Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ФРУКТАЛИНА ООД

Провери официално
ЕИК/ПИК
203683891
Регистрация по ЗДДС
Да - BG203683891 от 2015-10-12
Дата на регистрация
September 1, 2015 17:35
Наименование
ФРУКТАЛИНА
Транслитерация
FRUKTALINA OOD
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна, ул. България, 69 Виж на картата
Има 2 фирми на този адрес виж фирмите
Предмет на дейност
Дружеството се учредява с цел признаването му като група на производители на земеделски продукти (наричана по-нататък „Групата“) в сектор плодове съгласно чл. 19 от Наредба № 12 от 05 май 2015 г. за у... Дружеството се учредява с цел признаването му като група на производители на земеделски продукти (наричана по-нататък „Групата“) в сектор плодове съгласно чл. 19 от Наредба № 12 от 05 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители, издадена от министъра на земеделието и храните на Република България (наричана по-нататък „Наредбата“)В качеството на група на производители на земеделски продукти, постигане в сектор Плодове съгласно чл. 19 от Наредбата на една или повече от следните цели:1. адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на Групата;2. съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;3. установяване на общи правила за събиране на информация за продукцията, включително за прибраната реколта и за наличностите; и4. други дейности, които могат да се осъществяват от Групата, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси; както и:5. планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара, по отношение на качеството и количеството; 6. концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите, произведени от членовете на Групата, включително чрез директно предлагане на пазара; 7. оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите, за постигане на стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към животните и за стабилизиране на цените на производителите; 8. провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи, свързани с устойчивите производствени методи, иновативните практики, икономическата конкурентоспособност и развитието на пазарите;9. насърчаване и осигуряване на техническа помощ за използването на екологосъобразни практики за отглеждане, както и производствени техники, практики и методи за хуманно отношение към животните; 10. насърчаване и предоставяне на техническа помощ за прилагане на производствени стандарти, подобряване на качеството на продуктите и разработване на продукти със защитено наименование за произход, със защитено географско указание или с национални означения за качество; 11. управление на вторичните продукти и на отпадъците, с цел опазване на качеството на водата, почвите и ландшафта и запазване или развитие на биологичното разнообразие; 12. устойчиво използване на природните ресурси и смекчаване на последиците от изменението на климата; 13. прилагане на инициативи за популяризирането и предлагането на пазара; 14. управление на взаимоспомагателните фондове, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.; и15. предоставяне на техническа помощ за използването на фючърсни пазари и системи за застраховане. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: Златан Асенов Златанов (свързан с 3 фирми)
Съдружник: „БОВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 250 лв - 25.00% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЧАКРИНИ 1991 ЕООД 250 лв - 25.00% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: „КРАЙМОРСКИ ГРАДИНИ 2015” ЕООД 250 лв - 25.00% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: „АЛЕКСАНДЪР 78” ЕООД 250 лв - 25.00% дял (свързан с 1 фирма)
Капитал размер
1,000 лева (1,000 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ФРУКТАЛИНА ООД на латиница "FRUKTALINA OOD" с ЕИК/ПИК 203683891 е основана на 1 Септември 2015 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Седалището на компанията се намира в гр. Каварна, а началният внесен капитал е в размер на 1,000 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Няма данни.

Хронология

2015-09-01
Регистрация на фирмата

2015-10-12
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG203683891

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма