Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Фирми свързани с ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК АД

ЕИК Фирма Причина
114614504 ГОЛЯМА МЕЛНИЦА - ЧЕРВЕН БРЯГ "МИЛ ИНДЪСТРИ" АД
130751609 ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК МИЛ ИНДЪСТРИ АД
204018446 ПРО МАШИНЪРИ "Мил индъстри" АД, представлявано от Маряна Петрова Зайкова
205375465 МЕЛНИЦА СЛИВЕН "МИЛ ИНДЪСТРИ" АД
205704672 ГОЛЯМА МЕЛНИЦА ЧЕРВЕН БРЯГ "Мил индъстри" АД, представлявано от Диана Иванова Петрова