Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Медицински център Прайм клиник - д-р Кировакови ЕООД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
202972487
Регистрация по ЗДДС
Не
Дата на регистрация
March 12, 2014 16:36
Наименование
Медицински център Прайм клиник - д-р Кировакови
Оборот
34,000 лв. оборот за 2019 г.
Служители
2 служители към 2019 г.
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас, бл. 27 А,партер Виж на картата
Предмет на дейност
ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Управители/Съдружници
Управител: Златко Кироваков (свързан с 1 фирма)
ЗАЛИЧЕН Съдружник: ИМИГЮЛ НЕДЖАТИ ЙОЗТЮРК 5,000.00 лв - 50.00% дял (свързан с 2 фирми)
ЗАЛИЧЕН Съдружник: ЕСРА БИРДЖАН ЙОЗТЮРК 5,000.00 лв - 50.00% дял (свързан с 2 фирми)
Едноличен собственик на капитала
Андриана Йовановска - Кировакова (свързан с 1 фирма)
Капитал размер
10,000 лева (10,000 лева внесен)

Финансови показатели

Година
Оборот
Печалба
Марж на печалбата
2019 34,000 -17.07% 0 -
2018 41,000 10.81% - -
2017 37,000 37.04% - -
2016 27,000 17.39% - -
2015 23,000 53.33% - -
2014 15,000 - -

Служители

Година
Служители
2019 2
2018 2 -33.33%
2017 3
2016 3 50%
2015 2
2014 2

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма Медицински център Прайм клиник - д-р Кировакови ЕООД с ЕИК/ПИК 202972487 е основана на 12 Март 2014 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Компанията първоначално е регистрирана с името "Медицински център Прайм Клиник - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ", но на 7 Април 2022 година то бива сменено на сегашното "Медицински център Прайм клиник - д-р Кировакови". Седалището на компанията се намира в гр. Бургас, а началният внесен капитал е в размер на 10,000 лева.

Оборота на фирмата за 2019 година е в размер на 34,000 лв. което е с 17% по-малко от предходната 2018 година (41,000 лв.), а средният годишен ръст е 20%.

Хронология

2014-03-12
Регистрация на фирмата

2019-12-10
Промяна наименование
Името се сменя от Медицински център Прайм Клиник - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ на Прайм Клиник - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по хирургия - групова практика
Промяна предмет на дейност
- Осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ, включително диагностика, извънболнично лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации, профилактика; предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации, обема, вида домашни грижи и помощ на болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия; извършване на експертиза на временна нетрудоспособност; извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременост и майчинство; набюдаване, контролиране и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години; извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ; издаване на документи свързани с дейността, както и упражняване на всяка друга дейност, предвидена за такъв вид амбулатория в Закона за лечебните заведения, извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите, включително покупка на материали, услуги, стоки, пособия и апаратура или други вещи, свързани с медицинските дейности с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, сключване на договори с други лечебни заведения за оказване на извънболнична специализирана медицинска помощ.
+ Осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ по хирургия - диагностика, извънболнично лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика; експертиза на временна нетрудоспособност; предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, издаване на документи, свързани с дейността, извършване на търговски сделки само за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите, както и извършване и на друга медицинска дейност, разрешена от Закона за лечебните заведения.

2020-02-19
Промяна наименование
Името се сменя от Прайм Клиник - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по хирургия - групова практика на Прайм Клиник - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по хирургия - индивидуална практика д-р Бирджан Йозтюрк
Промяна легална форма
Легалната форма се сменя от ООД на ЕООД
Промяна съдружници
- Продан Ефтимов Проданов - 5000 лв - 50.00% дял
- Бирджан Рамадан Йозтюрк - 5000 лв - 50.00% дял
+ Бирджан Рамадан Йозтюрк - 5000 лв - 50.00% дял
Промяна предмет на дейност
- Осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ по хирургия - диагностика, извънболнично лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика; експертиза на временна нетрудоспособност; предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, издаване на документи, свързани с дейността, извършване на търговски сделки само за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите, както и извършване и на друга медицинска дейност, разрешена от Закона за лечебните заведения.
+ Осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ по хирургия - диагностика, извънболнично лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации; профилактика; експертиза на временна нетрудоспособност; предписване на: лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации, лекарства, превързочни материали и медицински пособия; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ; издаване на документи, свързани с дейността, извършване на сделки само за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите.

2020-02-27
Заличаване съдружници
- Бирджан Рамадан Йозтюрк - 5000 лв - 50.00% дял

2021-01-28
Промяна наименование
Името се сменя от Прайм Клиник - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по хирургия - индивидуална практика д-р Бирджан Йозтюрк на Прайм Клиник
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас, бл. 27 А, ет. партер
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас, бл. 165, вх. 2, ет. 6
Промяна легална форма
Легалната форма се сменя от ЕООД на ООД
Промяна съдружници
- Бирджан Рамадан Йозтюрк - 5000 лв - 50.00% дял
+ ЕСРА БИРДЖАН ЙОЗТЮРК - 5000 лв - 50.00% дял
+ ИМИГЮЛ НЕДЖАТИ ЙОЗТЮРК - 5000 лв - 50.00% дял
Заличаване едноличен собственик на капитала
Промяна предмет на дейност
- Осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ по хирургия - диагностика, извънболнично лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации; профилактика; експертиза на временна нетрудоспособност; предписване на: лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации, лекарства, превързочни материали и медицински пособия; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ; издаване на документи, свързани с дейността, извършване на сделки само за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите.
+ Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лизинг; складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

2021-04-19
Промяна наименование
Името се сменя от Прайм Клиник на Медицински център Прайм клиник - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас, бл. 165, вх. 2, ет. 6
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас, бл. 27 А,партер
Промяна легална форма
Легалната форма се сменя от ООД на ЕООД
Промяна едноличен собственик на капитала
Заличаване съдружници
- ЕСРА БИРДЖАН ЙОЗТЮРК - 5000 лв - 50.00% дял
- ИМИГЮЛ НЕДЖАТИ ЙОЗТЮРК - 5000 лв - 50.00% дял
Промяна предмет на дейност
- Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лизинг; складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
+ ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

2022-04-07
Промяна наименование
Името се сменя от Медицински център Прайм клиник - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ на Медицински център Прайм клиник - д-р Кировакови
Промяна едноличен собственик на капитала

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма