190 ЛЕДЕНИКА 83 - КРАСИМИР МИХОВ ЕТ
ET LEDENICA 83 - CRASIMIR MIHOV
March 28, 2012 12:38 БЪЛГАРИЯ, с. Поточница (6960) 21
201521054 СИМОНА БЪЛГАРИЯ ЕООД
April 4, 2011 10:28 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 22
201981572 ФЕЙЗИ ФИНАНС ЕООД
March 23, 2012 09:58 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 23
201836541 САКАЛ ЕООД
December 23, 2011 10:22 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 24
108062040 ЕФИ - ЕВТИМ ЧАУШЕВ ЕТ
ET EFI - EVTIM CHAUSHEV
July 13, 2009 19:28 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 25
108063509 КОЛЬОР-ЕМ - ЕМИЛ МЕРЛЕВ ЕТ
November 5, 2010 14:14 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 26
203708469 ЕВРО-МАГ 63 - АЙШЕ ТАХИР ЕТ
September 23, 2015 11:56 БЪЛГАРИЯ, с. Горна кула (6952) 27
108518370 ДИАНА - МИТКО ХРИСТОВ ЕТ
November 25, 2011 17:21 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 28
818021668 АНГЕЛ МИТКОВ ЕТ
January 5, 2012 15:40 БЪЛГАРИЯ, с. Аврен (6930) 29
108000423 ХАЛИЛ МЕХМЕД ЕТ
March 14, 2011 17:13 БЪЛГАРИЯ, с. Малка Чинка (6941) 30
108686562 ТЮРЕС-КОНСУЛТ ЕООД
October 29, 2008 16:35 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 31
108687280 МИР АЛЕКС - ВЕСЕЛИН МИЛЧЕВ ЕТ
October 27, 2010 11:31 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 32
204494790 ИЗТОЧНА РОДОПСКА ПЧЕЛА Кооперация
March 10, 2017 16:50 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 33
200516549 СИМЕОН МАНОЛОВ ЕТ
December 12, 2008 15:53 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 34
108551572 БУЛСЛЕЙТ ООД
BULSLATE
December 15, 2010 17:01 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 35
202894355 Мегюс ЕООД
Мegyus
January 20, 2014 09:45 БЪЛГАРИЯ, гр. Крумовград (6900) 36

Фирми по селища