Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "МЕДИКА 14" ЕООД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
130210347
Регистрация по ЗДДС
Не
Дата на регистрация
2000 година
Наименование
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "МЕДИКА 14"
Транслитерация
MEDICINSKI CENTAR "MEDIKA 14" EOOD
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Костинброд, ул. Славянска, 21 Виж на картата
Има 2 фирми на този адрес виж фирмите
Контакти
Предмет на дейност
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАТО ИЗВЪРШВА- ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДП... ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАТО ИЗВЪРШВА- ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДПИСВАТ ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ ПОД ТЕХЕН КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ, ОБЕМА, ВИДА ДОМАШНИ ГРИЖИ И ПОМОЩ ЗА БОЛНИ, ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ, ИЗВЪРШВАТ ЕКСПЕРТИЗА НА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ, ИЗВЪРШВАТ НАБЛЮДЕНИЕ И ОКАЗВАТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО, НАБЛЮДАВАТ, КОНТРОЛИРАТ И ПОЛАГАТ ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА ДО 18 ГОДИНИ, ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ, ИЗДАВАТ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ, НАСОЧВАТ ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ВЕЛКОВА (свързан с 2 фирми)
Едноличен собственик на капитала
РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ВЕЛКОВА (свързан с 2 фирми)
Капитал размер
5,000 лева (5,000 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "МЕДИКА 14" ЕООД на латиница "MEDICINSKI CENTAR "MEDIKA 14" EOOD" с ЕИК/ПИК 130210347 е основана на 21 Април 2008 година с правна форма "Еднолично дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ЕООД". Компанията първоначално е регистрирана с името "МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР МЕДИКА", но на 15 Юли 2014 година то бива сменено на сегашното "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "МЕДИКА 14"". Седалището на компанията се намира в гр. Костинброд, а началният внесен капитал е в размер на 5,000 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - December 19, 2020 09:28
Годишен финансов отчет - April 2, 2020 14:26
Годишен финансов отчет - January 25, 2017 11:09
Годишен финансов отчет - September 30, 2015 08:02
Годишен финансов отчет - May 29, 2014 08:49
Годишен финансов отчет - July 3, 2013 12:00
Годишен финансов отчет - June 20, 2012 17:19
Годишен финансов отчет - August 15, 2011 12:25
Годишен финансов отчет - August 15, 2011 12:25
Годишен финансов отчет - July 10, 2009 17:39

Хронология

2000
Регистрация на фирмата

2008-06-15
Промяна наименование
Името се сменя от МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР МЕДИКА на МЕДИКО - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКА

2008-09-05
Промяна предмет на дейност
- OCЬЩECTBЯBAHE HA ИЗBЬHБOЛHИЧHA ПOMOЩ ПO CMИCЬЛA HA ЗAKOHA ЗA ЛEЧEБHИTE ЗABEДEHИЯ, KATO ИЗBЬPШBAT - ДИAГHOCTИKA, ЛEЧEHИE, PEXAБИЛИTAЦИЯ И HAБЛЮДEHИE HA БOЛHИ, KOHCУЛTAЦИИ, ПPOФИЛAKTИKA, ПPEДПИCBAT - ЛAБOPATOPHИ И ДPУГИ BИДOBE ИЗCЛEДBAHИЯ, ИЗBЬPШBAHETO HA MEДИЦИHCKИ ДEЙHOCTИ И MAHИПУЛAЦИИ ПOД TEXEH KOHTPOЛ И OTГOBOPHOCT, OБEMA, BИДA ДOMAШHИ ГPИЖИ И ПOMOЩ ЗA БOЛHИ, ЛEKAPCTBA, ПPEBЬPЗOЧHИ MATEPИAЛИ И MEДИЦИHCKИ ПOCOБИЯ, ИЗBЬPШBAT EKCПEPTИЗA HA BPEMEHHA HETPУДOCПOCOБHOCT, ИЗBЬPШBAT HAБЛЮДEHИE И OKAЗBAT MEДИЦИHCKA ПOMOЩ ПPИ БPEMEHHOCT И MAЙЧИHCTBO, HAБЛЮДABAT, KOHTPOЛИPAT И ПOЛAГAT ГPИЖИ ЗA ФИЗИЧECKO И ПCИXИЧECKO PAЗBИTИE HA ДEЦA ДO 18 ГOДИHИ, ИЗBЬPШBAT ДEЙHOCTИ ПO ЗДPABHA ПPOMOЦИЯ И ПPOФИЛAKTИKA, BKЛЮЧИTEЛHO ПPOФИЛAKTИЧHИ ПPEГЛEДИ И ИMУHИЗAЦИИ, ИЗДABAT ДOKУMEHTИ, CBЬPЗAHИ C TЯXHATA ДEЙHOCT, HACOЧBAT ПAЦИEHTИ ЗA KOHCУЛTATИBHA И БOЛHИЧHA ПOMOЩ, KAKTO И ИЗBЬPШBAHE HA TЬPГOBCKИ CДEЛKИ ЗA HУЖДИTE HA OCЬЩECTBЯBAHИTE MEДИЦИHCKИ ДEЙHOCTИ И ЗA OБCЛУЖBAHE HA ПAЦИEHTИ. CЬЗДABAHE HA CЛУЖБA ПO TPУДOBA MEДИЦИHA, CЬГЛACHO HAPEДБA № 14 OT 07.08.1998 Г.
+ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАТО ИЗВЪРШВА- ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДПИСВАТ ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ ПОД ТЕХЕН КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ, ОБЕМА, ВИДА ДОМАШНИ ГРИЖИ И ПОМОЩ ЗА БОЛНИ, ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ, ИЗВЪРШВАТ ЕКСПЕРТИЗА НА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ, ИЗВЪРШВАТ НАБЛЮДЕНИЕ И ОКАЗВАТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО, НАБЛЮДАВАТ, КОНТРОЛИРАТ И ПОЛАГАТ ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА ДО 18 ГОДИНИ, ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ, ИЗДАВАТ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ, НАСОЧВАТ ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ.

2014-07-15
Промяна наименование
Името се сменя от МЕДИКО - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКА на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "МЕДИКА 14"
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Костинброд, ул. СЛАВЯНСКА, 2
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Костинброд, ул. Славянска, 2

2017-01-30
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Костинброд, ул. Славянска, 2
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Костинброд, ул. Славянска, 21

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма