Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

с. Раковски фирми

Най-преглежданите фирми в селището през седмицата
Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище Позиция
204809371 АМАД ГРУП ЕООД
October 16, 2017 10:42 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 1
205866560 ФЕЛИС 93 ЕООД
FELIS 93 EOOD
October 18, 2019 14:18 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 2
204142465 БОЗОКЛАР ЕООД
BOZOKLAR
June 29, 2016 16:05 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 3
204123486 Мистър Барака ЕООД
Mistar Baraka Ltd.
June 15, 2016 16:25 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 4
116586199 ВОДОСНАБДЯВАНЕ - С. РАКОВСКИ ООД
VODOSNABDYAVANE - s. RAKOVSKI
2007 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 5
204228989 ЕВРОНУТ ООД
EURONUT
September 1, 2016 13:07 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 6
204967670 ФУУД ЛОГИСТИК ЕООД
FOOD LOGISTIC
January 26, 2018 13:45 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (0) 7
116586135 БЕЙРАМ ШЕРИФ ЕТ
2007 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 8
205627763 ИБО 2019 ЕООД
IBO 2019 Ltd.
April 18, 2019 11:35 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 9
203238724 ГАРАНТ - 1991 ЕООД
GARANT - 1991
October 2, 2014 13:06 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 10
204720104 МЕАРТ ЕООД
MEART Ltd
August 14, 2017 12:31 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 11
116543835 АДЕЛА - АДИЛЕ ИДРИЗОВА ЕТ
DELA - ADILE IDRIZOVA
2002 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 12
205098192 ИГОР КАР 2010 ЕООД
"IGOR CAR 2010" LTD
May 5, 2018 12:25 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 13
116046388 МАРМАРИС-93 - СЮЛЕЙМАН САЛИЕВ ЕТ
1993 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 14
116581017 ГЮЛТЕН АЛИЕВА ЕТ
2006 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 15
116543600 ЖЕСТ - МУХСИН САРОВ ЕТ
2002 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 16
826024475 ФЕВЗИ ХАККЪЕВ-ЧАКМАК 49 ЕТ
1992 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 17
116559394 ОКИ ЕООД
2004 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 18
202122841 ЕУРО ГРИЛ ЕООД
"Euro Gril" Ltd
June 25, 2012 15:29 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 19
000496742 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ" Кооперация
1992 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 20
116574510 СИНЕЛА-91 - ПЕТЯ ИВАНОВА ЕТ
1991 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 21
205246812 ЕНДЖАН 2018 ЕООД
ENGAN 2018 LTD
August 28, 2018 10:14 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 22
205508136 ДЕНИЗДЖАН ЕООД
DENIZDZHAN LTD
February 6, 2019 16:21 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 23
200070641 АГРОПРОМ ЧАКЪР ООД
AGROPROM CHAKAR
March 28, 2008 15:51 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 24
203268169 ДИАМАНТ - СЕДА САЛИЕВА ЕТ
October 24, 2014 14:12 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 25
116583438 АРЕС - НУРХАН ХАЛИЛОВ ЕТ
ARES - NURHAN HALILOV
2006 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 26
826036036 СЕСИ-СЕЗГИН ЮМЕРОВ ЕТ
1993 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 27
826021504 ЕРДУВАН ЧАКЪР ЕТ
ERDUVAN CHAKAR
1991 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 28
116571916 ЧАКЪРОГЛУ - АЛИ ЧАКЪР ЕТ
CHAKAROGLU-ALI CHAKAR
2005 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 29
204817044 ШОШКИЧ ЕНЕРЖИ ЕООД
SHOSHKICH ENERGI Ltd
October 19, 2017 10:29 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 30
201552690 ХЕРС-93 ЕООД
May 3, 2011 08:58 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 31
203682914 БАТУ 88 ЕООД
BATU 88 Ltd
September 1, 2015 13:06 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 32
205039906 АГБАСТРОЙ ЕООД
AGBASTROY
March 15, 2018 08:05 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 33
204921922 ПРО - ВОРК ЕООД
PRO - WORK
January 4, 2018 08:41 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 34
000500183 "НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1919""
1997 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 35
204242227 РЕСАХЮЕЛ ЕООД
RESAHUEL EOOD
September 14, 2016 08:19 БЪЛГАРИЯ, с. Раковски (7264) 36