Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СДРУЖЕНИЕ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ БЕЛИЦА-2004 ООД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
118555544
Регистрация по ЗДДС
Не
Дата на регистрация
2004 година
Наименование
СДРУЖЕНИЕ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ БЕЛИЦА-2004
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, с. Белица, ул. ДЕСЕТИ МАЙ, 55 Виж на картата
Предмет на дейност
ПЛАНИРАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СУРОВ ТЮТЮН НА СЪДРУЖНИЦИТЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ, СПОРЕД ПАЗАРНОТО ТЪРСЕНЕ; СЪБИРАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВЕДЕНАТА И РЕАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ ОТ СЪДРУЖИ И ЦИТЕ-ПЛОЩ, СОРТОВ СЪСТАВ,... ПЛАНИРАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СУРОВ ТЮТЮН НА СЪДРУЖНИЦИТЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ, СПОРЕД ПАЗАРНОТО ТЪРСЕНЕ; СЪБИРАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВЕДЕНАТА И РЕАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ ОТ СЪДРУЖИ И ЦИТЕ-ПЛОЩ, СОРТОВ СЪСТАВ, КАЧЕСТВО НА КЛАСОВЕТЕ, ДОБИВИ И ПРОДАЖБИ; КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО, СЪГЛАСНО ЧЛ.13 ОТ ПИЗГГИ; СЪБИРАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ПРОДУКЦИЯ ОТ СЪДРУЖНИЦИТЕ, НЕЙНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЗАРА; ОСИГУРЯВАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ОПАКОВАНЕ И ДОСТАВКА ДО ИЗКУПУВАНЕ НА ЕДРО-ТЪРГОВИЯ; КОНСТАТАЦИИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ, ЧРЕЗ СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ; ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПЕТРА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА (свързан с 2 фирми)
Съдружник: КАЛИН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДРАГАН ПЕНЧЕВ СТАНКОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЮСНИЕ АЛИЕВА МАХМУДОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КРАСИМИР НИКОЛОВ РУСЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КРАСИМИР НЕЙКОВ ПАРАШКЕВОВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ЦВЕТАНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СИЯ РУСЕВА АТАНАСОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КОСТА ДОБРЕВ ИВАНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИВАЙЛО РАДИНОВ ИВАНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РУМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПЕТЪР СТОЯНОВ НИКОЛОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЮСЕИН СЮЛЕЙМАНОВ САБРИЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЙОРДАНКА МАРИНОВА НИКОЛОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДЕНА СИМЕОНОВА РУСЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЯНКА ИВАНОВА МУТАФОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВЪРБАН СТЕФАНОВ РУСЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЕЛЕНА ПЕНЕВА ДИМИТРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КАЛИНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НЕНКА КИРИЛОВА СТЕФАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ИЗГРЕВ", ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ПЕТРА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ФИКРЕТ ЕМИН ИСМАИЛ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА МИХОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НЕНО ХАРАЛАНОВ ЧАКЪРОВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ПЕТРАНА ИВАНОВА ИВАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НЕДЯЛКА МАРИНОВА ВЕЛИКОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ТОДОР ИВАНОВ КАРАИВАНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЕНЧО МИРЧЕВ НЕЙКОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КАЛИНА МИНЕВА СИМЕОНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СИМЕОН МИНЕВ СИМЕОНОВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: РАДИ ЕФТИМОВ РАДЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СВЕТЛА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ЯНА КОСТАДИНОВА НЕЙКОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НЕДЮ МИРЧЕВ НЕЙКОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГРЕТА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РОСИЦА РУСЕВА МАНЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЯНА МАРИНОВА ФИЛЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СТЕФАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕДКОВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ МАРИНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РУМЯНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МАРИЙКА КОСТАДИНОВА СИМЕОНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КАЛИНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЗЛАТА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МИНЬО ВЕЛИКОВ РАДЕВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ДЕНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ТАМАРА ИЛИЧНА ХРИСТОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ТОДОРКА НАКОВА РАЧЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИЛИЙКА КАЛИНОВА ГИЧЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НИКОЛА КИРЯКОВ НИКОЛОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЙОРДАН ДОБРЕВ ТОДОРОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЮЛВИЕ МУСТАФОВА ХАСАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СТОЯНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МЛАДЕН ХАРАЛАНОВ ГЕОРГИЕВ (свързан с 3 фирми)
Съдружник: АЛБЕНА КОСТАДИНОВА ЖЕКОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА СТЕФАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МАРИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РУМЯНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВЕЛИКА ТОДОРОВА ИВАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КАЛИНКА САВОВА МИЛКОВА (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ЛЮБОВ ВЛАДИМИРОВНА ХРИСТОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СОФИЯ РУСЕВА РАДИНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДОНКА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РОСИЦА ПЕНЧЕВА ГАНЧЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГИНА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГАНКА ЙОРДАНОВА НЕДЕЛЧЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГАНЧО АНДРЕЕВ НИКОЛОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДОНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГАЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ФИЛЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИБРЯМ СЮЛЕЙМАН ИБРЯМ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВЕЛИЧКА ЦОНЕВА ГЕОРГИЕВА (свързан с 2 фирми)
Съдружник: СТОЯН ТОДОРОВ ВИЧЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИВАНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МАРИНА СТОЯНОВА ПЕТКОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДЕНКА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЕРГИНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КОЛЮ ХРИСТОВ КОЛЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПЕТРА ИВАНОВА СТОЯНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИВАН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ИРИНА ЕФТИМОВА ПЕТРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВАСИЛ КАЛИНОВ ДИМИТРОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЦВЕТАНКА МАРИНОВА ТОДОРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МЕТОДИ ВЕЛИКОВ РАДЕВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ТОДОР ЙОРДАНОВ ТОНКОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: АНГЕЛ ХРИСТОВ ПЕТРОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НИКОЛИНКА АНДРЕЕВА ЖЕКОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИВАН ЙОРДАНОВ КУЛЕВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: МЮМЮН ВЕЛИ ШАКИР (свързан с 2 фирми)
Капитал размер
5,000 лева

Финансови показатели

Няма данни.

Служители

Няма данни.

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма СДРУЖЕНИЕ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ БЕЛИЦА-2004 ООД с ЕИК/ПИК 118555544 е основана на 13 Февруари 2012 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Седалището на компанията се намира в с. Белица, а началният внесен капитал е в размер на 0 лева.

Хронология

2004
Регистрация на фирмата

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма