Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Фирми свързани с Тенен Пеймънтс АД

ЕИК Фирма Причина
200068722 СИРИУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АНТОН АТАНАСОВ ПАНАЙОТОВ
030412611 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА ИВАН АНГЕЛОВ ТАКЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ ТАКЕВ
175092191 АЛАРИК КЕПИТЪЛ Антон Атанасов Панайотов
Антон Атанасов Панайотов
121142712 ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР Иван Ангелов Такев
200712131 АЛАРИК КОНСУЛТИНГ АНТОН АТАНАСОВ ПАНАЙОТОВ
201144938 АЛАРИК КОНСУЛТИНГ 2 АНТОН АТАНАСОВ ПАНАЙОТОВ
831353013 С.И.Б. Антон Атанасов Панайотов
201482151 Аларик Секюритис Антон Атанасов Панайотов
201919229 ТИМБЪР ХИЙТ Антон Атанасов Панайотов
201943988 ВЕЛА ЕНЕРДЖИ Антон Атанасов Панайотов
203136518 Виртуална електроцентрала „Агрегатор“ Иван Ангелов Такев
203748684 Регистър на енергийните деривати и транзакции Иван Ангелов Такев
205749315 С.И.Б 2 Антон Атанасов Панайотов
205863596 Крийд Николай Розов Стойков
206023328 РипортЕкс Антон Атанасов Панайотов
Георги Иванов Български
206426172 АПОСТО НИКОЛАЙ РОЗОВ СТОЙКОВ