Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БУЛМОНТ-ФОРЕСТ ООД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
111584397
Регистрация по ЗДДС
Да - BG111584397 от 2010-01-22 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
2006 година
Наименование
БУЛМОНТ-ФОРЕСТ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Монтана, 22 РИ СЕПТЕМВРИ, 33 Виж на картата
Контакти
Предмет на дейност
ДЪРВОДОБИВ - СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ, ТОВАРЕНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЪРВЕСИНА. ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКИ, ПРОДАЖБА И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕНИ И НЕДЪРВЕНИ ПРОДУКТИ И МАТЕРИАЛИ ОТ ГОРИТЕ. ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПЪТНИЦИ... ДЪРВОДОБИВ - СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ, ТОВАРЕНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЪРВЕСИНА. ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКИ, ПРОДАЖБА И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕНИ И НЕДЪРВЕНИ ПРОДУКТИ И МАТЕРИАЛИ ОТ ГОРИТЕ. ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПЪТНИЦИ. МАРКИРАНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИ НА СЕЧ ДЪРВА, ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ, КАСТРЕНЕ НАСТОЯЩИ ДЪРВЕТА И ИЗГОТВЯНЕ НА СЪПРОВОЖДАЩИТЕ ДЕЙНОСТТА ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ; СЪБИРАНЕ И ДОБИВ НА СЕМЕНА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИДАНКИ И ДРУГИ РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ГОРСКО-ДЪРВЕСНИ И ХРАСТОВИ ВИДОВЕ, СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ И ИЗГОТВЯНЕ НА СЪПРОВОЖДАЩИТЕ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ; ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЯ И ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД; ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЯ И ПРОЕКТИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА БОРБА С ЕРОЗИЯТА И ЗА БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИТЕ ТЕРЕНИ; ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА И ИЗРАБОТВАНЕ НА ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ, ПЛАНОВЕ И СХЕМИ ЗА ПОЛЗВАНИЯ ОТ ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД И ИЗГОТВЯНЕ НА СЪПРОВОЖДАЩИТЕ ТАЗИ ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ; ОЦЕНКА НА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД; УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД, СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И НА ОБЩИНИ; ЕКСПЕРТИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ЛЕСОВЪДСКИ ДЕЙНОСТИ; ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ В ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИ ФОНД. ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ В ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИ ФОНД. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА В СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО. КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ДРУГИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, ДЕЙСТВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р.БЪЛГАРИЯ. ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ПОКУПКА ПРОДАЖБА И ТЪРГОВИЯ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ 2,500.00 лв - 50.00% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: НАТАША ГЕНАДИЕВА ЕФТИМОВА 2,500.00 лв - 50.00% дял (свързан с 2 фирми)
Капитал размер
5,000 лева (5,000 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма БУЛМОНТ-ФОРЕСТ ООД с ЕИК/ПИК 111584397 е основана на 7 Април 2008 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Седалището на компанията се намира в гр. Монтана, а началният внесен капитал е в размер на 5,000 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - February 6, 2021 08:09
Годишен финансов отчет - August 22, 2020 08:27
Годишен финансов отчет - February 21, 2020 10:28
Годишен финансов отчет - November 16, 2015 08:10
Годишен финансов отчет - November 28, 2014 18:21
Годишен финансов отчет - August 28, 2013 11:26
Годишен финансов отчет - July 12, 2012 11:35
Годишен финансов отчет - June 17, 2011 12:03
Годишен финансов отчет - June 17, 2011 12:03
Годишен финансов отчет - March 15, 2010 17:27

Хронология

2006
Регистрация на фирмата

2010-01-22
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG111584397 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2010-04-09
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Монтана, ул. 22-РИ СЕПТЕМВРИ, 33
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Монтана, 22 РИ СЕПТЕМВРИ, 33
Промяна съдружници
+ ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - 2500 лв - 50.00% дял
+ КОНСТАНТИН ИЛИЕВ КОСТОВ - 2500 лв - 50.00% дял
Промяна предмет на дейност
- ДЪРВОДОБИВ-СЕЧ,ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ, ТОВАРЕНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЪРВЕСИНА; ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА, ПРОДАЖБА И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕНИ И НЕДЪРВЕСТНИ ПРОДУКТИ И МАТЕРИАЛИ ОТ ГОРИТЕ; ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПЪТНИЦИ; МАРКИРАНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИ НА СЕЧ ДЪРВЕТА, ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ, КАСТРЕНЕ НАСТОЯЩИ ДЪРВЕТА И ИЗГОТВЯНЕ НА СЪПРОВОЖДАЩИТЕ ДЕЙНОСТТА ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ; СЪБИРАНЕ И ДОБИВ НА СЕМЕНА, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИДАНКИ И ДРУГИ РЕППРОДУКТИВНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ГОРСКО-ДЪРВЕСТНИ И ХРАСТОВИ ВИДОВЕ, СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ И ИЗГОТВЯНЕ НА СЪПРОВОЖДАЩИТЕ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ; ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЯ И ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИ ФОНД; ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЯ И ПРОЕКТИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА БОРБА С ЕРОЗИЯТА И ЗА БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ; ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА И ИЗРАБОТВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ-ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ, ПЛАНОВЕ И СХЕМИ ОТ ПОЛЗВАНИЯ ОТ ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИ ФОНД И ИЗГОТВЯНЕ НА СЪПРОВОЖДАЩИТЕ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ ДОКУМЕНТИ;ОЦЕНКА НА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИ ФОНД; УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИ ФОНД, СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И НА ОБЩИНИ; ЕКСПЕРТИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ЛЕСОВЪДСКИ ДЕЙНОСТИ; ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ В ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ПО ГОРСКИ ФОНД; ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА В СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО; ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ-ПОКУПКА, ПРОДАЖБА И ТЪРГОВИЯ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПЪТНИ, МОСТОВИ ВОДОПРОВОДНИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ ГАЗОПРЕНОСНИ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ ХИДРОСЪОРЪЖЕНИЯ;ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ГЕОЛОЖКИ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ИИЗМЕРВАНИЯ, ДЪРВОДОБИВ, ПРЕРАБОТКА И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ИНЕРТНИ И СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, ДОБИВ ПРЕРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА НЕФТ И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ; ВИСОКО И НИСКО СТРОИТЕЛСТВО, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИЖА С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЗАСТРАХОВАТЕЛНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕИНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, БАНКОВА ДЕЙНОСТ И ВАЛУТНИ СДЕЛКИ; ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
+ ДЪРВОДОБИВ - СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ, ТОВАРЕНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЪРВЕСИНА. ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКИ, ПРОДАЖБА И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕНИ И НЕДЪРВЕНИ ПРОДУКТИ И МАТЕРИАЛИ ОТ ГОРИТЕ. ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПЪТНИЦИ. МАРКИРАНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИ НА СЕЧ ДЪРВА, ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ, КАСТРЕНЕ НАСТОЯЩИ ДЪРВЕТА И ИЗГОТВЯНЕ НА СЪПРОВОЖДАЩИТЕ ДЕЙНОСТТА ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ; СЪБИРАНЕ И ДОБИВ НА СЕМЕНА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИДАНКИ И ДРУГИ РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ГОРСКО-ДЪРВЕСНИ И ХРАСТОВИ ВИДОВЕ, СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ И ИЗГОТВЯНЕ НА СЪПРОВОЖДАЩИТЕ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ; ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЯ И ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД; ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЯ И ПРОЕКТИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА БОРБА С ЕРОЗИЯТА И ЗА БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИТЕ ТЕРЕНИ; ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА И ИЗРАБОТВАНЕ НА ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ, ПЛАНОВЕ И СХЕМИ ЗА ПОЛЗВАНИЯ ОТ ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД И ИЗГОТВЯНЕ НА СЪПРОВОЖДАЩИТЕ ТАЗИ ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ; ОЦЕНКА НА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД; УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД, СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И НА ОБЩИНИ; ЕКСПЕРТИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ЛЕСОВЪДСКИ ДЕЙНОСТИ; ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ В ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИ ФОНД. ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ В ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИ ФОНД. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА В СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО. КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ДРУГИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, ДЕЙСТВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р.БЪЛГАРИЯ. ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ПОКУПКА ПРОДАЖБА И ТЪРГОВИЯ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

2011-01-13
Промяна съдружници
- ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - 2500 лв - 50.00% дял
- КОНСТАНТИН ИЛИЕВ КОСТОВ - 2500 лв - 50.00% дял
+ НАТАША ГЕНАДИЕВА ЕФТИМОВА - 2500 лв - 50.00% дял
+ ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - 2500 лв - 50.00% дял

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма