Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СТАД - БЛИЗНАКОВ ЕООД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
040611387
Регистрация по ЗДДС
Да - BG040611387 от 1997-04-25 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
1997 година
Наименование
СТАД - БЛИЗНАКОВ
Транслитерация
STAD - BLIZNAKOV
Оборот
48,580,000 лв. оборот за 2021 г.
Служители
159 служители към 2021 г.
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Благоевград, Отец Паисий, 2, ет. 3 Виж на картата
Има 6 фирми на този адрес виж фирмите
Контакти
Код на икономическа дейност
24.34 - Студено изтегляне на тел
Предмет на дейност
покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажбата им, включително селскостопанска продукция; комисионна, прев... покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажбата им, включително селскостопанска продукция; комисионна, превозна, рент-а-кар, отдаване на транспортни средства за ползване, вкл. под наем, хотелиерска, ресторантьорска, информационна, програмна, рекламна, туристическа, спедиционна, складова, външно-търговска, импресарска, лизингова, маркетингова дейности; издателска и печатарска дейност; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; производство и продажба на филми, видео и звукозаписи; внос-износ и реекспорт; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, включително спортни съоръжения; предприемачески, копирни, строително-ремонтни, авторемонтни, педагогически услуги; обменно бюро; проектиране, производство и внедряване на програмни и информационни продукти и автоматизирани системи; програмни услуги и сервиз на изчислителна и аудио-визуална техника. допълнение от 01.07.1998 година – покупка на въглища и брикети с цел препродажба в страната и в чужбина. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: ИВАН ХРИСТОВ БЛИЗНАКОВ (свързан с 3601 фирми)
Едноличен собственик на капитала
ИВАН ХРИСТОВ БЛИЗНАКОВ (свързан с 3601 фирми)
Капитал размер
5,000 лева (5,000 лева внесен)

Финансови показатели

Година
Оборот
Печалба
Марж на печалбата
2021 48,580,000 43.48% - -
2020 33,858,000 - -

Служители

Година
Служители
2021 159

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма СТАД - БЛИЗНАКОВ ЕООД на латиница "STAD - BLIZNAKOV" с ЕИК/ПИК 040611387 е основана на 6 Март 2008 година с правна форма "Еднолично дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ЕООД". Седалището на компанията се намира в гр. Благоевград, а началният внесен капитал е в размер на 5,000 лева.

Оборота на фирмата за 2021 година е в размер на 48,580,000 лв.

Хронология

1997
Регистрация на фирмата

1997-04-25
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG040611387 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2014-09-29
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Благоевград, ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ, 108, бл. Б
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Благоевград, Отец Паисий, 2, ет. 3

2017-01-23
Промяна предмет на дейност
- ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM, BKЛЮЧИTEЛHO CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; KOMИCИOHHA, ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA, PECTOPAHTЬOPCKA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, PEKЛAMHA, TУPИCTИЧECKA, CПEДИЦИОHHA, CKЛAДOBA, BЬHШHOTЬPГOBCKA, ИMПPECAPCKA, ЛИЗИHГOBA, MAPKETИHГOBA ДEЙHOCTИ; ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ФИЛMИ, BИДИO И ЗBУKOЗAПИCИ; BHOC- ИЗHOC И PEEKCПOPT; ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM, BKЛЮЧИTEЛHO CПOPTHИ CЬOPЬЖEHИЯ; ПPEДПPИEMAЧECKИ, KOПИPHИ, CTPOИTEЛHO- PEMOHTHИ, ABTOPEMOHTHИ, ПEДAГOГИЧECKИ УCЛУГИ; OБMEHHO БЮPO; ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO И BHEДPЯBAHE HA ПPOГPAMHИ И ИHФOPMAЦИOHHИ ПPOДУKTИ И ABTOMATИЗИPAHИ CИCTEMИ; ПPOГPAMHИ УCЛУГИ И CEPBИЗ HA ИЗЧИCЛИTEЛHA И AУДИO- BИЗУAЛHA TEXHИKA.ДОПЪЛНЕНИЕ ОТ 01.07.1998 Г. ПОКУПКА НА ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
+ покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажбата им, включително селскостопанска продукция; комисионна, превозна, рент-а-кар, отдаване на транспортни средства за ползване, вкл. под наем, хотелиерска, ресторантьорска, информационна, програмна, рекламна, туристическа, спедиционна, складова, външно-търговска, импресарска, лизингова, маркетингова дейности; издателска и печатарска дейност; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; производство и продажба на филми, видео и звукозаписи; внос-износ и реекспорт; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, включително спортни съоръжения; предприемачески, копирни, строително-ремонтни, авторемонтни, педагогически услуги; обменно бюро; проектиране, производство и внедряване на програмни и информационни продукти и автоматизирани системи; програмни услуги и сервиз на изчислителна и аудио-визуална техника. допълнение от 01.07.1998 година – покупка на въглища и брикети с цел препродажба в страната и в чужбина.

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма