Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Екоинженеринг ГГ ЕООД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
202649338
Регистрация по ЗДДС
Не
Дата на регистрация
July 5, 2013 12:16
Наименование
Екоинженеринг ГГ
Транслитерация
Ecoengineering GG Pltd
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Видин, бл. 21, вх. В, ет. 3 Виж на картата
Има 67 фирми на този адрес виж фирмите
Контакти
Предмет на дейност
Строителство; недвижими имоти, Инженерни дейности и технически консултации; Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти; Оформ... Строителство; недвижими имоти, Инженерни дейности и технически консултации; Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти; Оформяне и поддържане на озеленени площи, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена със закон, както в страната, така и в чужбина. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: ГЕОРГИ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ (свързан с 1 фирма)
Едноличен собственик на капитала
ГЕОРГИ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ (свързан с 1 фирма)
Капитал размер
1,000 лева (1,000 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма Екоинженеринг ГГ ЕООД на латиница "Ecoengineering GG Pltd" с ЕИК/ПИК 202649338 е основана на 5 Юли 2013 година с правна форма "Еднолично дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ЕООД". Компанията първоначално е регистрирана с името "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ БЪЛГАРИЯ", но на 17 Юни 2020 година то бива сменено на сегашното "Екоинженеринг ГГ". Седалището на компанията се намира в гр. Видин, а началният внесен капитал е в размер на 1,000 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - May 28, 2020 13:38
Годишен финансов отчет - February 18, 2020 11:15
Годишен финансов отчет - December 2, 2016 08:41
Годишен финансов отчет - December 2, 2016 08:41

Хронология

2013-07-05
Регистрация на фирмата

2014-08-04
Промяна едноличен собственик на капитала

2020-06-17
Промяна наименование
Името се сменя от ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ БЪЛГАРИЯ на Екоинженеринг ГГ
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Видин, бл. 3, ет. 5
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Видин, бл. 21, вх. В, ет. 3
Промяна предмет на дейност
- Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти; Eксплоатация на противопожарни уреди и съоръжения; Определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете и групите на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПБ; Противопожарно обследване; Пожарен контрол; Установяване на причините за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за повишаване нивото на ПБ; Подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене; Разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите; Информационно-разяснителна дейност по въпроси, свързани с ПБ; Провеждане на инструктажи по ПБ по реда на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; попр., бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.); Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, и/или поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове; Координира работата на длъжностните лица и на звената за управление предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; Организира работата по установяването и оценката на професионалните рискове; Подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места; Разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността и защитата на работниците, намиращи се в зони с високо ниво на професионален риск, въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен; Участие в разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа /заповеди, правила, правилници, инструкции/; Извършва оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа; Организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; Организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация; Организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм; Предписва мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията; Изготвя анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд; Проектантска дейност; Консултантска дейност; Рекламна дейност; Стопанско и друго управление по Европейски въпроси; Маркетинг и бизнес развитие; Изработка и управление на програми, планове и проекти; Търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; Извършване на технически и офис услуги; Търговия; Строителство; Недвижими имоти; Инженерни дейности и технически консултации; Tехнически изпитвания и анализи; Информационни услуги, хостинг, обработка на данни, уеб-и графичен дизайн; Изграждане и поддръжка на компютърни мрежи; Организиране и провеждане на събития-семинари, конгреси и търговски изложения и др. обществени прояви в сферата на културата и спорта; Проучване на пазари и изследване на общественото мнение; Образователни дейности-неформално обучение и такива за придобиване на професионална квалификация съгласно ЗПОО; Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности; Данъчни консултации; Научни изследвания и анализи; Преводаческа дейност, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена със Закон, както в страната, така и в чужбина.
+ Строителство; недвижими имоти, Инженерни дейности и технически консултации; Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти; Оформяне и поддържане на озеленени площи, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена със закон, както в страната, така и в чужбина.

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма