Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЛАДИМЕКС-Л ООД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
030109895
Регистрация по ЗДДС
Да - BG030109895 от 1994-04-01 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
1997 година
Наименование
ЛАДИМЕКС-Л
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Перник, пл.Кракра Пернишки №1, хотел Струма, ет. 1 Виж на картата
Контакти
Код на икономическа дейност
5510 - ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
Предмет на дейност
търговска дейност, в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт, обменни, комисионни, консигнационни операции, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентс... търговска дейност, в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт, обменни, комисионни, консигнационни операции, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство на наши и чужди физически и юридически лица, производство и реализация на всякаква (позволена от закона) продукция, изкупуване, преработка и реализация на суровинни ресурси (без забранените от закона), хотелиерство, вътрешен и международен туризъм при спазване на установения разрешителен режим, изграждане и експлоатация на питейни, хранителни и развлекателни заведения, транспортна и спедиторска дейност при спазване на установения разрешителен режим, ремонтно-сервизна и всякаква друга дейност в сферата на услугите, сделки с недвижими имоти, организиране и участие във фондови борси, при спазване на установения разрешителен режим, промишлено коопериране, трансфер на технологии, ноу-хау и лицензии, образователни мероприятия за подготовка, квалификация и преквалификация на кадри, маркетинг, лизинг, консултантска дейност, както и извършването на всякаква друга дейност за постигане целите на дружеството, незабранена със закон, указ или акт на МС прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: ЛЮДМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЙКОВ (свързан с 24 фирми)
Съдружник: "ЛАДИМЕКС-ХОЛДИНГ" АД 2,500.00 лв - 0.11% дял (свързан с 4 фирми)
Съдружник: ЛЮДМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЙКОВ 2,500.00 лв - 0.11% дял (свързан с 24 фирми)
Съдружник: КРАКРА ИНВЕСТ 2,250,000.00 лв - 99.78% дял (свързан с 5 фирми)
Капитал размер
2,255,000 лева (2,255,000 лева внесен)

Финансови показатели

Няма данни.

Служители

Няма данни.

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ЛАДИМЕКС-Л ООД с ЕИК/ПИК 030109895 е основана на 15 Юни 2008 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Седалището на компанията се намира в гр. Перник, а началният внесен капитал е в размер на 2,255,000 лева.

Хронология

1994-04-01
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG030109895 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

1997
Регистрация на фирмата

2011-03-17
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Перник, пл. "КРАКРА ПЕРНИШКИ" 6
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Перник, ет. 1

2015-05-20
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Перник, ет. 1
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Перник, пл.Кракра Пернишки №1, хотел Струма, ет. 1
Промяна съдружници
- ЛЮДМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЙКОВ - 2500 лв - 0.11% дял
- "ЛАДИМЕКС-ХОЛДИНГ" АД - 2500 лв - 0.11% дял
+ "ЛАДИМЕКС-ХОЛДИНГ" АД - 2500 лв - 0.11% дял
+ ЛЮДМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЙКОВ - 2500 лв - 0.11% дял
+ „ЕВРОМЕТАЛ”ООД - 2250000 лв - 99.78% дял
Промяна предмет на дейност
- TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA. BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT, OБMEHHИ, KOMИCИOHHИ, KOHCИГHAЦИOHHИ OПEPAЦИИ. TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHEPCTBO И AГEHTCTBO HA HAШИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA. ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA BCЯKAKBA /ПOЗBOЛEHA OT ЗAKOHA/ ПPOДУKЦИЯ. ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA CУPOBИHHИ PECУPCИ /БEЗ ЗAБPAHEHИTE OT ЗAKOHA/. XOTEЛИEPCTBO, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM ПPИ CПAЗBAHE HA УCTAHOBEHИЯ PAЗPEШИTEЛEH PEЖИM. ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ПИTEЙHИ, XPAHИTEЛHИ И PAЗBЛEKATEЛHИ ЗABEДEHИЯ. TPAHCПOPTHA И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT ПPИ CПAЗBAHE HA УCTAHOBEHИЯ PAЗPEШИTEЛEH PEЖИM. PEMOHTHO - CEPBИЗHA И BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT B CФEPATA HA УCЛУГИTE. CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ. OPГAHИЗИPAHE И УЧACTИE BЪB ФOHДOBИ БOPCИ, ПPИ CПAЗBAHE HA УCTAHOBEHИЯ PAЗPEШИTEЛEH PEЖИM. ПPOMИШЛEHO KOOПEPИPAHE, TPAHCФEP HA TEXHOЛOГИИ, HOУ - XAУ И ЛИЦEHЗИИ. OБPAЗOBATEЛHИ MEPOПPИЯTИЯ ЗA ПOДГOTOBKA, KBAЛИФИKAЦИЯ И ПPEKBAЛИФИKAЦИЯ HA KAДPИ, MAPKETИHГ, ЛИЗИHГ, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, KAKTO И ИЗBЪPШBAHETO HA BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT ЗA ПOCTИГAHE ЦEЛИTE HA ДPУЖECTBOTO, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH, УKAЗ ИЛИ AKT HA MC.
+ търговска дейност, в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт, обменни, комисионни, консигнационни операции, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство на наши и чужди физически и юридически лица, производство и реализация на всякаква (позволена от закона) продукция, изкупуване, преработка и реализация на суровинни ресурси (без забранените от закона), хотелиерство, вътрешен и международен туризъм при спазване на установения разрешителен режим, изграждане и експлоатация на питейни, хранителни и развлекателни заведения, транспортна и спедиторска дейност при спазване на установения разрешителен режим, ремонтно-сервизна и всякаква друга дейност в сферата на услугите, сделки с недвижими имоти, организиране и участие във фондови борси, при спазване на установения разрешителен режим, промишлено коопериране, трансфер на технологии, ноу-хау и лицензии, образователни мероприятия за подготовка, квалификация и преквалификация на кадри, маркетинг, лизинг, консултантска дейност, както и извършването на всякаква друга дейност за постигане целите на дружеството, незабранена със закон, указ или акт на МС

2015-07-08
Промяна съдружници
- "ЛАДИМЕКС-ХОЛДИНГ" АД - 2500 лв - 0.11% дял
- ЛЮДМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЙКОВ - 2500 лв - 0.11% дял
- „ЕВРОМЕТАЛ”ООД - 2250000 лв - 99.78% дял

2021-06-30
Промяна съдружници
+ КРАКРА ИНВЕСТ - 2250000 лв - 99.78% дял
+ ЛЮДМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЙКОВ - 2500 лв - 0.11% дял
+ "ЛАДИМЕКС-ХОЛДИНГ" АД - 2500 лв - 0.11% дял

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма