Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Фирми свързани с ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК АД

ЖАНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
"МИЛ ИНДЪСТРИ" АД
МИЛ ИНДЪСТРИ АД
ЕИК Фирма
130751609 ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК
Драгомир Николаев Евров
"Мил индъстри" АД, представлявано от Маряна Петрова Зайкова
ЕИК Фирма
204018446 ПРО МАШИНЪРИ
"Мил индъстри" АД, представлявано от Диана Иванова Петрова