Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЩРАБАГ ЕАД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
130463628
Регистрация по ЗДДС
Да - BG130463628
Дата на регистрация
June 16, 2008 11:51
Наименование
ЩРАБАГ
Транслитерация
STRABAG
Правна форма
Еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Илинден, ул. КУКУШ, 1 Виж на картата
Има 100 фирми на този адрес виж фирмите
Предмет на дейност
Проучване, проектиране, инженерингови услуги, изграждане, възстановяване и ремонтиране на инфраструктурни обекти в страната и чужбина, проучване, проектиране, инженерингови услуги и изгр... Проучване, проектиране, инженерингови услуги, изграждане, възстановяване и ремонтиране на инфраструктурни обекти в страната и чужбина, проучване, проектиране, инженерингови услуги и изграждане на жилища, обществени сгради, търговски и производствени обекти по монолитен, сглобяем и смесен способ в страната и чужбина, отстраняване на отпадъци и отпадъчни води, събиране и извозване на други отпадъци, чистота – сметосъбиране, разделно събиране на отпадъците, сметоизвозване, улично миене и метене, зимно поддържане, озеленяване, поддържане на депа, търговия с вторични суровини, преработка и оползотворяване на отпадъците, разработване на проекти в областта на екологията, почистване и поддръжка на паркове и градини, зелени площи и спортни площадки, озеленяване и залесяване, производство на компост и други органични почви, производство на различни продукти от синтетични материали, рециклиране на метали и метални отпадъци, рециклиране на суровини, обработка на отпадъчни води и продукти от пречистването на отпадъчни води, услуги по събиране и отстраняване на отпадъци, услуги по събиране и отстраняване на опасни отпадъци, услуги по депониране, изгаряне и други методи на отстраняване на твърди и течни отпадъци, обработка и рециклиране на безопасни отпадъци, други условия по обществена хигиена, саниране на стари отпадъци и нерегулирани сметища, складова дейност, търговия на едро със суровини и шрот, строителство и експлоатация на съоръжения за обработка и преработка на твърди и течни отпадъци (включително сортиращи, разработващи и пречистващи съоръжения, съоръжения за производство на алтернативни горива, съоръжения за компостиране, химическо-физически съоръжения), консултантска дейност, предприемаческа дейност - покупка и продажба на недвижима собственост, производство на строителни изделия и полуфабрикати, производство на строителни материали, разтвори, метални изделия, стоманобетонови елементи, дограма и др., строително-технологични услуги със специализирана механизация, транспортни и спедиторски услуги, вътрешна и външнотърговска дейност, обучение на изпълнителски кадри за строителство и др. дейности, непротиворечащи на закона. Когато за осъществяване на дейността са необходими разрешителни или лиценз, дейността може да бъде извършвана след издаване на съответните разрешителни или лиценз. прочети още скрии
Съвет на директорите
Йохан Пьолцл (свързан с 1 фирма)
ХЕРБЕРТ ФРАНЦ-КСАВИЕ ШУСТЕР (свързан с 1 фирма)
Патрик Хопфгартнер (свързан с 1 фирма)
Управители/Съдружници
Едноличен собственик на капитала
БАУ ХОЛДИНГ БЕТАЙЛИГУНГС ГмбХ, АВСТРИЯ
Капитал размер
13,312,700 лева (13,312,700 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ЩРАБАГ ЕАД на латиница "STRABAG" с ЕИК/ПИК 130463628 е основана на 16 Юни 2008 година с правна форма "Еднолично акционерно дружество" или на кратко "ЕАД". Компанията първоначално е регистрирана с името "ИНЖСТРОЙ СОФИЯ", но на 10 Август 2008 година то бива сменено на сегашното "ЩРАБАГ". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 13,312,700 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - July 30, 2019 13:51
Годишен финансов отчет - November 23, 2018 11:50
Годишен финансов отчет - November 23, 2018 11:50
Годишен финансов отчет - June 15, 2016 14:38
Годишен финансов отчет - April 13, 2016 07:52
Годишен финансов отчет - October 3, 2014 09:35
Годишен финансов отчет - August 30, 2013 07:45
Годишен финансов отчет - July 6, 2012 11:37
Годишен финансов отчет - June 20, 2011 10:28
Годишен финансов отчет - June 2, 2010 10:13

Хронология

2008-06-16
Регистрация на фирмата

2008-08-10
Промяна наименование
Името се сменя от ИНЖСТРОЙ СОФИЯ на ЩРАБАГ ЕАД
Промяна наименование
Името се сменя от ЩРАБАГ ЕАД на ЩРАБАГ

2009-04-01

2009-11-12
Промяна предмет на дейност
- ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, ИHЖEHEPИHГOBИ УCЛУГИ, ИЗГPAЖДAHE BЪЗCTAHOBЯBAHE И PEMOHTИPAHE HA ИHФPACTPУKTУPHИ OБEKTИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, ИHЖEHEPИHГOBИ УCЛУГИ И ИЗГPAЖДAHE HA ЖИЛИЩA, OБЩECTBEHИ CГPAДИ, TЪPГOBCKИ И ПPOИЗBOДCTBEHИ OБEKTИ ПO MOHOЛИTEH, CГЛOБЯEM И CMECEH CПOCOБ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT - ПOKУПKA И ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMA COБCTBEHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA CTPOИTEЛHИ ИЗДEЛИЯ И ПOЛУФAБPИKATИ, ПPOИЗBOДCTBO HA CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, PAЗTBOPИ, METAЛHИ ИЗДEЛИЯ, CTOMAHOБETOHOBИ EЛEMEHTИ, ДOГPAMA И ДP., CTPOИTEЛHO-TEXHOЛOГИЧHИ УCЛУГИ CЪC CПEЦИAЛИЗИPAHA MEXAHИЗAЦИЯ, TPAHCПOPTHИ И CПEДИTOPCKИ УCЛУГИ, BЪTPEШHA И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, OБУЧEHИE HA ИЗПЪЛHИTEЛCKИ KAДPИ ЗA CTPOИTEЛCTBO И ДP. ДEЙHOCTИ, HEПPOTИBOPEЧAЩИ HA ЗAKOHA.
+ Проучване, проектиране, инженерингови услуги, изграждане, възстановяване и ремонтиране на инфраструктурни обекти в страната и чужбина, проучване, проектиране, инженерингови услуги и изграждане на жилища, обществени сгради, търговски и производствени обекти по монолитен, сглобяем и смесен способ в страната и чужбина, отстраняване на отпадъци и отпадъчни води, събиране и извозване на други отпадъци, чистота – сметосъбиране, разделно събиране на отпадъците, сметоизвозване, улично миене и метене, зимно поддържане, озеленяване, поддържане на депа, търговия с вторични суровини, преработка и оползотворяване на отпадъците, разработване на проекти в областта на екологията, почистване и поддръжка на паркове и градини, зелени площи и спортни площадки, озеленяване и залесяване, производство на компост и други органични почви, производство на различни продукти от синтетични материали, рециклиране на метали и метални отпадъци, рециклиране на суровини, обработка на отпадъчни води и продукти от пречистването на отпадъчни води, услуги по събиране и отстраняване на отпадъци, услуги по събиране и отстраняване на опасни отпадъци, услуги по депониране, изгаряне и други методи на отстраняване на твърди и течни отпадъци, обработка и рециклиране на безопасни отпадъци, други условия по обществена хигиена, саниране на стари отпадъци и нерегулирани сметища, складова дейност, търговия на едро със суровини и шрот, строителство и експлоатация на съоръжения за обработка и преработка на твърди и течни отпадъци (включително сортиращи, разработващи и пречистващи съоръжения, съоръжения за производство на алтернативни горива, съоръжения за компостиране, химическо-физически съоръжения), консултантска дейност, предприемаческа дейност - покупка и продажба на недвижима собственост, производство на строителни изделия и полуфабрикати, производство на строителни материали, разтвори, метални изделия, стоманобетонови елементи, дограма и др., строително-технологични услуги със специализирана механизация, транспортни и спедиторски услуги, вътрешна и външнотърговска дейност, обучение на изпълнителски кадри за строителство и др. дейности, непротиворечащи на закона. Когато за осъществяване на дейността са необходими разрешителни или лиценз, дейността може да бъде извършвана след издаване на съответните разрешителни или лиценз.

2018-11-27

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма