Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

гр. Главиница фирми

Най-преглежданите фирми в селището през седмицата
Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище Позиция
204369705 СКАЙ КОМЕРС 82 ЕООД
SKY COMMERCE
December 12, 2016 08:57 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 1
205333263 Кехайов КЮ 81 ЕООД
"Kehayov KYu 81"LTD.
October 10, 2018 12:12 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 2
200433249 Л.Б.С. КОНСУЛТИНГ ЕАД
L.B.C. CONSULTING
October 21, 2008 13:16 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 3
118002115 АГРО 93 ЕООД
1996 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 4
204123835 2016 - КИРИЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ ЕТ
June 16, 2016 09:43 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 5
118584617 СЕЛИН ЕООД
SELIN
2007 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 6
118038098 ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД
1998 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 7
201902589 АГРО - ЕЮБ ООД
AGRO - EYUB
February 3, 2012 12:52 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 8
118004338 СТРОЙТЕХНИКА АД
1992 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 9
200426443 ПРЕМИЕР ГРУП 08 ЕООД
PREMIER GRUP 08 LTD
October 16, 2008 16:19 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 10
118580316 ТУУЛТРЕЙД - МАРИЯ СТОЙЧЕВА ЕТ
2006 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 11
206045488 СУПЕР ЕКОПЕЛЕТ ООД
SUPER ECOPELET OOD
March 4, 2020 14:54 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 12
202287259 ВЮЖ-ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЕТ
ET VUJ-VLADISLAV GEORGIEV
October 26, 2012 09:25 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 13
118509956 ВЕЗНИ-2000 ЕООД
2000 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 14
204838985 ЕЛ - ТУ - СОЛАМ ЕООД
EL - TU - SOLAM LTD
October 31, 2017 16:01 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 15
828053187 ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ "АГРОСТРОЙ-94" Кооперация
1994 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 16
828045607 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ЛАЗУР-94" Кооперация
1994 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 17
000552434 РПК "НАПРЕДЪК"" Кооперация
1997 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 18
204714806 УАЙТ КОМФОРТ ЕООД
WHITE COMFORT
August 9, 2017 15:06 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 19
118019614 ГЛАВИНИЦАИНВЕСТ АД
GLAVINITSAINVEST
1997 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 20
118038479 НАДЕЖДА - ПЕНКА МИХАЙЛОВА ЕТ
1998 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 21
203162123 МЕЛИНДА-ГИНКА ЦАНКОВА ЕТ
July 30, 2014 14:29 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 22
204332062 ГЛАВИНИЦА ЛЕС - ВИКТОР ПЕНЧЕВ ЕТ
GLAVINICA LES-VIKTOR PENCHEV
November 15, 2016 12:49 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 23
204574763 МЕ - ИВ ЕООД
ME - IV Ltd.
May 3, 2017 13:08 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 24
118582139 КРИСТАЛПЛАСТ ЕООД
2007 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 25
205215749 БИЛИЕН ПЛЮС ЕООД
July 18, 2018 10:24 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 26
202226605 ЕЛИСЕВРОБУЛ ЕООД
ELISEVROBUL
September 14, 2012 12:10 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 27
203269196 АСПИД - 81 ЕООД
ASPID - 81 LTD
October 27, 2014 12:05 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 28
204582692 АНЕЛИ - 91 ЕООД
ANELI - 91
May 9, 2017 14:44 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 29
202495047 ЕЙЧ УАЙ СИ ООД
HYC LTD
March 22, 2013 10:53 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (0) 30
123551049 НОВА ИНВЕСТ ЕООД
2003 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 31
204969590 ЕЛИ 2018 ЕООД
ELI 2018
January 29, 2018 11:33 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 32
201727531 АННА МАРИЯ - 2011 ЕООД
October 3, 2011 10:13 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 33
201693755 ДАНКРИС 92 ЕООД
DANKRIS 92
September 1, 2011 17:27 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 34
828042066 ИВЕТА - ПЕТЪР НЕНОВ ЕТ
1993 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 35
118501863 АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ-ГЛАВИНИЦА - РЮСТЕМ ХАТИП ЕТ
1999 БЪЛГАРИЯ, гр. Главиница (7630) 36