Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Виртуална електроцентрала „Агрегатор“ АД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
203136518
Регистрация по ЗДДС
Не
Дата на регистрация
July 9, 2014 18:39
Наименование
Виртуална електроцентрала „Агрегатор“
Транслитерация
Virtual Power Plant „Aggregator“ Ltd
Правна форма
Акционерно дружество (АД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Триадица, ул."Княз Борис I", 100 Виж на картата
Има 3 фирми на този адрес виж фирмите
Предмет на дейност
Организиране на виртуална електроцентрала "Агрегатор" чрез използване и изграждане на интелигентна електроенергийна мрежа и изкуствен интелект в полза на присъединените към нея и общата за Европейския... Организиране на виртуална електроцентрала "Агрегатор" чрез използване и изграждане на интелигентна електроенергийна мрежа и изкуствен интелект в полза на присъединените към нея и общата за Европейският съюз енергийна система, включително и изпълнявайки функциите на трансмисионен оператор. Клирингова дейност с цел намаляване на вътрешната и външна и междуфирмена задлъжнялост, гарантиране и финансово обезпечаване на договори, консултантска дейност на фирми, финансови анализи и диагностика на предприятия, икономически анализи и прогнози, лизингови, комисионни, консигнационни, бартерни и компенсационни сделки, както и други дейности разрешени от закона. Дружеството може да извършва и следните дейности при условията и по реда на действащото законодателство:1. проверка и контрол на точното изпълнение на сключени сделки от лица и институции, на които Дружеството предоставя услуги; 2. откриване, закриване на позиции, възникнали в резултат на сделките; 3. установяване на размера на задължения, произтичащи от сключени сделки; 4. изчисляване на нетните позиции във връзка със сделки, сключени от лица и институции, на които Дружеството предоставя услуги; 5. поддържане на условия за електронен обмен на информация между участниците в сделките и електронен регистър за гарантираните сделки. 6. при необходимост подаване на информация към други институции. 7. посредничество между институции, на които Дружеството предоставя услуги, във връзка със сключени от тях сделки; 8. дейности, свързани с гарантиране, закриване на позиции, свързани със сключените сделки; 9. организиране на система за осигуряване на ликвидност на клиринговите дейности, включително и на система за гарантиране на клиринга на сделки. В случай, че за извършване на определените дейности се изисква издаване на лиценз, Дружеството може да започне извършването им след получаване на необходимите по закон разрешения. прочети още скрии
Съвет на директорите
Свенсон Ивар Гьоран (свързан с 1 фирма)
Борислав Димитров Лазаров (свързан с 5 фирми)
ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА (свързан с 1 фирма)
Управители/Съдружници
Капитал размер
50,000 лева (50,000 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма Виртуална електроцентрала „Агрегатор“ АД на латиница "Virtual Power Plant „Aggregator“ Ltd" с ЕИК/ПИК 203136518 е основана на 9 Юли 2014 година с правна форма "Акционерно дружество" или на кратко "АД". Компанията първоначално е регистрирана с името "БЪЛГАРСКА КЛИРИНГОВА КОМПАНИЯ", но на 9 Октомври 2017 година то бива сменено на сегашното "Виртуална електроцентрала „Агрегатор“". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 50,000 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - November 18, 2020 16:24

Хронология

2014-07-09
Регистрация на фирмата

2014-10-09
Промяна предмет на дейност
- Клирингова дейност с цел намаляване на вътрешната и външна и междуфирмена задлъжнялост, гарантиране и финансово обезпечаване на договори, консултантска дейност на фирми, финансови анализи и диагностика на предприятия, икономически анализи и прогнози, лизингови, комисионни, консигнационни, бартерни и компенсационни сделки.
+ Клирингова дейност с цел намаляване на вътрешната и външна и междуфирмена задлъжнялост, гарантиране и финансово обезпечаване на договори, консултантска дейност на фирми, финансови анализи и диагностика на предприятия, икономически анализи и прогнози, лизингови, комисионни, консигнационни, бартерни и компенсационни сделки, както и други дейности разрешени от закона. Дружеството може да извършва и следните дейности при условията и по реда на действащото законодателство:1. проверка и контрол на точното изпълнение на сключени сделки от лица и институции, на които Дружеството предоставя услуги; 2. откриване, закриване на позиции, възникнали в резултат на сделките; 3. установяване на размера на задължения, произтичащи от сключени сделки; 4. изчисляване на нетните позиции във връзка със сделки, сключени от лица и институции, на които Дружеството предоставя услуги; 5. поддържане на условия за електронен обмен на информация между участниците в сделките и електронен регистър за гарантираните сделки. 6. при необходимост подаване на информация към други институции. 7. посредничество между институции, на които Дружеството предоставя услуги, във връзка със сключени от тях сделки; 8. дейности, свързани с гарантиране, закриване на позиции, свързани със сключените сделки; 9. организиране на система за осигуряване на ликвидност на клиринговите дейности, включително и на система за гарантиране на клиринга на сделки. В случай, че за извършване на определените дейности се изисква издаване на лиценз, Дружеството може да започне извършването им след получаване на необходимите по закон разрешения.

2017-10-09
Промяна наименование
Името се сменя от БЪЛГАРСКА КЛИРИНГОВА КОМПАНИЯ на Виртуална електроцентрала „Агрегатор“
Промяна предмет на дейност
- Клирингова дейност с цел намаляване на вътрешната и външна и междуфирмена задлъжнялост, гарантиране и финансово обезпечаване на договори, консултантска дейност на фирми, финансови анализи и диагностика на предприятия, икономически анализи и прогнози, лизингови, комисионни, консигнационни, бартерни и компенсационни сделки, както и други дейности разрешени от закона. Дружеството може да извършва и следните дейности при условията и по реда на действащото законодателство:1. проверка и контрол на точното изпълнение на сключени сделки от лица и институции, на които Дружеството предоставя услуги; 2. откриване, закриване на позиции, възникнали в резултат на сделките; 3. установяване на размера на задължения, произтичащи от сключени сделки; 4. изчисляване на нетните позиции във връзка със сделки, сключени от лица и институции, на които Дружеството предоставя услуги; 5. поддържане на условия за електронен обмен на информация между участниците в сделките и електронен регистър за гарантираните сделки. 6. при необходимост подаване на информация към други институции. 7. посредничество между институции, на които Дружеството предоставя услуги, във връзка със сключени от тях сделки; 8. дейности, свързани с гарантиране, закриване на позиции, свързани със сключените сделки; 9. организиране на система за осигуряване на ликвидност на клиринговите дейности, включително и на система за гарантиране на клиринга на сделки. В случай, че за извършване на определените дейности се изисква издаване на лиценз, Дружеството може да започне извършването им след получаване на необходимите по закон разрешения.
+ Организиране на виртуална електроцентрала "Агрегатор" чрез използване и изграждане на интелигентна електроенергийна мрежа и изкуствен интелект в полза на присъединените към нея и общата за Европейският съюз енергийна система, включително и изпълнявайки функциите на трансмисионен оператор. Клирингова дейност с цел намаляване на вътрешната и външна и междуфирмена задлъжнялост, гарантиране и финансово обезпечаване на договори, консултантска дейност на фирми, финансови анализи и диагностика на предприятия, икономически анализи и прогнози, лизингови, комисионни, консигнационни, бартерни и компенсационни сделки, както и други дейности разрешени от закона. Дружеството може да извършва и следните дейности при условията и по реда на действащото законодателство:1. проверка и контрол на точното изпълнение на сключени сделки от лица и институции, на които Дружеството предоставя услуги; 2. откриване, закриване на позиции, възникнали в резултат на сделките; 3. установяване на размера на задължения, произтичащи от сключени сделки; 4. изчисляване на нетните позиции във връзка със сделки, сключени от лица и институции, на които Дружеството предоставя услуги; 5. поддържане на условия за електронен обмен на информация между участниците в сделките и електронен регистър за гарантираните сделки. 6. при необходимост подаване на информация към други институции. 7. посредничество между институции, на които Дружеството предоставя услуги, във връзка със сключени от тях сделки; 8. дейности, свързани с гарантиране, закриване на позиции, свързани със сключените сделки; 9. организиране на система за осигуряване на ликвидност на клиринговите дейности, включително и на система за гарантиране на клиринга на сделки. В случай, че за извършване на определените дейности се изисква издаване на лиценз, Дружеството може да започне извършването им след получаване на необходимите по закон разрешения.

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма