Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП ООД

Провери официално
ЕИК/ПИК
175066780
Регистрация по ЗДДС
Да - BG175066780
Дата на регистрация
April 10, 2008 08:48
Наименование
МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП
Транслитерация
MARSHALL CREDIT GROUP
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Красно село, ул. ЦЕРОВА ГОРА, 12-14, ет. 4 Виж на картата
Има 6 фирми на този адрес виж фирмите
Контакти
Предмет на дейност
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на участия в кредитна институция или друга финансова институци... Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на участия в кредитна институция или друга финансова институция, финансов лизинг, гаранционни сделки, факторинг. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ДАМЯНОВ (свързан с 6 фирми)
Съдружник: ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ ДЕНКОВ 990 000 лв - 0.10% дял (свързан с 26 фирми)
Съдружник: ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ДАМЯНОВ 10 000 лв - 0.00% дял (свързан с 6 фирми)
Капитал размер
1,000,000 лева (1,000,000 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП ООД на латиница "MARSHALL CREDIT GROUP" с ЕИК/ПИК 175066780 е основана на 10 Април 2008 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Компанията първоначално е регистрирана с името "МАРШАЛ ВД", но на 12 Септември 2008 година то бива сменено на сегашното "МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 1,000,000 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - August 28, 2017 16:14
Годишен финансов отчет - August 28, 2017 16:14
Годишен финансов отчет - August 28, 2017 16:14
Годишен финансов отчет - August 28, 2017 16:14
Годишен финансов отчет - August 28, 2017 16:14
Годишен финансов отчет - April 27, 2017 16:34
Годишен финансов отчет - April 27, 2017 16:34
Годишен финансов отчет - October 5, 2016 16:48
Годишен финансов отчет - October 5, 2016 16:48
Годишен финансов отчет - October 5, 2016 16:48

Хронология

2008-04-10
Регистрация на фирмата

2008-09-12
Промяна наименование
Името се сменя от МАРШАЛ ВД на МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП
Промяна предмет на дейност
- ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ С ГОТОВИ СТОКИ И УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, КЛИМАТИЧНИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ОТ КОМИСИЯТА ПО ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МАРКЕТИНГОВА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
+ ПОКУПКО ПРОДАЖБА И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ С ГОТОВИ СТОКИ И УСЛУГИ, В ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ, СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ АВТОМАТИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ОТ КОМИСИЯТА НА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ОТ КОМИСИЯТА ПО ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МАРКЕТИНГОВА И КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ, ЗА КОИТО СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА БАНКИТЕ, ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗАКОНА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗИЯ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТИ И ЗАЕМИ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАЕМИ, В Т.Ч И ТЕЗИ КОИТО СА ОБЕЗПЕЧЕНИ СЪС ЗАЛОГ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И ИПОТЕКА НА НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.

2011-11-14
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Красно село, ул. ЦЕРОВА ГОРА, 12-14, ет. 4
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Красно село, ул. ЦЕРОВА ГОРА, 12-14, ет. 4
Промяна предмет на дейност
- ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ СЪС СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СА НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
+ Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, финансов лизинг, гаранционни сделки, търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазар- чекове, менителници, депозитни сертификати, чуждестранна валута, финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутните курсове и лихвени проценти и др., парично брокерство, консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултация и услуги относно преобразуването на дружества и сделки по придобиване на предприятия, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране както и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

2017-08-31
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Красно село, ул. ЦЕРОВА ГОРА, 12-14, ет. 4
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Красно село, ул. ЦЕРОВА ГОРА, 12-14, ет. 4
Промяна съдружници
- ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ ДЕНКОВ - 800000 лв - 80.00% дял
- ДАНИЕЛА СЕРГЕЕВА МИЛЕНКОВА - 200000 лв - 20.00% дял
+ ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ДАМЯНОВ - 10 000 лв - 0.00% дял
+ ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ ДЕНКОВ - 990 000 лв - 0.10% дял

2010-09-03
Промяна управители
- ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦЕКОВ
+ ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ДАМЯНОВ
Промяна съдружници
- ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦЕКОВ - 2500 лв - 0.25% дял
- ДАНИЕЛА СЕРГЕЕВА ДЕНКОВА - 1000 лв - 0.10% дял
- ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ ДЕНКОВ - 1500 лв - 0.15% дял
+ ДАНИЕЛА СЕРГЕЕВА МИЛЕНКОВА - 50000 лв - 5.00% дял
+ ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ ДЕНКОВ - 200000 лв - 20.00% дял

2014-08-13
Промяна съдружници
- ДАНИЕЛА СЕРГЕЕВА МИЛЕНКОВА - 50000 лв - 5.00% дял
- ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ ДЕНКОВ - 200000 лв - 20.00% дял
+ ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ ДЕНКОВ - 800000 лв - 80.00% дял
+ ДАНИЕЛА СЕРГЕЕВА МИЛЕНКОВА - 200000 лв - 20.00% дял

2009-11-11
Промяна предмет на дейност
- ПОКУПКО ПРОДАЖБА И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ С ГОТОВИ СТОКИ И УСЛУГИ, В ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ, СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ АВТОМАТИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ОТ КОМИСИЯТА НА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ОТ КОМИСИЯТА ПО ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МАРКЕТИНГОВА И КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ, ЗА КОИТО СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА БАНКИТЕ, ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗАКОНА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗИЯ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТИ И ЗАЕМИ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАЕМИ, В Т.Ч И ТЕЗИ КОИТО СА ОБЕЗПЕЧЕНИ СЪС ЗАЛОГ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И ИПОТЕКА НА НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
+ ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ СЪС СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СА НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.

2015-03-31
Промяна предмет на дейност
- Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, финансов лизинг, гаранционни сделки, търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазар- чекове, менителници, депозитни сертификати, чуждестранна валута, финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутните курсове и лихвени проценти и др., парично брокерство, консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултация и услуги относно преобразуването на дружества и сделки по придобиване на предприятия, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране както и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана.
+ Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на участия в кредитна институция или друга финансова институция, финансов лизинг, гаранционни сделки, факторинг.

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма