Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НАРКООП 04 ЕООД

Провери официално
ЕИК/ПИК
108565433
Регистрация по ЗДДС
Да - BG108565433
Дата на регистрация
June 3, 2008 11:14
Наименование
НАРКООП 04
Транслитерация
NARKOOP 04
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Ардино, ул. РЕПУБЛИКАНСКА, 1 Виж на картата
Има 2 фирми на този адрес виж фирмите
Предмет на дейност
Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителст... Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови и лицензионни сделки, рекламни, посреднически, информационни, програмни и строително - монтажни дейности и услуги, лизинг, търговия на едро и дребно в страната и чужбина със всички видове стоки и изделия с изключение на забранените със закон или подзаконови нормативни актове, транспортни, таксиметрови и туристически услуги в страната и чужбина, отдаване вещи под наем, инженерингава дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: СТЕФАН АСЕНОВ КАМЕНОВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ЕРВИН НЕДЖАТИНОВ СОЛАКОВ 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НАДКА МИТКОВА КАРАЛИЙЧЕВА 200 лв - 0.22% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: МУРАД НУРИЕВ ХАМЗОВ 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВАСВИ ЕШРЕФ МЮМЮН 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПЕДРИЕ ХАМИДОВА ЕМИНОВА 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НАЗМИЕ ИБРЯМОВА МЮМЮНОВА 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДИМИТЪР ПЕЕВ ДИМИТРОВ 200 лв - 0.22% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: АЙТЕН ХАЛИЛ МЮМЮН 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЕМИН МУСОВ МЮМЮНОВ 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЮЛТЕН ФЕВЗИЕВА АЛИЕВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ЕЛЕНА ХРИСТОВА АЯНОВА 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: БАХТИЯР ФАХРИЕВ ХОДЖОВ 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РАБИЕ АХМЕДОВА ЮСУФОВА 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: БЕХЧЕТ САЛИМОВ ХАЛИЛОВ 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РУШЕН РЕДЖЕБ ДУРМУШ 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПАКИЗЕ РЕДЖЕБ МУСТАФА 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: УЛВИ МУСТАФА ШАКИР 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МЕДЖИД ТЕФИКОВ СЮЛЕЙМАНОВ 100 лв - 0.11% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: СУРИЕ РЕМЗИ ИСМАИЛ 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ХОРИЕ НИХАТОВА АДЕМОВА 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МАРИЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА 200 лв - 0.22% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: РЕНГИНАР ФАХРИЕВА ЕМИНОВА 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РЕДЖЕБ ЮСУФ ДУРМУШ 400 лв - 0.45% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВЕСКА КАРАМФИЛОВА БОШНАКОВА 400 лв - 0.45% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РАКИБ МУСТАФА АПТИКАДИР 400 лв - 0.45% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: СТЕФАН АСЕНОВ КАМЕНОВ 77100 лв - 86.43% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: МУСТАФА МУСТАФОВ МЮМЮНОВ 300 лв - 0.34% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ФАХРИ АХМЕДОВ ХОДЖОВ 200 лв - 0.22% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: КОСТАДИН ИВАНОВ ЧАВДАРОВ 200 лв - 0.22% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ФИЛИП СЛАВЧЕВ ПОПОВ 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КЯМИЛЕ АЗИЗОВА МЮМЮНОВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РУКИЕ МУРАДОВА АРДАЛИЕВА 200 лв - 0.22% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: МИТКО АНАСТАСОВ ИЛИЕВ 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИСМЕТ НАИДОВ КАСАБОВ 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ХАМИД САЛИЕВ ИБРЯМОВ 400 лв - 0.45% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: СЕБАХТИН МЕХМЕД ХАДЖИСЕИД 400 лв - 0.45% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ХАСАН ШАБАНОВ АЛИЕВ 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЮМЮГЮЛСЮМ НАИД МУСТАФА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ХАШИМ РАСИМ КАСИМ 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЮЛБЕЯН АХМЕДОВА АХМЕДОВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НУРИЕ ИСМАИЛОВА ЧАРЪКЧИЕВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: НУРТЕН АХМЕДОВА АБДУРАХМАНОВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА АЯНОВА 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: БЕКИР МЕХМЕД ХАЛИЛ 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ШЕНОЛ ЮСЕИНОВ ЮСЕИНОВ 400 лв - 0.45% дял (свързан с 3 фирми)
Съдружник: ВАСВИЕ САИДОВА КОЧЕВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЮЛДАНЕ АХМЕДОВА СОЛАКОВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: БАЙРАМАЛИ ЮСУФОВ ЮСУФОВ 100 лв - 0.11% дял (свързан с 3 фирми)
Съдружник: АЙШЕ РАИФОВА ХАДЖИЕВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СЕВДА СЛАВОВА БЕЛИЧЕВА 200 лв - 0.22% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ЛИЛЯНА АСЕНОВА ИЛИЕВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МУРАДИЕ МЮМЮНОВА КОЧЕВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ДУРДАНЕ РАМАДАНОВА ХАЛИЛОВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НАДЕЖДА ХРИСТОВА ОМАРОВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: АНЕТА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НИЛГЮН АХМЕДОВА КАРАМФИЛОВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЗДРАВКО ХРИСТОВ СТЕФАНОВ 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ОРХАН АЛИЕНВЕРОВ МЮМЮНОВ 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЮСУФ МЕХМЕД САКАЛЛЪ 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ФИЛЧО АСЕНОВ КАРАМИТЕВ 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СЕВГИН АХМЕД АПТИКАДИР 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: САЛИ РЕДЖЕБ ФЕРАД 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НУРГЮЛ АХМЕД ЕМИНОВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НЕЖДЕТ ДЖЕМИЛ МЕХМЕД 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МУСТАФА ШЕРИФ АХМЕД 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МЮРВЕТ САЛИ АХМЕД 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ПОПОВ 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДАРИНА ВАСИЛЕВА ПОПОВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: АНТОАНЕТА РАДЕВА ПАЗВАНТОВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РУСКА ИВАНОВА ИВАНОВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ТОНКА ВЪЛЧЕВА МИТРУШЕВА 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВЕЛКО ИВАНОВ МИТРУШЕВ 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЗДРАВКО ВЕЛИНОВ ОМАРОВ 100 лв - 0.11% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НЕДЖАТИН САЛИ САДУЛЛА 200 лв - 0.22% дял (свързан с 1 фирма)
Едноличен собственик на капитала
СТЕФАН АСЕНОВ КАМЕНОВ (свързан с 2 фирми)
Капитал размер
89,200 лева (89,200 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма НАРКООП 04 ЕООД на латиница "NARKOOP 04" с ЕИК/ПИК 108565433 е основана на 3 Юни 2008 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Седалището на компанията се намира в гр. Ардино, а началният внесен капитал е в размер на 89,200 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - April 15, 2014 08:40
Годишен финансов отчет - April 16, 2013 09:21
Годишен финансов отчет - March 29, 2012 10:36
Годишен финансов отчет - July 7, 2011 10:40
Годишен финансов отчет - May 18, 2010 08:41
Годишен финансов отчет - June 4, 2009 11:39
Годишен финансов отчет - August 20, 2008 09:33

Хронология

2008-06-03
Регистрация на фирмата

2015-01-24
Промяна легална форма
Легалната форма се сменя от ООД на ЕООД

2014-05-19
Промяна управители
- ДЖЕМИЛ РАСИМОВ ЮСЕИНОВ
- АДНАН ДЖЕМИЛОВ ЮСЕИНОВ
+ СТЕФАН АСЕНОВ КАМЕНОВ
Промяна съдружници
- ОРХАН АЛИЕНВЕРОВ МЮМЮНОВ - 200 лв - 0.22% дял
- МУСТАФА ШЕРИФ АХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
- ЮСУФ МЕХМЕД САКАЛЛЪ - 100 лв - 0.11% дял
- ЗДРАВКО ХРИСТОВ СТЕФАНОВ - 100 лв - 0.11% дял
- НИЛГЮН АХМЕДОВА КАРАМФИЛОВА - 100 лв - 0.11% дял
- ВЕЛКО ИВАНОВ МИТРУШЕВ - 200 лв - 0.22% дял
- РУСКА ИВАНОВА ИВАНОВА - 100 лв - 0.11% дял
- ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ПОПОВ - 100 лв - 0.11% дял
- ЗДРАВКО ВЕЛИНОВ ОМАРОВ - 100 лв - 0.11% дял
- ТОНКА ВЪЛЧЕВА МИТРУШЕВА - 100 лв - 0.11% дял
- НЕДЖАТИН САЛИ САДУЛЛА - 200 лв - 0.22% дял
- БЕХЧЕТ САЛИМОВ ХАЛИЛОВ - 200 лв - 0.22% дял
- РАБИЕ АХМЕДОВА ЮСУФОВА - 200 лв - 0.22% дял
- ЕЛЕНА ХРИСТОВА АЯНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- РУШЕН РЕДЖЕБ ДУРМУШ - 200 лв - 0.22% дял
- БАХТИЯР ФАХРИЕВ ХОДЖОВ - 200 лв - 0.22% дял
- ХАШИМ РАСИМ КАСИМ - 100 лв - 0.11% дял
- НУРГЮЛ АХМЕД ЕМИНОВА - 100 лв - 0.11% дял
- ФИЛЧО АСЕНОВ КАРАМИТЕВ - 200 лв - 0.22% дял
- НЕЖДЕТ ДЖЕМИЛ МЕХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
- САЛИ РЕДЖЕБ ФЕРАД - 100 лв - 0.11% дял
- СЕВГИН АХМЕД АПТИКАДИР - 100 лв - 0.11% дял
- ДУРДАНЕ РАМАДАНОВА ХАЛИЛОВА - 100 лв - 0.11% дял
- МУРАДИЕ МЮМЮНОВА КОЧЕВА - 100 лв - 0.11% дял
- ГЮЛДАНЕ АХМЕДОВА СОЛАКОВА - 100 лв - 0.11% дял
- НУРИЕ ИСМАИЛОВА ЧАРЪКЧИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
- ГЮЛБЕЯН АХМЕДОВА АХМЕДОВА - 100 лв - 0.11% дял
- АНЕТА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА - 100 лв - 0.11% дял
- БАЙРАМАЛИ ЮСУФОВ ЮСУФОВ - 100 лв - 0.11% дял
- СЕВДА СЛАВОВА БЕЛИЧЕВА - 200 лв - 0.22% дял
- АЙШЕ РАИФОВА ХАДЖИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
- НАДЕЖДА ХРИСТОВА ОМАРОВА - 100 лв - 0.11% дял
- ЛИЛЯНА АСЕНОВА ИЛИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
- БЕКИР МЕХМЕД ХАЛИЛ - 100 лв - 0.11% дял
- ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА АЯНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- ДАРИНА ВАСИЛЕВА ПОПОВА - 100 лв - 0.11% дял
- МЮРВЕТ САЛИ АХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
- АНТОАНЕТА РАДЕВА ПАЗВАНТОВА - 100 лв - 0.11% дял
- ВАСВИЕ САИДОВА КОЧЕВА - 100 лв - 0.11% дял
- АДНАН ДЖЕМИЛОВ ЮСЕИНОВ - 29000 лв - 32.51% дял
- СТЕФАН АСЕНОВ КАМЕНОВ - 200 лв - 0.22% дял
- ШЕНОЛ ЮСЕИНОВ ЮСЕИНОВ - 400 лв - 0.45% дял
- НУРТЕН АХМЕДОВА АБДУРАХМАНОВА - 100 лв - 0.11% дял
- МЕДЖИД ТЕФИКОВ СЮЛЕЙМАНОВ - 100 лв - 0.11% дял
- МАРИЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- ВЕСКА КАРАМФИЛОВА БОШНАКОВА - 400 лв - 0.45% дял
- МУСТАФА МУСТАФОВ МЮМЮНОВ - 300 лв - 0.34% дял
- КОСТАДИН ИВАНОВ ЧАВДАРОВ - 200 лв - 0.22% дял
- СЕБАХТИН МЕХМЕД ХАДЖИСЕИД - 400 лв - 0.45% дял
- РЕНГИНАР ФАХРИЕВА ЕМИНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- ХОРИЕ НИХАТОВА АДЕМОВА - 200 лв - 0.22% дял
- РЕДЖЕБ ЮСУФ ДУРМУШ - 400 лв - 0.45% дял
- РАКИБ МУСТАФА АПТИКАДИР - 400 лв - 0.45% дял
- ДЖЕМИЛ РАСИМОВ ЮСЕИНОВ - 47900 лв - 53.70% дял
- ФАХРИ АХМЕДОВ ХОДЖОВ - 200 лв - 0.22% дял
- НАДКА МИТКОВА КАРАЛИЙЧЕВА - 200 лв - 0.22% дял
- ЕРВИН НЕДЖАТИНОВ СОЛАКОВ - 100 лв - 0.11% дял
- ПЕДРИЕ ХАМИДОВА ЕМИНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- ЕМИН МУСОВ МЮМЮНОВ - 200 лв - 0.22% дял
- АЙТЕН ХАЛИЛ МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
- ВАСВИ ЕШРЕФ МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
- ПАКИЗЕ РЕДЖЕБ МУСТАФА - 200 лв - 0.22% дял
- СУРИЕ РЕМЗИ ИСМАИЛ - 200 лв - 0.22% дял
- УЛВИ МУСТАФА ШАКИР - 200 лв - 0.22% дял
- МУРАД НУРИЕВ ХАМЗОВ - 200 лв - 0.22% дял
- ГЮЛТЕН ФЕВЗИЕВА АЛИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
- ХАСАН ШАБАНОВ АЛИЕВ - 100 лв - 0.11% дял
- ИСМЕТ НАИДОВ КАСАБОВ - 100 лв - 0.11% дял
- ХАМИД САЛИЕВ ИБРЯМОВ - 400 лв - 0.45% дял
- ЮМЮГЮЛСЮМ НАИД МУСТАФА - 100 лв - 0.11% дял
- КЯМИЛЕ АЗИЗОВА МЮМЮНОВА - 100 лв - 0.11% дял
- ДИМИТЪР ПЕЕВ ДИМИТРОВ - 200 лв - 0.22% дял
- НАЗМИЕ ИБРЯМОВА МЮМЮНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- РУКИЕ МУРАДОВА АРДАЛИЕВА - 200 лв - 0.22% дял
- ФИЛИП СЛАВЧЕВ ПОПОВ - 100 лв - 0.11% дял
- МИТКО АНАСТАСОВ ИЛИЕВ - 100 лв - 0.11% дял
+ НЕДЖАТИН САЛИ САДУЛЛА - 200 лв - 0.22% дял
+ ЗДРАВКО ВЕЛИНОВ ОМАРОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ ВЕЛКО ИВАНОВ МИТРУШЕВ - 200 лв - 0.22% дял
+ ТОНКА ВЪЛЧЕВА МИТРУШЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ РУСКА ИВАНОВА ИВАНОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ АНТОАНЕТА РАДЕВА ПАЗВАНТОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ДАРИНА ВАСИЛЕВА ПОПОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ПОПОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ МЮРВЕТ САЛИ АХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
+ МУСТАФА ШЕРИФ АХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
+ НЕЖДЕТ ДЖЕМИЛ МЕХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
+ НУРГЮЛ АХМЕД ЕМИНОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ САЛИ РЕДЖЕБ ФЕРАД - 100 лв - 0.11% дял
+ СЕВГИН АХМЕД АПТИКАДИР - 100 лв - 0.11% дял
+ ФИЛЧО АСЕНОВ КАРАМИТЕВ - 200 лв - 0.22% дял
+ ЮСУФ МЕХМЕД САКАЛЛЪ - 100 лв - 0.11% дял
+ ОРХАН АЛИЕНВЕРОВ МЮМЮНОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ ЗДРАВКО ХРИСТОВ СТЕФАНОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ НИЛГЮН АХМЕДОВА КАРАМФИЛОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ АНЕТА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ НАДЕЖДА ХРИСТОВА ОМАРОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ДУРДАНЕ РАМАДАНОВА ХАЛИЛОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ МУРАДИЕ МЮМЮНОВА КОЧЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ЛИЛЯНА АСЕНОВА ИЛИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ СЕВДА СЛАВОВА БЕЛИЧЕВА - 200 лв - 0.22% дял
+ АЙШЕ РАИФОВА ХАДЖИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ БАЙРАМАЛИ ЮСУФОВ ЮСУФОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ ГЮЛДАНЕ АХМЕДОВА СОЛАКОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ВАСВИЕ САИДОВА КОЧЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ШЕНОЛ ЮСЕИНОВ ЮСЕИНОВ - 400 лв - 0.45% дял
+ БЕКИР МЕХМЕД ХАЛИЛ - 100 лв - 0.11% дял
+ ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА АЯНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ НУРТЕН АХМЕДОВА АБДУРАХМАНОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ НУРИЕ ИСМАИЛОВА ЧАРЪКЧИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ГЮЛБЕЯН АХМЕДОВА АХМЕДОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ХАШИМ РАСИМ КАСИМ - 100 лв - 0.11% дял
+ ЮМЮГЮЛСЮМ НАИД МУСТАФА - 100 лв - 0.11% дял
+ ХАСАН ШАБАНОВ АЛИЕВ - 100 лв - 0.11% дял
+ СЕБАХТИН МЕХМЕД ХАДЖИСЕИД - 400 лв - 0.45% дял
+ ХАМИД САЛИЕВ ИБРЯМОВ - 400 лв - 0.45% дял
+ ИСМЕТ НАИДОВ КАСАБОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ МИТКО АНАСТАСОВ ИЛИЕВ - 100 лв - 0.11% дял
+ РУКИЕ МУРАДОВА АРДАЛИЕВА - 200 лв - 0.22% дял
+ КЯМИЛЕ АЗИЗОВА МЮМЮНОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ФИЛИП СЛАВЧЕВ ПОПОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ КОСТАДИН ИВАНОВ ЧАВДАРОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ ФАХРИ АХМЕДОВ ХОДЖОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ МУСТАФА МУСТАФОВ МЮМЮНОВ - 300 лв - 0.34% дял
+ СТЕФАН АСЕНОВ КАМЕНОВ - 77100 лв - 86.43% дял
+ РАКИБ МУСТАФА АПТИКАДИР - 400 лв - 0.45% дял
+ ВЕСКА КАРАМФИЛОВА БОШНАКОВА - 400 лв - 0.45% дял
+ РЕДЖЕБ ЮСУФ ДУРМУШ - 400 лв - 0.45% дял
+ РЕНГИНАР ФАХРИЕВА ЕМИНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ МАРИЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ХОРИЕ НИХАТОВА АДЕМОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ СУРИЕ РЕМЗИ ИСМАИЛ - 200 лв - 0.22% дял
+ МЕДЖИД ТЕФИКОВ СЮЛЕЙМАНОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ УЛВИ МУСТАФА ШАКИР - 200 лв - 0.22% дял
+ ПАКИЗЕ РЕДЖЕБ МУСТАФА - 200 лв - 0.22% дял
+ РУШЕН РЕДЖЕБ ДУРМУШ - 200 лв - 0.22% дял
+ БЕХЧЕТ САЛИМОВ ХАЛИЛОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ РАБИЕ АХМЕДОВА ЮСУФОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ БАХТИЯР ФАХРИЕВ ХОДЖОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ ЕЛЕНА ХРИСТОВА АЯНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ГЮЛТЕН ФЕВЗИЕВА АЛИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ЕМИН МУСОВ МЮМЮНОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ АЙТЕН ХАЛИЛ МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
+ ДИМИТЪР ПЕЕВ ДИМИТРОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ НАЗМИЕ ИБРЯМОВА МЮМЮНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ПЕДРИЕ ХАМИДОВА ЕМИНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ВАСВИ ЕШРЕФ МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
+ МУРАД НУРИЕВ ХАМЗОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ НАДКА МИТКОВА КАРАЛИЙЧЕВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ЕРВИН НЕДЖАТИНОВ СОЛАКОВ - 100 лв - 0.11% дял

2012-03-29
Промяна съдружници
- ЮМЮГЮЛСЮМ НАИД МУСТАФА - 100 лв - 0.11% дял
- ХАМИД САЛИЕВ ИБРЯМОВ - 400 лв - 0.45% дял
- КОСТАДИН ИВАНОВ ЧАВДАРОВ - 200 лв - 0.22% дял
- СЕБАХТИН МЕХМЕД ХАДЖИСЕИД - 400 лв - 0.45% дял
- ДИМИТЪР ПЕЕВ ДИМИТРОВ - 200 лв - 0.22% дял
- ПЕДРИЕ ХАМИДОВА ЕМИНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- АЙТЕН ХАЛИЛ МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
- НАЗМИЕ ИБРЯМОВА МЮМЮНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- ЕМИН МУСОВ МЮМЮНОВ - 200 лв - 0.22% дял
- РЕНГИНАР ФАХРИЕВА ЕМИНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- ДУРДАНЕ РАМАДАНОВА ХАЛИЛОВА - 400 лв - 0.45% дял
- МАРИЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- МУСТАФА МУСТАФОВ МЮМЮНОВ - 300 лв - 0.34% дял
- ВЕСКА КАРАМФИЛОВА БОШНАКОВА - 400 лв - 0.45% дял
- НУРТЕН АХМЕДОВА АБДУРАХМАНОВА - 500 лв - 0.56% дял
- ХОРИЕ НИХАТОВА АДЕМОВА - 200 лв - 0.22% дял
- РЕДЖЕБ ЮСУФ ДУРМУШ - 400 лв - 0.45% дял
- НАДЕЖДА ХРИСТОВА ОМАРОВА - 400 лв - 0.45% дял
- ЛИЛЯНА АСЕНОВА ИЛИЕВА - 500 лв - 0.56% дял
- АЙШЕ РАИФОВА ХАДЖИЕВА - 500 лв - 0.56% дял
- ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ПОПОВ - 100 лв - 0.11% дял
- МЮРВЕТ САЛИ АХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
- РУСКА ИВАНОВА ИВАНОВА - 100 лв - 0.11% дял
- НЕДЖАТИН САЛИ САДУЛЛА - 200 лв - 0.22% дял
- ЗДРАВКО ВЕЛИНОВ ОМАРОВ - 100 лв - 0.11% дял
- ШЕНОЛ ЮСЕИНОВ ЮСЕИНОВ - 400 лв - 0.45% дял
- МУРАДИЕ МЮМЮНОВА КОЧЕВА - 1500 лв - 1.68% дял
- ГЮЛДАНЕ АХМЕДОВА СОЛАКОВА - 500 лв - 0.56% дял
- РАКИБ МУСТАФА АПТИКАДИР - 400 лв - 0.45% дял
- БАЙРАМАЛИ ЮСУФОВ ЮСУФОВ - 500 лв - 0.56% дял
- ТОНКА ВЪЛЧЕВА МИТРУШЕВА - 100 лв - 0.11% дял
- БАХТИЯР ФАХРИЕВ ХОДЖОВ - 200 лв - 0.22% дял
- ЕЛЕНА ХРИСТОВА АЯНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- РУШЕН РЕДЖЕБ ДУРМУШ - 200 лв - 0.22% дял
- НАДКА МИТКОВА КАРАЛИЙЧЕВА - 200 лв - 0.22% дял
- МЕДЖИД ТЕФИКОВ СЮЛЕЙМАНОВ - 100 лв - 0.11% дял
- БЕХЧЕТ САЛИМОВ ХАЛИЛОВ - 200 лв - 0.22% дял
- МУСТАФА ШЕРИФ АХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
- ВЕЛКО ИВАНОВ МИТРУШЕВ - 200 лв - 0.22% дял
- САЛИ РЕДЖЕБ ФЕРАД - 100 лв - 0.11% дял
- РАБИЕ АХМЕДОВА ЮСУФОВА - 200 лв - 0.22% дял
- ХАШИМ РАСИМ КАСИМ - 100 лв - 0.11% дял
- БЕЙСИМ РАСИМОВ ЧАУШЕВ - 200 лв - 0.22% дял
- СЕВГИН АХМЕД АПТИКАДИР - 100 лв - 0.11% дял
- Кооперация "РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП"" - 5000 лв - 5.61% дял
- ВАСВИЕ САИДОВА КОЧЕВА - 100 лв - 0.11% дял
- ПЕТЪР МАРИНОВ ДРАГНЕВ - 200 лв - 0.22% дял
- НЕЖДЕТ ДЖЕМИЛ МЕХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
- НИЛГЮН АХМЕДОВА КАРАМФИЛОВА - 100 лв - 0.11% дял
- ЮСУФ МЕХМЕД САКАЛЛЪ - 100 лв - 0.11% дял
- ЗДРАВКО ХРИСТОВ СТЕФАНОВ - 100 лв - 0.11% дял
- НУРГЮЛ АХМЕД ЕМИНОВА - 100 лв - 0.11% дял
- ФИЛЧО АСЕНОВ КАРАМИТЕВ - 200 лв - 0.22% дял
- СИЛВИЯ ЗВЕЗДАНОВА ПОПОВА - 300 лв - 0.34% дял
- НУРИЕ ИСМАИЛОВА ЧАРЪКЧИЕВА - 1200 лв - 1.35% дял
- ГЮЛБЕЯН АХМЕДОВА АХМЕДОВА - 600 лв - 0.67% дял
- АДНАН ДЖЕМИЛОВ ЮСЕИНОВ - 24000 лв - 26.91% дял
- ФАХРИ АХМЕДОВ ХОДЖОВ - 200 лв - 0.22% дял
- ДЖЕМИЛ РАСИМОВ ЮСЕИНОВ - 41000 лв - 45.96% дял
- ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА АЯНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- БЕКИР МЕХМЕД ХАЛИЛ - 100 лв - 0.11% дял
- АНТОАНЕТА РАДЕВА ПАЗВАНТОВА - 100 лв - 0.11% дял
- ДАРИНА ВАСИЛЕВА ПОПОВА - 100 лв - 0.11% дял
- КЯМИЛЕ АЗИЗОВА МЮМЮНОВА - 100 лв - 0.11% дял
- ФИЛИП СЛАВЧЕВ ПОПОВ - 100 лв - 0.11% дял
- ИСМЕТ НАИДОВ КАСАБОВ - 100 лв - 0.11% дял
- ХАСАН ШАБАНОВ АЛИЕВ - 100 лв - 0.11% дял
- МИТКО АНАСТАСОВ ИЛИЕВ - 100 лв - 0.11% дял
- АНЕТА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА - 500 лв - 0.56% дял
- СЕВДА СЛАВОВА БЕЛИЧЕВА - 400 лв - 0.45% дял
- РУКИЕ МУРАДОВА АРДАЛИЕВА - 200 лв - 0.22% дял
- МУРАД НУРИЕВ ХАМЗОВ - 200 лв - 0.22% дял
- ГЮЛТЕН ФЕВЗИЕВА АЛИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
- ВАСВИ ЕШРЕФ МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
- ОРХАН АЛИЕНВЕРОВ МЮМЮНОВ - 200 лв - 0.22% дял
- ЕРВИН НЕДЖАТИНОВ СОЛАКОВ - 100 лв - 0.11% дял
- УЛВИ МУСТАФА ШАКИР - 200 лв - 0.22% дял
- СУРИЕ РЕМЗИ ИСМАИЛ - 200 лв - 0.22% дял
- ФЕРИДЕ МУСТАФА МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
- ПАКИЗЕ РЕДЖЕБ МУСТАФА - 200 лв - 0.22% дял
+ ЛИЛЯНА АСЕНОВА ИЛИЕВА - 500 лв - 0.56% дял
+ АЙШЕ РАИФОВА ХАДЖИЕВА - 500 лв - 0.56% дял
+ ФАХРИ АХМЕДОВ ХОДЖОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ ХАМИД САЛИЕВ ИБРЯМОВ - 400 лв - 0.45% дял
+ ЮМЮГЮЛСЮМ НАИД МУСТАФА - 100 лв - 0.11% дял
+ СЕБАХТИН МЕХМЕД ХАДЖИСЕИД - 400 лв - 0.45% дял
+ РЕНГИНАР ФАХРИЕВА ЕМИНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ КОСТАДИН ИВАНОВ ЧАВДАРОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ МУРАДИЕ МЮМЮНОВА КОЧЕВА - 1500 лв - 1.68% дял
+ ГЮЛДАНЕ АХМЕДОВА СОЛАКОВА - 500 лв - 0.56% дял
+ РЕДЖЕБ ЮСУФ ДУРМУШ - 400 лв - 0.45% дял
+ НАДЕЖДА ХРИСТОВА ОМАРОВА - 400 лв - 0.45% дял
+ ХОРИЕ НИХАТОВА АДЕМОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ГЮЛБЕЯН АХМЕДОВА АХМЕДОВА - 600 лв - 0.67% дял
+ НУРИЕ ИСМАИЛОВА ЧАРЪКЧИЕВА - 1200 лв - 1.35% дял
+ БАЙРАМАЛИ ЮСУФОВ ЮСУФОВ - 500 лв - 0.56% дял
+ РАКИБ МУСТАФА АПТИКАДИР - 400 лв - 0.45% дял
+ ФЕРИДЕ МУСТАФА МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
+ МЮРВЕТ САЛИ АХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
+ АНТОАНЕТА РАДЕВА ПАЗВАНТОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ПОПОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ ЗДРАВКО ВЕЛИНОВ ОМАРОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ РУСКА ИВАНОВА ИВАНОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ БЕХЧЕТ САЛИМОВ ХАЛИЛОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ ХАШИМ РАСИМ КАСИМ - 100 лв - 0.11% дял
+ ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА АЯНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ДАРИНА ВАСИЛЕВА ПОПОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ БЕКИР МЕХМЕД ХАЛИЛ - 100 лв - 0.11% дял
+ ЕРВИН НЕДЖАТИНОВ СОЛАКОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ ВАСВИ ЕШРЕФ МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
+ НАДКА МИТКОВА КАРАЛИЙЧЕВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ХАСАН ШАБАНОВ АЛИЕВ - 100 лв - 0.11% дял
+ ИСМЕТ НАИДОВ КАСАБОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ НЕЖДЕТ ДЖЕМИЛ МЕХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
+ НУРГЮЛ АХМЕД ЕМИНОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ УЛВИ МУСТАФА ШАКИР - 200 лв - 0.22% дял
+ МУРАД НУРИЕВ ХАМЗОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ ГЮЛТЕН ФЕВЗИЕВА АЛИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ДУРДАНЕ РАМАДАНОВА ХАЛИЛОВА - 400 лв - 0.45% дял
+ ПАКИЗЕ РЕДЖЕБ МУСТАФА - 200 лв - 0.22% дял
+ СУРИЕ РЕМЗИ ИСМАИЛ - 200 лв - 0.22% дял
+ ФИЛЧО АСЕНОВ КАРАМИТЕВ - 200 лв - 0.22% дял
+ ЗДРАВКО ХРИСТОВ СТЕФАНОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ БАХТИЯР ФАХРИЕВ ХОДЖОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ МЕДЖИД ТЕФИКОВ СЮЛЕЙМАНОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ РУШЕН РЕДЖЕБ ДУРМУШ - 200 лв - 0.22% дял
+ СЕВГИН АХМЕД АПТИКАДИР - 100 лв - 0.11% дял
+ НУРТЕН АХМЕДОВА АБДУРАХМАНОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ АДНАН ДЖЕМИЛОВ ЮСЕИНОВ - 29000 лв - 32.51% дял
+ ДЖЕМИЛ РАСИМОВ ЮСЕИНОВ - 42100 лв - 47.20% дял
+ ЕЛЕНА ХРИСТОВА АЯНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ВАСВИЕ САИДОВА КОЧЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ РАБИЕ АХМЕДОВА ЮСУФОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ШЕНОЛ ЮСЕИНОВ ЮСЕИНОВ - 400 лв - 0.45% дял
+ САЛИ РЕДЖЕБ ФЕРАД - 100 лв - 0.11% дял
+ НИЛГЮН АХМЕДОВА КАРАМФИЛОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ АЙТЕН ХАЛИЛ МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
+ ПЕДРИЕ ХАМИДОВА ЕМИНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ЕМИН МУСОВ МЮМЮНОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ ДИМИТЪР ПЕЕВ ДИМИТРОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ НАЗМИЕ ИБРЯМОВА МЮМЮНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ВЕСКА КАРАМФИЛОВА БОШНАКОВА - 400 лв - 0.45% дял
+ МАРИЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ МУСТАФА МУСТАФОВ МЮМЮНОВ - 300 лв - 0.34% дял
+ АНЕТА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА - 500 лв - 0.56% дял
+ СЕВДА СЛАВОВА БЕЛИЧЕВА - 400 лв - 0.45% дял
+ ВЕЛКО ИВАНОВ МИТРУШЕВ - 200 лв - 0.22% дял
+ ТОНКА ВЪЛЧЕВА МИТРУШЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ МУСТАФА ШЕРИФ АХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
+ ЮСУФ МЕХМЕД САКАЛЛЪ - 100 лв - 0.11% дял
+ ОРХАН АЛИЕНВЕРОВ МЮМЮНОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ МИТКО АНАСТАСОВ ИЛИЕВ - 100 лв - 0.11% дял
+ РУКИЕ МУРАДОВА АРДАЛИЕВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ФИЛИП СЛАВЧЕВ ПОПОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ НЕДЖАТИН САЛИ САДУЛЛА - 200 лв - 0.22% дял
+ КЯМИЛЕ АЗИЗОВА МЮМЮНОВА - 100 лв - 0.11% дял

2014-04-08
Промяна съдружници
- ЛИЛЯНА АСЕНОВА ИЛИЕВА - 500 лв - 0.56% дял
- АЙШЕ РАИФОВА ХАДЖИЕВА - 500 лв - 0.56% дял
- ФАХРИ АХМЕДОВ ХОДЖОВ - 200 лв - 0.22% дял
- ХАМИД САЛИЕВ ИБРЯМОВ - 400 лв - 0.45% дял
- ЮМЮГЮЛСЮМ НАИД МУСТАФА - 100 лв - 0.11% дял
- СЕБАХТИН МЕХМЕД ХАДЖИСЕИД - 400 лв - 0.45% дял
- РЕНГИНАР ФАХРИЕВА ЕМИНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- КОСТАДИН ИВАНОВ ЧАВДАРОВ - 200 лв - 0.22% дял
- МУРАДИЕ МЮМЮНОВА КОЧЕВА - 1500 лв - 1.68% дял
- ГЮЛДАНЕ АХМЕДОВА СОЛАКОВА - 500 лв - 0.56% дял
- РЕДЖЕБ ЮСУФ ДУРМУШ - 400 лв - 0.45% дял
- НАДЕЖДА ХРИСТОВА ОМАРОВА - 400 лв - 0.45% дял
- ХОРИЕ НИХАТОВА АДЕМОВА - 200 лв - 0.22% дял
- ГЮЛБЕЯН АХМЕДОВА АХМЕДОВА - 600 лв - 0.67% дял
- НУРИЕ ИСМАИЛОВА ЧАРЪКЧИЕВА - 1200 лв - 1.35% дял
- БАЙРАМАЛИ ЮСУФОВ ЮСУФОВ - 500 лв - 0.56% дял
- РАКИБ МУСТАФА АПТИКАДИР - 400 лв - 0.45% дял
- ФЕРИДЕ МУСТАФА МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
- МЮРВЕТ САЛИ АХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
- АНТОАНЕТА РАДЕВА ПАЗВАНТОВА - 100 лв - 0.11% дял
- ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ПОПОВ - 100 лв - 0.11% дял
- ЗДРАВКО ВЕЛИНОВ ОМАРОВ - 100 лв - 0.11% дял
- РУСКА ИВАНОВА ИВАНОВА - 100 лв - 0.11% дял
- БЕХЧЕТ САЛИМОВ ХАЛИЛОВ - 200 лв - 0.22% дял
- ХАШИМ РАСИМ КАСИМ - 100 лв - 0.11% дял
- ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА АЯНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- ДАРИНА ВАСИЛЕВА ПОПОВА - 100 лв - 0.11% дял
- БЕКИР МЕХМЕД ХАЛИЛ - 100 лв - 0.11% дял
- ЕРВИН НЕДЖАТИНОВ СОЛАКОВ - 100 лв - 0.11% дял
- ВАСВИ ЕШРЕФ МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
- НАДКА МИТКОВА КАРАЛИЙЧЕВА - 200 лв - 0.22% дял
- ХАСАН ШАБАНОВ АЛИЕВ - 100 лв - 0.11% дял
- ИСМЕТ НАИДОВ КАСАБОВ - 100 лв - 0.11% дял
- НЕЖДЕТ ДЖЕМИЛ МЕХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
- НУРГЮЛ АХМЕД ЕМИНОВА - 100 лв - 0.11% дял
- УЛВИ МУСТАФА ШАКИР - 200 лв - 0.22% дял
- МУРАД НУРИЕВ ХАМЗОВ - 200 лв - 0.22% дял
- ГЮЛТЕН ФЕВЗИЕВА АЛИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
- ДУРДАНЕ РАМАДАНОВА ХАЛИЛОВА - 400 лв - 0.45% дял
- ПАКИЗЕ РЕДЖЕБ МУСТАФА - 200 лв - 0.22% дял
- СУРИЕ РЕМЗИ ИСМАИЛ - 200 лв - 0.22% дял
- ФИЛЧО АСЕНОВ КАРАМИТЕВ - 200 лв - 0.22% дял
- ЗДРАВКО ХРИСТОВ СТЕФАНОВ - 100 лв - 0.11% дял
- БАХТИЯР ФАХРИЕВ ХОДЖОВ - 200 лв - 0.22% дял
- МЕДЖИД ТЕФИКОВ СЮЛЕЙМАНОВ - 100 лв - 0.11% дял
- РУШЕН РЕДЖЕБ ДУРМУШ - 200 лв - 0.22% дял
- СЕВГИН АХМЕД АПТИКАДИР - 100 лв - 0.11% дял
- НУРТЕН АХМЕДОВА АБДУРАХМАНОВА - 100 лв - 0.11% дял
- АДНАН ДЖЕМИЛОВ ЮСЕИНОВ - 29000 лв - 32.51% дял
- ДЖЕМИЛ РАСИМОВ ЮСЕИНОВ - 42100 лв - 47.20% дял
- ЕЛЕНА ХРИСТОВА АЯНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- ВАСВИЕ САИДОВА КОЧЕВА - 100 лв - 0.11% дял
- РАБИЕ АХМЕДОВА ЮСУФОВА - 200 лв - 0.22% дял
- ШЕНОЛ ЮСЕИНОВ ЮСЕИНОВ - 400 лв - 0.45% дял
- САЛИ РЕДЖЕБ ФЕРАД - 100 лв - 0.11% дял
- НИЛГЮН АХМЕДОВА КАРАМФИЛОВА - 100 лв - 0.11% дял
- АЙТЕН ХАЛИЛ МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
- ПЕДРИЕ ХАМИДОВА ЕМИНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- ЕМИН МУСОВ МЮМЮНОВ - 200 лв - 0.22% дял
- ДИМИТЪР ПЕЕВ ДИМИТРОВ - 200 лв - 0.22% дял
- НАЗМИЕ ИБРЯМОВА МЮМЮНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- ВЕСКА КАРАМФИЛОВА БОШНАКОВА - 400 лв - 0.45% дял
- МАРИЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА - 200 лв - 0.22% дял
- МУСТАФА МУСТАФОВ МЮМЮНОВ - 300 лв - 0.34% дял
- АНЕТА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА - 500 лв - 0.56% дял
- СЕВДА СЛАВОВА БЕЛИЧЕВА - 400 лв - 0.45% дял
- ВЕЛКО ИВАНОВ МИТРУШЕВ - 200 лв - 0.22% дял
- ТОНКА ВЪЛЧЕВА МИТРУШЕВА - 100 лв - 0.11% дял
- МУСТАФА ШЕРИФ АХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
- ЮСУФ МЕХМЕД САКАЛЛЪ - 100 лв - 0.11% дял
- ОРХАН АЛИЕНВЕРОВ МЮМЮНОВ - 200 лв - 0.22% дял
- МИТКО АНАСТАСОВ ИЛИЕВ - 100 лв - 0.11% дял
- РУКИЕ МУРАДОВА АРДАЛИЕВА - 200 лв - 0.22% дял
- ФИЛИП СЛАВЧЕВ ПОПОВ - 100 лв - 0.11% дял
- НЕДЖАТИН САЛИ САДУЛЛА - 200 лв - 0.22% дял
- КЯМИЛЕ АЗИЗОВА МЮМЮНОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ОРХАН АЛИЕНВЕРОВ МЮМЮНОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ МУСТАФА ШЕРИФ АХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
+ ЮСУФ МЕХМЕД САКАЛЛЪ - 100 лв - 0.11% дял
+ ЗДРАВКО ХРИСТОВ СТЕФАНОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ НИЛГЮН АХМЕДОВА КАРАМФИЛОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ВЕЛКО ИВАНОВ МИТРУШЕВ - 200 лв - 0.22% дял
+ РУСКА ИВАНОВА ИВАНОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ПОПОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ ЗДРАВКО ВЕЛИНОВ ОМАРОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ ТОНКА ВЪЛЧЕВА МИТРУШЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ НЕДЖАТИН САЛИ САДУЛЛА - 200 лв - 0.22% дял
+ БЕХЧЕТ САЛИМОВ ХАЛИЛОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ РАБИЕ АХМЕДОВА ЮСУФОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ЕЛЕНА ХРИСТОВА АЯНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ РУШЕН РЕДЖЕБ ДУРМУШ - 200 лв - 0.22% дял
+ БАХТИЯР ФАХРИЕВ ХОДЖОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ ХАШИМ РАСИМ КАСИМ - 100 лв - 0.11% дял
+ НУРГЮЛ АХМЕД ЕМИНОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ФИЛЧО АСЕНОВ КАРАМИТЕВ - 200 лв - 0.22% дял
+ НЕЖДЕТ ДЖЕМИЛ МЕХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
+ САЛИ РЕДЖЕБ ФЕРАД - 100 лв - 0.11% дял
+ СЕВГИН АХМЕД АПТИКАДИР - 100 лв - 0.11% дял
+ ДУРДАНЕ РАМАДАНОВА ХАЛИЛОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ МУРАДИЕ МЮМЮНОВА КОЧЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ГЮЛДАНЕ АХМЕДОВА СОЛАКОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ НУРИЕ ИСМАИЛОВА ЧАРЪКЧИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ГЮЛБЕЯН АХМЕДОВА АХМЕДОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ АНЕТА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ БАЙРАМАЛИ ЮСУФОВ ЮСУФОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ СЕВДА СЛАВОВА БЕЛИЧЕВА - 200 лв - 0.22% дял
+ АЙШЕ РАИФОВА ХАДЖИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ НАДЕЖДА ХРИСТОВА ОМАРОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ЛИЛЯНА АСЕНОВА ИЛИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ БЕКИР МЕХМЕД ХАЛИЛ - 100 лв - 0.11% дял
+ ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА АЯНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ДАРИНА ВАСИЛЕВА ПОПОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ МЮРВЕТ САЛИ АХМЕД - 100 лв - 0.11% дял
+ АНТОАНЕТА РАДЕВА ПАЗВАНТОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ВАСВИЕ САИДОВА КОЧЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ АДНАН ДЖЕМИЛОВ ЮСЕИНОВ - 29000 лв - 32.51% дял
+ СТЕФАН АСЕНОВ КАМЕНОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ ШЕНОЛ ЮСЕИНОВ ЮСЕИНОВ - 400 лв - 0.45% дял
+ НУРТЕН АХМЕДОВА АБДУРАХМАНОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ МЕДЖИД ТЕФИКОВ СЮЛЕЙМАНОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ МАРИЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ВЕСКА КАРАМФИЛОВА БОШНАКОВА - 400 лв - 0.45% дял
+ МУСТАФА МУСТАФОВ МЮМЮНОВ - 300 лв - 0.34% дял
+ КОСТАДИН ИВАНОВ ЧАВДАРОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ СЕБАХТИН МЕХМЕД ХАДЖИСЕИД - 400 лв - 0.45% дял
+ РЕНГИНАР ФАХРИЕВА ЕМИНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ХОРИЕ НИХАТОВА АДЕМОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ РЕДЖЕБ ЮСУФ ДУРМУШ - 400 лв - 0.45% дял
+ РАКИБ МУСТАФА АПТИКАДИР - 400 лв - 0.45% дял
+ ДЖЕМИЛ РАСИМОВ ЮСЕИНОВ - 47900 лв - 53.70% дял
+ ФАХРИ АХМЕДОВ ХОДЖОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ НАДКА МИТКОВА КАРАЛИЙЧЕВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ЕРВИН НЕДЖАТИНОВ СОЛАКОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ ПЕДРИЕ ХАМИДОВА ЕМИНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ЕМИН МУСОВ МЮМЮНОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ АЙТЕН ХАЛИЛ МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
+ ВАСВИ ЕШРЕФ МЮМЮН - 200 лв - 0.22% дял
+ ПАКИЗЕ РЕДЖЕБ МУСТАФА - 200 лв - 0.22% дял
+ СУРИЕ РЕМЗИ ИСМАИЛ - 200 лв - 0.22% дял
+ УЛВИ МУСТАФА ШАКИР - 200 лв - 0.22% дял
+ МУРАД НУРИЕВ ХАМЗОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ ГЮЛТЕН ФЕВЗИЕВА АЛИЕВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ХАСАН ШАБАНОВ АЛИЕВ - 100 лв - 0.11% дял
+ ИСМЕТ НАИДОВ КАСАБОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ ХАМИД САЛИЕВ ИБРЯМОВ - 400 лв - 0.45% дял
+ ЮМЮГЮЛСЮМ НАИД МУСТАФА - 100 лв - 0.11% дял
+ КЯМИЛЕ АЗИЗОВА МЮМЮНОВА - 100 лв - 0.11% дял
+ ДИМИТЪР ПЕЕВ ДИМИТРОВ - 200 лв - 0.22% дял
+ НАЗМИЕ ИБРЯМОВА МЮМЮНОВА - 200 лв - 0.22% дял
+ РУКИЕ МУРАДОВА АРДАЛИЕВА - 200 лв - 0.22% дял
+ ФИЛИП СЛАВЧЕВ ПОПОВ - 100 лв - 0.11% дял
+ МИТКО АНАСТАСОВ ИЛИЕВ - 100 лв - 0.11% дял

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма