Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ИП ЕАД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
131112767
Регистрация по ЗДДС
Да - BG131112767 от 2007-05-02 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
2003 година
Наименование
БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ИП
Правна форма
Еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Красно село, ул.Дамян Груев, 20, ет. 2 Виж на картата
Има 7 фирми на този адрес виж фирмите
Предмет на дейност
Предметът на дейност на Дружеството е: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструмент... Предметът на дейност на Дружеството е: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти, како и услуги по чл. 5, ал. 3, т. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Услугите и дейностите в предмета на дейност на Дружеството могат да се осъществят в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство чрез учредяване на клон или при условията на свободното предоставяне на услуги, както и в трети държави. Горните дейности ще се осъществяват при спазване на всякакви действащи лицензионни, регистрационни или други изисквания, предвидени от българското или чуждо приложимо законодателство. прочети още скрии
Съвет на директорите
ПЕТЪР БОЖИДАРОВ КРЪСТЕВ (свързан с 1 фирма)
АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ БЕБОВ (свързан с 5 фирми)
Светослав Иванов Кьосев (свързан с 4 фирми)
Управители/Съдружници
Едноличен собственик на капитала
Александър Павлов Бебов (свързан с 5 фирми)
Капитал размер
250,000 лева (250,000 лева внесен)

Финансови показатели

Няма данни.

Служители

Няма данни.

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ИП ЕАД с ЕИК/ПИК 131112767 е основана на 8 Април 2008 година с правна форма "Еднолично акционерно дружество" или на кратко "ЕАД". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 250,000 лева.

Хронология

2003
Регистрация на фирмата

2007-05-02
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG131112767 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2009-01-12
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, Триадица, пл. ПОЗИТАНО, 9, бл. 2, вх. А, ет. 5
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Триадица, пл. ПОЗИТАНО, 9, бл. 2, вх. А, ет. 5
Промяна предмет на дейност
- ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕННИ КНИЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕННИ КНИЖА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИЖА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ НА КЛИЕНТ, ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА КЛИЕНТА, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ СДЕЛКИ, СВЪРЗАНИ С ЦЕННИ КНИЖА; ПРЕДЛАГАНЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИЖА БЕЗ БЕЗУСЛОВНО И НЕОТМЕНИМО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРОДАБИВАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА; СЪХРАНЯВАНЕ И АДМИНИСТРАТИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОПЕЧИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ДЪРЖАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И НА ПАРИ НА КЛИЕНТИ В ДЕПОЗИТАРНА ИНСТИТУЦИЯ) И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ УСЛУГИ КАТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА / ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ЛИЦЕТО, КОЕТО ПРЕДОСТАВЯ ЗАЕМА, УЧАСТВА В СДЕЛКАТА ПРИ УСЛОВИЯ И ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛИВАНИЯ И ПОКУПКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ; СДЕЛКИ С ЧУЖДЕСТРАННИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОКОЛКОТО ТЕ СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ; ИНВЕСТИЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛАГАНЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИЖА БЕЗ БЕЗУСЛОВНО И НЕОТМЕНИМО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА. ГОРНИТЕ ДЕЙНОСТИТЕ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦЕНЗИОННИ, РЕГИСТРАЦИОННИ ИЛИ ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
+ Предметът на дейност на Дружеството е: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти, како и услуги по чл. 5, ал. 3, т. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Услугите и дейностите в предмета на дейност на Дружеството могат да се осъществят в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство чрез учредяване на клон или при условията на свободното предоставяне на услуги, както и в трети държави. Горните дейности ще се осъществяват при спазване на всякакви действащи лицензионни, регистрационни или други изисквания, предвидени от българското или чуждо приложимо законодателство.

2011-11-07
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Триадица, пл. ПОЗИТАНО, 9, бл. 2, вх. А, ет. 5
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Красно село, ул.Дамян Груев, 20, ет. 2

2015-06-15
Промяна едноличен собственик на капитала

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма