Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ДЕЛТА КОМ ХОЛДИНГ ГРУП ООД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
831671674
Регистрация по ЗДДС
Да - BG831671674 от 1995-02-13 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
1995 година
Наименование
ДЕЛТА КОМ ХОЛДИНГ ГРУП
Транслитерация
DELTA COM HOLDING GROUP
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Велико Търново, ул. Княз Дондуков - Корсаков, 5 Виж на картата
Предмет на дейност
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪП... ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВА УЧАСТВА; ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ И ДРУГИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И УСЛУГИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОНЕРСКА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СДЕЛКИ НА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ТАКИВА СДЕЛКИ, ПРОЕКТАНТСКА, СТРОИТЕЛНА И СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: КИРИЛ ИВАНОВ ГОРАНОВ (свързан с 10 фирми)
Съдружник: СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ 100,000.00 лв - 95.24% дял (свързан с 32 фирми)
Съдружник: ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 5,000.00 лв - 4.76% дял (свързан с 9 фирми)
Едноличен собственик на капитала
ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ (свързан с 9 фирми)
Капитал размер
105,000 лева (105,000 лева внесен)

Финансови показатели

Няма данни.

Служители

Няма данни.

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ДЕЛТА КОМ ХОЛДИНГ ГРУП ООД на латиница "DELTA COM HOLDING GROUP" с ЕИК/ПИК 831671674 е основана на 18 Юни 2008 година с правна форма "Еднолично дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ЕООД". Седалището на компанията се намира в гр. Велико Търново, а началният внесен капитал е в размер на 105,000 лева.

Хронология

1995
Регистрация на фирмата

1995-02-13
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG831671674 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2009-04-22
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Младост, жк МЛАДОСТ бл. 407 вх.6 ет.2 ап.25
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, ХРИСТО БЕЛЧЕВ, 6, ет. 2
Промяна предмет на дейност
- ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA, ИHЖEHEPИHГOBA И CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT, TЬPГOBCKO ПPEДTCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ И OPГAHИЗAЦИИ, ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA /ИЗBЬH ДOMA/, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ПPOГPAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT ИЛИ ПPEДOCTABЯHETO HA ДPУГИ УCЛУГИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT И БAPTEPHИ CДEЛKИ, ПPOИЗBOДCTBO HA BИДEO И ЗBУKOЗAПИCИ, KAKTO И ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, ИЗДATEЛCKA ИЛИ ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA ПPOДУKTИ OT XPAHИTEЛHO-BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT.
+ ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ЮРИДИЧЕСКО / БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /, ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ФИНАНСОВИ, ДАНЪЧНИ И ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА / ИЗВЪН ДОМА /, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ПРОГРАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ИЗДАТЕЛСКА ИЛИ ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

2011-12-04
Промяна легална форма
Легалната форма се сменя от ЕООД на ООД
Заличаване едноличен собственик на капитала
Промяна предмет на дейност
- ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ЮРИДИЧЕСКО / БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /, ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ФИНАНСОВИ, ДАНЪЧНИ И ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА / ИЗВЪН ДОМА /, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ПРОГРАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ИЗДАТЕЛСКА ИЛИ ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.
+ ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВА УЧАСТВА; ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ И ДРУГИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И УСЛУГИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОНЕРСКА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СДЕЛКИ НА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ТАКИВА СДЕЛКИ, ПРОЕКТАНТСКА, СТРОИТЕЛНА И СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

2012-08-01
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, ХРИСТО БЕЛЧЕВ, 6, ет. 2
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Добрич, ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВ, 5, ет. 3

2013-12-14
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Добрич, ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВ, 5, ет. 3
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Добрич, "България", Драматичен театър "Йордан Йовков", 5

2014-12-05
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Добрич, "България", Драматичен театър "Йордан Йовков", 5
+ БЪЛГАРИЯ, с. Самоводене, местност "Отвъдното"

2014-12-13
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, с. Самоводене, местност "Отвъдното"
+ БЪЛГАРИЯ, с. Самоводене, местност "Отвъд"

2017-11-03

2020-02-07
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, с. Самоводене, местност "Отвъд"
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Велико Търново, ул. Княз Дондуков - Корсаков, 5

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма