Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

с. Босилковци фирми

Най-преглежданите фирми в селището през седмицата
Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище Позиция
203332593 СТРОЙКО - М85 ЕООД
December 13, 2014 14:28 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (0) 1
203104294 ФЪРТРИИ ЛИМИТИД ЕООД
FIRTREE LIMITED LTD
June 13, 2014 15:57 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (7128) 2
201222098 СТИЛ - Красимир Гавраилов ЕТ
STIL - Krasimir Gavrailov
August 6, 2010 16:22 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (7128) 3
206832696 ЕЛВИ ХЕПИ ФАРМ ЕООД
LW HAPPY FARM LTD
February 18, 2022 14:26 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (7128) 4
204611044 АС ЕНД АУЪРС ООД
US AND OURES LTD
May 29, 2017 09:51 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (7128) 5
201350386 ТНТ ЕНТЕРПРАЙСЕС ООД
TNT ENTERPRISES LTD
December 6, 2010 10:16 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (7128) 6
204118959 ДЕНЕМА ЕООД
DENEMA LTD
June 13, 2016 13:58 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (7128) 7
200260263 ФУЛЪР ЕНТЕРПРАЙСЕС ЕООД
FULLER ENTERPRISES
July 19, 2008 14:48 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (7128) 8
205063540 ДОБРИ 81 ЕООД
DOBRI 81 EOOD
April 4, 2018 10:42 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (7128) 9
200258629 ХОДЖО БЪЛГАРИЯ ООД
HOJO BULGARIA
July 19, 2008 10:30 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (7128) 10
202335049 ТЕЙЛЪР ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
TAYLOR INVESTMENT LTD
November 27, 2012 15:16 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (7128) 11
201099980 ХОУКСНЕСТ ЕООД
HAWKSNEST Ltd
March 29, 2010 12:07 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (7128) 12
200729038 ХЕАЛИНГ ПРАКТИС ЕООД
HEALING PRACTICE
May 26, 2009 16:53 БЪЛГАРИЯ, с. Въбел (5953) 13
206546652 Аниматори ООД
" Animatori" Ltd
June 11, 2021 11:57 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (7128) 14
200010998 МИКО-МИТКА ТОДОРОВА ЕТ
MIKO-MITKA TODOROVA
January 24, 2008 10:05 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (7128) 15
205227185 ИЛИЯ ИЛИЕВ 82 ЕООД
ILIA ILIEV 82 LTD
July 27, 2018 12:36 БЪЛГАРИЯ, с. Босилковци (7128) 16