Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Фирми свързани с ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ - БЪЛГАРИЯ ЕАД

ЕИК Фирма Причина
103878043 КОНСТРУКТУС КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЯНЕВ
ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
148036854 ФЕНДЕР ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
175133827 Електрохолд Продажби Любомир Тодоров Чакъров
Любомир Тодоров Чакъров
130452457 СЧЕТОВОДНА КЪЩА "ХГХ КОНСУЛТ" "ХИМИМПОРТ" АД
822106269 АСАРЕЛ-МЕДЕТ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЯНЕВ
103783848 БОН МАРИН ЮНИОН ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
103880941 ЛИЛИЕЛИ ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
130090136 БОН МАРИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
103890857 НЕФТ ОЙЛ УЕЪРХАУЗИНГ ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
103882401 БОН МАРИН ХОЛДИНГ ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
118031004 БОН МАРИН ПРОПЪРТИ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЯНЕВ
ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
130984403 АЙ ТИ СИСТЕМС КОНСУЛТ ХИМИМПОРТ ЕАД
175410085 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ "ХИМИМПОРТ" АД
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
112102715 АСАРЕЛ-ИНВЕСТ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЯНЕВ
131320120 ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЯНЕВ
ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ АТАНАСОВ
ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА ЙОВЧЕВА
175086797 РУБИКОН КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЯНЕВ
822105378 КАУЧУК МАРИЯ ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА
128566083 РЕНЕСАНС МАРИЯ ИЛИЕВА СТОЯНОВА
831648394 ХИМСНАБ "ХИМИМПОРТ" АД, представлявано от Марин Велков Митев,
130993620 ПРАЙМ ЛЕГА КОНСУЛТ "ХИМИМПОРТ" АД
200060832 БРЕЙВ МАСТЪР ЛОДЖИСТИК ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
148045472 ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАДЖУРОВ
131448853 ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЕЛИН ПЕЛИН МАРИЯ ИЛИЕВА СТОЯНОВА
131111149 БРАНД НЮ АЙДИЪС "ХИМИМПОРТ" АД
121749139 ЦКБ ГРУП "ХИМИМПОРТ" АД
131131931 АНИТАС 2003 "ХИМИМПОРТ" АД
131085074 БЪЛГЕРИАН ЕЪРУЕЙЗ ГРУП ХИМИМПОРТ АД
ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАДЖУРОВ
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
Пламен Цветков Атанасов
МАРИЯ ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
Янко Вълков Георгиев
МАРИЯ ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
831367237 ЕНЕРГОПРОЕКТ ХИМИПОРТ АД
121076907 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ "ХИМИМПОРТ" АД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ НИКОЛА ПЕЕВ МИШЕВ
175248509 ПДНГ ОЙЛ ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
824033568 ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ "ХИМИМПОРТ" АД
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
131461758 ПЧЕЛИН МАРИЯ ИЛИЕВА СТОЯНОВА
827183719 ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ "ХИМИМПОРТ" АД
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
115223519 НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
000633828 БЪЛГАРИЯ ЕЪР "ХИМИМПОРТ" АД
ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ЯНКО ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАДЖУРОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ АТАНАСОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
Мария Илиева Владимирова
ЯНКО ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ
Мария Илиева Владимирова
115012041 АСЕНОВА КРЕПОСТ „Химимпорт” АД
831642142 АВИОКОМПАНИЯ ХЕМУС ЕР "ХИМИМПОРТ" АД
Христо Тодоров Тодоров
ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
БИСТРА ЦВЕТКОВА МАРИНКОВА
Янко Вълков Георгиев
Ивайло Василев Маджуров
Пламен Цветков Атанасов
Мария Илиева Владимирова
Янко Вълков Георгиев
Мария Илиева Владимирова
200141184 МАДЖУРОВ ЕНД ПАРТНЪРС ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАДЖУРОВ
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАДЖУРОВ
121726749 СИЛВЪР УИНГС БЪЛГАРИЯ Мария Илиева Владимирова
175389730 БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ "ХИМИМПОРТ" АД
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
131184994 ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
175144033 ЕЪРПОРТ КОНСУЛТ ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
Бистра Цветкова Маринкова
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
102006298 ТАНГРА "ХИМИМПОРТ" АД
131568888 ХИМИМПОРТ ГРУП "ХИМИМПОРТ" АД
103813798 МИТ 2003 ХИМИМПОРТ АД
130935388 ТРАНС ИНТЕРКАР "ХИМИМПОРТ" АД
103970207 ВИ ТИ СИ ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
175123719 СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ Христо Тодоров ТОДОРОВ
Христо Тодоров ТОДОРОВ
131140556 АНЕСИ ТУР МАРИЯ ИЛИЕВА СТОЯНОВА
115024499 СТУДЕНТСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "АКАДЕМИК" ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
200558943 ДАТИКУМ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЯНЕВ
131224983 ОКСИМОРОН 2003 "ХИМИМПОРТ" АД
200674450 БОН МАРИН ХОЛДИНГ Георги Павлов Бонин
ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
102764371 ЧЕРНОМОРСКИ ФЕРМИ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЯНЕВ
175297403 АКВАМАР Мария Илиева Владимирова
103172472 ЛОГОПОРТ ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
201199751 ЕВРИТИНГ БЪТ ДЪ БОКС ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
130574490 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ПЛОВДИВ "ХИМИМПОРТ" АД
175399443 ЕЛОДИ Янко Вълков Георгиев
201564874 КЛАСА БГ ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАДЖУРОВ
201643663 ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС Любомир Тодоров Чакъров
Мария Илиева Владимирова
000101622 ЦЕНТЪР ПО ОКЕАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО Костадин Димитров Янев
202224699 НЮАНС БГ Христо Тодоров Тодоров
Христо Тодоров Тодоров
Бистра Цветкова Маринкова
Мария Илиева Владимирова
Христина Михайлова Йовчева
202347763 БОН МАРИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГЕОРГИ ПАВЛОВ БОНИН
203157610 КОБИНА Костадин Димитров Янев
203325606 Тибърленд ХРИСТО ТОДОРВ ТОДОРОВ
203351298 България Ер Меинтенанс Христо Тодоров Тодоров
Христо Тодоров Тодоров
Бистра Цветкова Маринкова
Пламен Цветков Атанасов
Мария Илиева Владимирова
Мария Илиева Владимирова
203384266 М КАР ГРУП ХИМИМПОРТ
203975707 АЙ ЕМ ПРО ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАДЖУРОВ
204064041 Брит Ми ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА ЙОВЧЕВА
204124588 СИТНЯКОВО ПРОДЖЕКТ ИСТЕЙТ МАРИЯ ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА
204138794 ТРАНС ИНТЕРКАР “ХИМИМПОРТ” АД
205527179 Дрийм Еър Христо Тодоров Тодоров
Любомир Тодоров Чакъров
Бистра Цветкова Маринкова
206173720 ФЛАЙ ЛИЙЗ ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ