Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛ АД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
200049160
Регистрация по ЗДДС
Не
Дата на регистрация
March 4, 2008 14:25
Наименование
КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛ
Правна форма
Акционерно дружество (АД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Варна, р-н Одесос, БУЛ.СЪБОРНИ, 11, ет. 1 Виж на картата
Има 12 фирми на този адрес виж фирмите
Контакти
Код на икономическа дейност
4714 - КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Предмет на дейност
1. КАНСУЛТАЦИИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;2. КОНСУЛТАЦИИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ НА ИНФОРМАЦИОННИ МЕМОРАНДУМИ, ПРОСПЕКТИ ... 1. КАНСУЛТАЦИИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;2. КОНСУЛТАЦИИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ НА ИНФОРМАЦИОННИ МЕМОРАНДУМИ, ПРОСПЕКТИ ЗА ПУБЛИЧНО И ЧАСТНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПРОЕКТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; 3. КОНСУЛТАЦИИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА КРЕДИТНИ ОБОСНОВКИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ И НА ОБОСНОВКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ;4. ПРОУЧВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА И СТАТУТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ КАТО ЦЯЛО; 5. ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛНИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО ЗА СМЕТКА НА ДРУЖЕСТВОТО, ТАКА И НА ТРЕТИ ЛИЦА; 6. ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМИ-ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТА И/ИЛИ РЕЖИМ; 7. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДОБРЕНИЯ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ И КНИЖА, ЗАЕДНО С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НОВОПОСТРОЕНИ СГРАДИ; 8. ПРОУЧВАНЕ, ПРЕГОВАРЯНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА КАНКУРСИ ЗА ИЗБОР НА СТРОИТЕЛНИ КОМПАНИИ, ПРОЕКТАНТИ, КОНСУЛТАНТИ, ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ.9. ДЕЙНОСТ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ; 10. ПРОУЧВАНЕ И НАМИРАНЕ НА НАЕМАТЕЛИ И/ИЛИ КУПУВАЧИ, ПРЕГОВОРИ С БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ИЛИ АРЕНДА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ПО ТЯХ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ; УПРАВЛЕНИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПРИДОБИТИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРЕГОВОРИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНКУРСИ И ПОДБОР НА КОМПАНИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ, КАКТО И ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; 11. ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТЧЕТНОСТ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ДЕЙНОСТ, КАКТО И С ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ; 12. КОНСУЛТАЦИИ И АНАЛИЗИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ИМ, КАПИТАЛОВАТА ИМ СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРЕД ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА И НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. прочети още скрии
Съвет на директорите
ТРАЯН ПАВЛОВ ЛИНКИН (свързан с 1 фирма)
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЖЕДЖЕВ (свързан с 8 фирми)
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ (свързан с 46 фирми)
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ (свързан с 18 фирми)
ПЛАМЕН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ (свързан с 2 фирми)
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ (свързан с 4 фирми)
Управители/Съдружници
Капитал размер
312,500 лева (312,500 лева внесен)

Финансови показатели

Няма данни.

Служители

Няма данни.

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛ АД с ЕИК/ПИК 200049160 е основана на 4 Март 2008 година с правна форма "Акционерно дружество" или на кратко "АД". Седалището на компанията се намира в гр. Варна, а началният внесен капитал е в размер на 312,500 лева.

Хронология

2008-03-04
Регистрация на фирмата

2008-08-08
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, Средец, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, 53
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, 53
Промяна предмет на дейност
- 1. КАНСУЛТАЦИИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;2. КОНСУЛТАЦИИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ НА ИНФОРМАЦИОННИ МЕМОРАНДУМИ, ПРОСПЕКТИ ЗА ПУБЛИЧНО И ЧАСТНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПРОЕКТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; 3. КОНСУЛТАЦИИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА КРЕДИТНИ ОБОСНОВКИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ И НА ОБОСНОВКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ;4. ПРОУЧВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА И СТАТУТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ КАТО ЦЯЛО; 5. ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛНИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО ЗА СМЕТКА НА ДРУЖЕСТВОТО, ТАКА И НА ТРЕТИ ЛИЦА; 6. ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМИ-ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТА И/ИЛИ РЕЖИМ; 7. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДОБРЕНИЯ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ И КНИЖА, ЗАЕДНО С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НОВОПОСТРОЕНИ СГРАДИ; 8. ПРОУЧВАНЕ, ПРЕГОВАРЯНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА КАНКУРСИ ЗА ИЗБОР НА СТРОИТЕЛНИ КОМПАНИИ, ПРОЕКТАНТИ, КОНСУЛТАНТИ, ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ.9. ДЕЙНОСТ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ; 10. ПРОУЧВАНЕ И НАМИРАНЕ НА НАЕМАТЕЛИ И/ИЛИ КУПУВАЧИ, ПРЕГОВОРИ С БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ИЛИ АРЕНДА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ПО ТЯХ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ; УПРАВЛЕНИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПРИДОБИТИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРЕГОВОРИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНКУРСИ И ПОДБОР НА КОМПАНИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ, КАКТО И ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; 11. ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТЧЕТНОСТ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ДЕЙНОСТ, КАКТО И С ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ; 12. КОНСУЛТАЦИИ И АНАЛИЗИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ИМ, КАПИТАЛОВАТА ИМ СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРЕД ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА И НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
+ 1. КАНСУЛТАЦИИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;2. КОНСУЛТАЦИИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ НА ИНФОРМАЦИОННИ МЕМОРАНДУМИ, ПРОСПЕКТИ ЗА ПУБЛИЧНО И ЧАСТНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПРОЕКТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; 3. КОНСУЛТАЦИИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА КРЕДИТНИ ОБОСНОВКИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ И НА ОБОСНОВКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ;4. ПРОУЧВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА И СТАТУТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ КАТО ЦЯЛО; 5. ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛНИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО ЗА СМЕТКА НА ДРУЖЕСТВОТО, ТАКА И НА ТРЕТИ ЛИЦА; 6. ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМИ-ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТА И/ИЛИ РЕЖИМ; 7. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДОБРЕНИЯ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ И КНИЖА, ЗАЕДНО С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НОВОПОСТРОЕНИ СГРАДИ; 8. ПРОУЧВАНЕ, ПРЕГОВАРЯНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА КАНКУРСИ ЗА ИЗБОР НА СТРОИТЕЛНИ КОМПАНИИ, ПРОЕКТАНТИ, КОНСУЛТАНТИ, ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ.9. ДЕЙНОСТ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ; 10. ПРОУЧВАНЕ И НАМИРАНЕ НА НАЕМАТЕЛИ И/ИЛИ КУПУВАЧИ, ПРЕГОВОРИ С БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ИЛИ АРЕНДА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ПО ТЯХ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ; УПРАВЛЕНИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПРИДОБИТИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРЕГОВОРИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНКУРСИ И ПОДБОР НА КОМПАНИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ, КАКТО И ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; 11. ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТЧЕТНОСТ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ДЕЙНОСТ, КАКТО И С ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ; 12. КОНСУЛТАЦИИ И АНАЛИЗИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ИМ, КАПИТАЛОВАТА ИМ СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРЕД ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА И НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

2010-05-15
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, 53
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Варна, р-н Одесос, БУЛ.СЪБОРНИ, 11, ет. 1

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма