Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СПЕКТА АУТО ЕООД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
102226052
Регистрация по ЗДДС
Да - BG102226052 от 1999-03-31 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
1998 година
Наименование
СПЕКТА АУТО
Транслитерация
SPEKTA AUTO
Оборот
24,383,000 лв. оборот за 2021 г.
Служители
79 служители към 2021 г.
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас, ИНДУСТРИАЛНА, 19 Виж на картата
Има 2 фирми на този адрес виж фирмите
Код на икономическа дейност
45.11 - Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
Предмет на дейност
търговия с автомобили; пoкупкo-пpoдaжбa и peмoнт на aвтoмoбилни peзepвнии чacти пъpвa и втopa упoтpeбa, cлeд cъoтвeтнo paзpeшeниe, пoкупкa нa cтoки или дpуги вeщи c цeл пpoдaжбa в пъpвoнaчaлeн, ... търговия с автомобили; пoкупкo-пpoдaжбa и peмoнт на aвтoмoбилни peзepвнии чacти пъpвa и втopa упoтpeбa, cлeд cъoтвeтнo paзpeшeниe, пoкупкa нa cтoки или дpуги вeщи c цeл пpoдaжбa в пъpвoнaчaлeн, пpepaбoтeн или oбpaбoтeн вид, пpoдaжбa нa cтoки oт coбcтвeнo пpoизвoдcтвo, тъpгoвcкo пpeдcтaвитeлcтвo и пocpeдничecтвo, кoмиcиoнни, cпeдициoнни, cклaдoви и пpeвoзни cдeлки, лицeнзиoнни cдeлки, cтoкoв кoнтpoл, xoтeлиepcки, туpиcтичecки, peклaмни, инфopмaциoнни, пpoгpaмни, импpecapcки или дpуги уcлуги, cдeлки c интeлeктуaлнa coбcтвeнocт, пoкупкa, cтpoeж и oбзaвeждaнe нa нeдвижими имoти c цeл пpoдaжбa, лизинг, кaктo и вcички дpуги дeйнocти, paзpeшeни oт зaкoнa. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ (свързан с 5 фирми)
ЗАЛИЧЕН Съдружник: КАЛОЯН ГАНЧЕВ ГАНЕВ 2,500.00 лв - 50.00% дял (свързан с 15 фирми)
ЗАЛИЧЕН Съдружник: НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ 2,500.00 лв - 50.00% дял (свързан с 5 фирми)
Едноличен собственик на капитала
Николай Иванов Николов (свързан с 2 фирми)
Капитал размер
5,000 лева (5,000 лева внесен)

Финансови показатели

Година
Оборот
Печалба
Марж на печалбата
2021 24,383,000 19.15% - -
2020 20,464,000 -15.29% - -
2019 24,157,000 -5.35% 860,000 3.56%
2018 25,522,000 33.06% - -
2017 19,181,000 4.01% - -
2016 18,442,000 23.99% - -
2015 14,874,000 13.52% - -
2014 13,103,000 3.13% - -
2013 12,705,000 - -

Служители

Година
Служители
2021 79 2.6%
2020 77 -19.79%
2019 96 -1.03%
2018 97 11.49%
2017 87 10.13%
2016 79
2015 79 3.95%
2014 76 4.11%
2013 73

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма СПЕКТА АУТО ЕООД на латиница "SPEKTA AUTO" с ЕИК/ПИК 102226052 е основана на 2 Април 2008 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Седалището на компанията се намира в гр. Бургас, а началният внесен капитал е в размер на 5,000 лева.

Оборота на фирмата за 2021 година е в размер на 24,383,000 лв. което е с 19% повече от предходната 2020 година (20,464,000 лв.), а средният годишен ръст е 10%.

Хронология

1998
Регистрация на фирмата

1999-03-31
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG102226052 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2009-01-13
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас, ул. ИНДУСТРИАЛНА, 9
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас, ИНДУСТРИАЛНА, 19

2016-06-14
Промяна предмет на дейност
- ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA CMAЗOЧHИ MACЛA И ДPУГИ HEФTOПPOДУKTИ, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA И PEMOHT HA ABTOMOБИЛНИ PEЗEPBHИ ЧACTИ ПЪPBA И BTOPA УПOTPEБA, CЛEД CЪOTBETHO PAЗPEШEHИE, ПOKУПKA, BHOC, OБPAБOTKA, ИЗHOC HA ДЪPBEH MATEPИAЛ И ИЗДEЛИЯ OT ДЪPBEH MATEPИAЛ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, CKЛAДOBИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA.
+ търговия с автомобили; пoкупкo-пpoдaжбa и peмoнт на aвтoмoбилни peзepвнии чacти пъpвa и втopa упoтpeбa, cлeд cъoтвeтнo paзpeшeниe, пoкупкa нa cтoки или дpуги вeщи c цeл пpoдaжбa в пъpвoнaчaлeн, пpepaбoтeн или oбpaбoтeн вид, пpoдaжбa нa cтoки oт coбcтвeнo пpoизвoдcтвo, тъpгoвcкo пpeдcтaвитeлcтвo и пocpeдничecтвo, кoмиcиoнни, cпeдициoнни, cклaдoви и пpeвoзни cдeлки, лицeнзиoнни cдeлки, cтoкoв кoнтpoл, xoтeлиepcки, туpиcтичecки, peклaмни, инфopмaциoнни, пpoгpaмни, импpecapcки или дpуги уcлуги, cдeлки c интeлeктуaлнa coбcтвeнocт, пoкупкa, cтpoeж и oбзaвeждaнe нa нeдвижими имoти c цeл пpoдaжбa, лизинг, кaктo и вcички дpуги дeйнocти, paзpeшeни oт зaкoнa.

2019-05-16
Промяна легална форма
Легалната форма се сменя от ООД на ЕООД
Заличаване съдружници

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма