Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БАЛКАНМИЛК 97 ООД

ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Статус
Заличен на November 23, 2010 18:55
ЕИК/ПИК
828049897
Регистрация по ЗДДС
Не
Дата на регистрация
1992 година
Наименование
БАЛКАНМИЛК 97
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Силистра Виж на картата
Има 6599 фирми на този адрес виж фирмите
Предмет на дейност
ИЗKУПУBAHE И ПPEPAБOTBAHE HA MЛЯKO ЗA ПPOИЗBOДCTBO HA MЛEЧHИ ПPOДУKTИ, TЬPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA.
Управители/Съдружници
Управител: СИМЕОН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГИНКА ВЪЛЧЕВА ДЕМИРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СЛАВКА ГАНЕВА ГЕОРГИЕВА (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГАЛИНА МИХАЙЛОВА СТАНЧЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ТОДОРКА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПАСКАЛ РУСЕВ ПАСКАЛЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПЕТРА АНДОНОВА ПАСКАЛЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДОБРОМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СТАНКА МОМЧЕВА РАЙЧЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РАДИ МАРИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДИЯНА СИМЕОНОВА МОКРЕНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЕОРГИ МИНЧЕВ МИНЧЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НАЙДЕН СТОЙЧЕВ МАРКОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПЕНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СЕЯР ДЕВРИШ СИЛЯНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВАХДЕТ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДЕНКА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДИМИТЪР ДЕЧЕВ КОСТАДИНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДЕНЬО ЗАХАРИЕВ НЕДКОВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ВАСИЛ ДИМИТРОВ КОСТОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СТОЯН СТОЯНОВ БОЯНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАРКОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДАМЯН ЗДРАВКОВ ДИМАНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: АНГЕЛИНА МАРКОВА ИВАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДИАНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МИХАЙЛОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ХРИСТО ЙОРДАНОВ ГРЪНЧАРОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СТОЯН НИКОЛОВ СТОЯНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДОНКА КРУМОВА КОСТАДИНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КОСТАДИН НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЗЛАТИНКА ИВАНОВА НЕДКОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НЕДЯЛКА НЕДЕЛЧЕВА КУЛЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ТОДОРКА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВЕСЕЛИН МАРИНОВ РАДЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЮЛТЯН ИБРЯМ МУСТАФА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЗЮЛКЮФ ТАЛИБ ХАЛИД (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МЮРВЕТ ХЮСЕИН САЛИМ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВАСИЛ ГОРАНОВ НИКОЛОВ (свързан с 7 фирми)
Съдружник: СТЕФКА МАРИНОВА ДИМОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КЕРАНКА ИЛИЕВА ПАРУШЕВА (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЙОРДАН ЛАЗАРОВ ДИМОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СТОЙКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РАДА ВАСИЛЕВА ДИМОВА (свързан с 2 фирми)
Съдружник: РОСНА ПЕНЕВА НИКОЛОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МЮСТЕДЖЕБ МЕХМЕД САЛИМ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЕОРГИ ДУХНЕВ ЧАКОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЖЕЛЯЗКО БЕЛЕВ КАСАБОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДИМИТЪР АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ДОЧО ИЛИЕВ ПЕНЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ЕНЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПЕНКА ПЕНЧЕВА ПЕНЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДИМИТЪР МИХАЛЕВ СЪБОТИНОВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАРУШЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПЕНЬО ТОДОРОВ ПЕНЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ХРИСТА МАРИНОВА ПЕНЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЯНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПАВЛОВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ВЛАДИМИР ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВЕЛИКО ПЕТРОВ КИРИЛОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДАФИНА КАЛЧЕВА АНГЕЛОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВАСИЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НИКОЛА ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КОСТАДИНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЮСЕИН МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИСМАИЛ АЛИЕВ ОСМАНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЮЛМОЛА ХАККЪ АРУН (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СТОЯНКА СТОЯНОВА ГУГОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КРАСИМИРА КОСТОВА ДЯКОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ТОДОР ХРИСТОВ РАДАНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МИНКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НИКОЛИНКА КОСТОВА КРЪСТЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЖЕЧКА ЕНЧЕВА РАДАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ТОДОР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЛЮБА ИВАНОВА ИВАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПЕПА ДИМИТРОВА МОКРЕНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДОБРАНКА СТОИЛОВА АТАНАСОВА (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ЗДРАВКА АТАНАСОВА ВЕЛИКОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МАРИЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СТАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СТОЯН КРАЛЕВ СТОЯНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПЕТЪР ЙОВЧЕВ НИКОЛОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЕНЧО АНГЕЛОВ РАЙКОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КАЛИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ФАТМЕ АЛИЕВА ИСМАИЛОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЛАЗАР ПЕТРОВ КОЛЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РАЙКА ХРИСТОВА КОЛЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: РУСИ КЪНЕВ ДИМИТРОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: БЕХИДЖЕ РАИМ СЮЛЕЙМАН (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИБРЯМ САДЪК ХЮСЕИН (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИВАН НИКОЛОВ ДРАГАНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИРИНА ЗЛАТЕВА НЕДЕЛЧЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СТОЯН ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЦОНЮ МАРИНОВ ЦОНЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СТОЯН ДИКОВ ГЕОРГИЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГЕОРГИ МИРЧЕВ ПЕТКОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КРЪСТИНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДОБРА ИВАНОВА ИВАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИВАН ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЕЛКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГАНКА РАДЕВА ПЕТРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: БИНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРИШКА (свързан с 2 фирми)
Съдружник: СТОЯН РУСЕВ ИВАНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КОЛЬО СТАНЧЕВ ДИМОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СТЕФАН ИВАНОВ ПЕТРИШКИ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МАРИН СТОЙЧЕВ МАРИНОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МАРИНА КРЪСТЕВА ДОБРИДЖИКОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИЛЧО ЖЕКОВ ЖЕЧЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: САЛИМ МЕХМЕДОВ ДЖЕЛИЛОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СЕВГИН АСАН МЕХМЕД (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ДИМОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПЕТРАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПЕТЪР САВОВ ДИМИТРОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ПЕНЮ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СОФКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ГАЛИНА КОСТАДИНОВА КЕРИНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИВАН ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: АЛИ АХМЕД САЛИМ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЙОРДАН ИВАНОВ МИТИШЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: НЕДЯЛКА НЕДЕЛЧЕВА КУЛЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: СТОЯНКА ЯНКОВА НЕЙЧЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЗАМФИРА ПЕТРОВА ЛЕКОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ВЕСЕЛИНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
Съдружник: АНГЕЛ СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ЮСУФ ВЕЛИ САДЪК (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МАРИЯ ЕФТИМОВА ГАНЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: ИВАНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: БОЯНКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА (свързан с 2 фирми)
Съдружник: БОЖАНКА МАРКОВА ЖЕЛЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: "БАЛКАНМИЛК" ООД (свързан с 1 фирма)
Съдружник: МИТА КОЛЕВА ГАДЖЕВА (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КИРИЛ ПЕТРОВ ЕНЕВ (свързан с 1 фирма)
Съдружник: КРЪСТИЛ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ (свързан с 1 фирма)
Капитал размер
94,920 лева (94,920 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма БАЛКАНМИЛК 97 ООД с ЕИК/ПИК 828049897 е основана на 20 Ноември 2008 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Седалището на компанията се намира в гр. Силистра, а началният внесен капитал е в размер на 94,920 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Няма данни.

Хронология

1992
Регистрация на фирмата

2010-11-23
Заличен търговец

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма