Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ДИТ ИНВЕСТ АД

ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Статус
Заличен на December 25, 2013 14:03
ЕИК/ПИК
121805666
Регистрация по ЗДДС
Да - BG121805666 от 2007-03-26 на основание друго от ЗДДС
Дата на регистрация
1998 година
Наименование
ДИТ ИНВЕСТ
Транслитерация
DIT INVEST Ltd
Правна форма
Акционерно дружество (АД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Оборище, "ТРИАДИЦА", 3 Виж на картата
Контакти
Предмет на дейност
Търговска дейност, маркетинг, реклама, посредничество, представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, позволена от закона.... Търговска дейност, маркетинг, реклама, посредничество, представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, позволена от закона. прочети още скрии
Съвет на директорите
Ваклин Асинов Чандъров (свързан с 13 фирми)
Михаил Йорданов Попов (свързан с 2 фирми)
Мария Крумова Георгиева (свързан с 6 фирми)
Управители/Съдружници
Капитал размер
260,000 лева (260,000 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ДИТ ИНВЕСТ АД на латиница "DIT INVEST Ltd" с ЕИК/ПИК 121805666 е основана на 13 Май 2008 година с правна форма "Акционерно дружество" или на кратко "АД". Компанията първоначално е регистрирана с името "БОРА ИНВЕСТ", но на 22 Август 2011 година то бива сменено на сегашното "ДИТ ИНВЕСТ". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 260,000 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - October 9, 2013 15:03
Годишен финансов отчет - January 30, 2013 09:26
Годишен финансов отчет - June 5, 2012 18:49
Годишен финансов отчет - August 2, 2011 13:29
Годишен финансов отчет - August 2, 2011 13:29
Годишен финансов отчет - August 2, 2011 13:29
Годишен финансов отчет - August 2, 2011 13:29
Годишен финансов отчет - August 2, 2011 13:29
Годишен финансов отчет - August 2, 2011 13:29
Годишен финансов отчет - August 2, 2011 13:29

Хронология

1998
Регистрация на фирмата

2007-03-26
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG121805666 на основание друго от ЗДДС

2009-11-23
Промяна предмет на дейност
- Дружеството предоставя следните инвестиционни услуги и извършва следните инвестиционни дейности: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка. Дружеството извършва услугите и дейностите и във връзка с финансови инструменти, различни от ценни книжа по смисъла на пар. 1, т. 2, б. Б от ДР на ЗППЦК.
+ Търговска дейност, маркетинг, реклама, посредничество, представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, позволена от закона.

2011-08-22
Промяна наименование
Името се сменя от БОРА ИНВЕСТ на ДИТ ИНВЕСТ
Промяна предмет на дейност
- Търговска дейност, маркетинг, реклама, посредничество, представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, позволена от закона.
+ Търговска дейност, маркетинг, реклама, посредничество, представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, позволена от закона.

2013-12-25
Заличен търговец

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма