Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ОБНОВА Кооперация

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
820180973
Регистрация по ЗДДС
Да - BG820180973 от 1994-04-01 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
1991 година
Наименование
ОБНОВА
Транслитерация
"OBNOVA"
Оборот
5,146,000 лв. оборот (36,000 лв. печалба) за 2019 г.
Служители
149 служители към 2019 г.
Правна форма
Кооперация (Кооперация)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, с. Черни Осъм, ул. ПЪРВИ МАЙ, 75 Виж на картата
Контакти
Код на икономическа дейност
1629 - ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ
Предмет на дейност
ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗВИВАН И РЯЗАН ФУРНИР; ПРОИЗВОДСТВО ШПЕРПЛАТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ СЛОИСТА ДЪРВЕСИНА; ПРОИЗВОДСТВО ОТ БИЧЕНИ МАТЕРИАЛИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛУФАБРИКАТИ ЗА... ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗВИВАН И РЯЗАН ФУРНИР; ПРОИЗВОДСТВО ШПЕРПЛАТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ СЛОИСТА ДЪРВЕСИНА; ПРОИЗВОДСТВО ОТ БИЧЕНИ МАТЕРИАЛИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛУФАБРИКАТИ ЗА МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО НА АМБАЛАЖ; ДЪРВОДОБИВ И ЗАЛЕСЯВАНЕ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, НА БЕЗАЛКОХОЛНИ, СПИРТНИ И ДРУГИ НАПИТКИ; ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ; РАКИЕИЗВАРЯНЕ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ДРУГА ПРОДУКЦИЯ; ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА БИЛКИ, ГЪБИ И ДР.; БИТОВИ УСЛУГИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ИЗДАТЕЛСКА И ПОЛИГРАФИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОНСТ; СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ прочети още скрии
Управители/Съдружници

Финансови показатели

Година
Оборот
Печалба
Марж на печалбата
2019 5,146,000 5.71% 36,000 0.7%
2018 4,868,000 2.01% - -
2017 4,772,000 14.22% - -
2016 4,178,000 2.75% - -
2015 4,066,000 16.37% - -
2014 3,494,000 10.22% - -
2013 3,170,000 - -

Служители

Година
Служители
2019 149 5.67%
2018 141 -5.37%
2017 149 0.68%
2016 148 4.96%
2015 141 7.63%
2014 131 -9.66%
2013 145

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ОБНОВА Кооперация на латиница ""OBNOVA"" с ЕИК/ПИК 820180973 е основана на 17 Март 2008 година с правна форма "Кооперация" или на кратко "Кооперация". Компанията първоначално е регистрирана с името "ОБНОВА-КООПЕРАЦИЯ", но на 14 Септември 2010 година то бива сменено на сегашното "ОБНОВА". Седалището на компанията се намира в с. Черни Осъм.

Оборота на фирмата за 2019 година е в размер на 5,146,000 лв. което е с 6% повече от предходната 2018 година (4,868,000 лв.), а средният годишен ръст е 9%. Печалбата за 2019 година е 36,000 лв.

Хронология

1991
Регистрация на фирмата

1994-04-01
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG820180973 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2008-07-01
Промяна предмет на дейност
- ПPOИЗBOДCTBO HA PAЗBИBAH ФУPHИP, ПPOИЗBOДCTBO HA ШПEPПЛAT, ПPOИЗBOДCTBO HA ДETAЙЛИ OT CЛOECTA ДЬPBECИHA, ПPOИЗBOДCTBO OT БИЧEHИ MATEPИAЛИ, ПPOИЗBOДCTBO HA MEБEЛИ, ПPOИЗBOДCTBO HA ПOЛУФAБPИKATИ ЗA MEБEЛHOTO ПPOИЗBOДCTBO, ПPOИЗBOДCTBO HA MEБEЛИ ЗA AMБAЛAЖ, ДЬPBOДOБИB И ЗAЛECЯBAHE, TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, OБЩECTBEHO XPAHEHE, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ, ПPOИЗBOДCTBO HA XЛЯБ, XЛEБHИ И CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, HA БEЗAЛKOXOЛHИ, CПИPTHИ И ДPУГИ HAПИTKИ, BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT, PAKИEИЗBAPЯBAHE, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE И ПPEPAБOTKA HA CEЛCKOCTOПAHCKA И ДPУГA ПPOДУKЦИЯ, ИЗKУПУBAHE И ПPEPAБOTKA HA БИЛKИ, ГЬБИ И ДP., БИTOBИ УCЛУГИ, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM, ИЗДATEЛCKA И ПOЛИГPAФИЧECKA ДEЙHOCT, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛHO-PEMOHTHA ДEЙHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA ДEЙHOCT, KOЯTO MOЖE ДA БЬДE OCЬЩECTBЯBAHA OT KOOПEPAЦИЯTA B OБЩ ИHTEPEC HA HEЙHИTE ЧЛEHOBE.
+ ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗВИВАН И РЯЗАН ФУРНИР; ПРОИЗВОДСТВО ШПЕРПЛАТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ ОТ СЛОИСТА ДЪРВЕСИНА; ПРОИЗВОДСТВО ОТ БИЧЕНИ МАТЕРИАЛИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛУФАБРИКАТИ ЗА МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО НА АМБАЛАЖ; ДЪРВОДОБИВ И ЗАЛЕСЯВАНЕ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, НА БЕЗАЛКОХОЛНИ, СПИРТНИ И ДРУГИ НАПИТКИ; ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ; РАКИЕИЗВАРЯНЕ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ДРУГА ПРОДУКЦИЯ; ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА БИЛКИ, ГЪБИ И ДР.; БИТОВИ УСЛУГИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ИЗДАТЕЛСКА И ПОЛИГРАФИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОНСТ; СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ

2010-09-14
Промяна наименование
Името се сменя от ОБНОВА-КООПЕРАЦИЯ на ОБНОВА

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма