Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЯМБОЛСКА ПОПУЛЯРНА КАСА Кооперация

Провери официално
ЕИК/ПИК
128004169
Регистрация по ЗДДС
Да - BG128004169
Дата на регистрация
June 18, 2008 11:54
Наименование
ЯМБОЛСКА ПОПУЛЯРНА КАСА
Правна форма
Кооперация (Кооперация)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Ямбол, Г.РАКОВСКИ, бл. 1, вх. А, ет. 2 Виж на картата
Предмет на дейност
1.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ - КОНСУЛТАНТСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРОГРАМНИ, РАЗНОЖИТЕЛНИ, МАШИНОПИСНИ И ДРУГИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО И ДРУГИ ДЕЙНОСТ,... 1.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ - КОНСУЛТАНТСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРОГРАМНИ, РАЗНОЖИТЕЛНИ, МАШИНОПИСНИ И ДРУГИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО И ДРУГИ ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА: 2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ САМО НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СМЕТКА НА НАПРАВЕНИТЕ ОТ ТЯХ И НА ТЕХЕН РИСК ВНОСКИ И СРЕДСТВА НА КООПЕРАЦИЯТА В ОБРАЗУВАНАТА ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ.36 АБ.1 ОТ ЗК И ЧЛ.4 , Т.3 ОТ ЗКИ прочети още скрии
Управители/Съдружници

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ЯМБОЛСКА ПОПУЛЯРНА КАСА Кооперация с ЕИК/ПИК 128004169 е основана на 18 Юни 2008 година с правна форма "Кооперация" или на кратко "Кооперация". Компанията първоначално е регистрирана с името "КООПЕРАЦИЯ "ЯМБОЛСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"", но на 18 Юни 2008 година то бива сменено на сегашното "ЯМБОЛСКА ПОПУЛЯРНА КАСА". Седалището на компанията се намира в гр. Ямбол.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - July 28, 2016 16:32
Годишен финансов отчет - May 28, 2015 12:03
Годишен финансов отчет - May 31, 2014 14:22
Годишен финансов отчет - June 7, 2013 12:50
Годишен финансов отчет - August 30, 2012 16:54
Годишен финансов отчет - February 8, 2012 13:29
Годишен финансов отчет - February 8, 2012 13:29
Годишен финансов отчет - May 11, 2009 11:28

Хронология

2008-06-18
Регистрация на фирмата
Промяна наименование
Името се сменя от КООПЕРАЦИЯ "ЯМБОЛСКА ПОПУЛЯРНА КАСА" на ЯМБОЛСКА ПОПУЛЯРНА КАСА
Промяна предмет на дейност
- BЗAИMOOCИГУPИTEЛHA ДEЙHOCT HA ЧЛEH-KOOПEPATOPИTE BЬB BCИЧKИTE Й PAЗHOBИДHOCTИ, CEЛCKOCTOПAHCKA ДEЙHOCT-ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПЛACMEHT HA CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOДУKTИ, BЬTPEШHA И BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, TУPИЗЬM И ПOЧИBHO ДEЛO, ПPOMИШЛEHO ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ И УCЛУГИ, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT-ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA ПO BЬЗДУX, MOPE И CУШA, CTPOИTEЛHA И CTPOИTEЛHO-ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT, KУЛTУPHO-ИHФOPMAЦИOHHA, ИЗДATEЛCKA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA /БEЗ ПPOЦECУAЛHO ПPEДCTABИTEЛCTBO/, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT.
+ 1.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ - КОНСУЛТАНТСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРОГРАМНИ, РАЗНОЖИТЕЛНИ, МАШИНОПИСНИ И ДРУГИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО И ДРУГИ ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА: 2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ САМО НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СМЕТКА НА НАПРАВЕНИТЕ ОТ ТЯХ И НА ТЕХЕН РИСК ВНОСКИ И СРЕДСТВА НА КООПЕРАЦИЯТА В ОБРАЗУВАНАТА ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ.36 АБ.1 ОТ ЗК И ЧЛ.4 , Т.3 ОТ ЗКИ

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма