Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Община Симеоновград фирми

Най-преглежданите фирми в общината през седмицата
Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище Позиция
202604250 НИРО-ТРАНС ЕООД
NIRO-TRANS
May 31, 2013 16:53 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 1
202123822 ДеКо АКТИВ ЕООД
DeKo AKTIV
June 26, 2012 10:03 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 2
203345605 ЕКОЕСТ ЕООД
EKOEST EOOD
December 29, 2014 15:20 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 3
202747864 МЕ.ДЕМИР ООД
September 25, 2013 10:25 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 4
205852493 АЛ66-АЛЬОША АНГЕЛОВ ЕТ
ET AL66-ALIOSHA ANGELOV
October 9, 2019 10:11 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 5
206245535 Стардъст 2020 ЕООД
Stardust 2020 LTD
October 1, 2020 12:52 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 6
200404660 Джи Ти Ай - Ауто ЕООД
October 6, 2008 13:11 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 7
206122358 АМИРА-ЖЕЛЯЗКА АНГЕЛОВА ЕТ
ET AMIRA-GELIAZKA ANGELOVA
June 9, 2020 10:34 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 8
126021604 ТЯНЧО МОЦОВ ЕТ
1992 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 9
126171575 ПЕТЪР БОШКОВ - 512 ЕТ
1993 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 10
126578425 КЛК ЕООД
2001 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6390) 11
126607186 КИН ЕООД
KIN
2002 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 12
126509009 АВТО ИЛЧЕВ ООД
2000 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 13
202327312 БУЛФИШ 2012 ЕООД
BULFISH 2012 SLTD.
November 21, 2012 17:19 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6300) 14
202107864 ДИМИТЪР МИТЕВ 2012 ЕТ
June 14, 2012 10:52 БЪЛГАРИЯ, с. Свирково (6499) 15
200475807 ИЛВАНС-ВАСИЛКА КОЛЕВА ЕТ
ILVANS-VASILKA KOLEVA
November 17, 2008 08:26 БЪЛГАРИЯ, с. Свирково (6499) 16
200334938 АГРО МИКС 8 ООД
AGRO MIX 8
August 28, 2008 10:22 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 17
126116760 ИВАН ИВАНОВ ЕТ
ET "IVAN IVANOV"
1997 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 18
126021860 АТАНАС ТОЛЕВ - ДИМО ВЪЛКОВ ЕТ
ATANAS TOLEV - DIMO VULKOV ET
1995 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 19
202956390 АДЕЛИНА – 64 – СЛАВИ МИЛЕВ – КАТЯ ПАНЕВА ЕТ
February 28, 2014 11:54 БЪЛГАРИЯ, с. Троян (6491) 20
126618019 ФРИКОМ АД
FRIKOM
2002 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 21
201708778 РЕСПЕКТ-2011 ЕООД
RESPEKT-2011
September 16, 2011 09:27 БЪЛГАРИЯ, с. Свирково (6499) 22
204608646 БУЛАГРО-2012 ЕООД
"BULAGRO-2012" Ltd.
May 26, 2017 09:10 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 23
205832693 МИВА - 74 ЕООД
“MIVA - 74” Ltd
September 24, 2019 15:52 БЪЛГАРИЯ, с. Навъсен (6497) 24
126726468 ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД
2006 БЪЛГАРИЯ, с. Навъсен (6479) 25
200262264 ЗЛАТКА ИВАНОВА АТАНАСОВА - ДЕТЕЛИНА ЕТ
ZLATKA IVANOVA ATANASOVA - DETELINA
July 20, 2008 14:20 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 26
203975600 СМБС ШИПИНГ ООД
"SMBS SHIPPING" Ltd.
March 16, 2016 16:19 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (0) 27
206411672 ЯНИ 2303 ЕООД
“YANI 2303“ EOOD
February 25, 2021 16:23 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 28
201650939 МИТКО МИТЕВ - ШОПА 2011 ЕТ
ET MITKO MITEV - SHOPA 2011
July 27, 2011 17:02 БЪЛГАРИЯ, с. Свирково (6499) 29
205704277 БОНИТА 2019 ЕООД
BONITA 2019 LTD
June 13, 2019 11:05 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 30
202753437 ПАЗИ БОЖЕ ЕООД
PAZI BOJE
September 30, 2013 09:59 БЪЛГАРИЯ, с. Троян (6491) 31
204903511 ТОНИ И СТЕФИ ЕООД
"TONI I STEFI" EOOD
December 12, 2017 13:28 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 32
126032860 ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ЕТ
1992 БЪЛГАРИЯ, с. Навъсен (6479) 33
202783515 Стою Колев ЕТ
October 22, 2013 11:53 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 34
204106490 РАЙ-ТМ 16 ООД
June 3, 2016 16:36 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6490) 35
202753867 ВАНЕССА - 33 ЕООД
VANESSA - 33 EOOD
September 30, 2013 11:12 БЪЛГАРИЯ, гр. Симеоновград (6450) 36

Фирми по селища