Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ОБЩИНА ДУПНИЦА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ДУПНИЦАТРАНС ЕООД виж ОБЩИНА ДУПНИЦА - Едноличен собственик на капитала
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД виж ОБЩИНА ДУПНИЦА - Едноличен собственик на капитала
ГУМ - ДУПНИЦА ЕООД виж ОБЩИНА ДУПНИЦА - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА ЕООД виж ОБЩИНА ДУПНИЦА - Едноличен собственик на капитала
Финансово - счетоводна къща - Дупница ЕООД виж ОБЩИНА ДУПНИЦА - Едноличен собственик на капитала
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ДУПНИЦА в ликвидация ЕООД виж ОБЩИНА ДУПНИЦА - Едноличен собственик на капитала
РЕКЛАМА ДУПНИЦА ЕООД виж ОБЩИНА ДУПНИЦА - Едноличен собственик на капитала
Ученическо хранене - Дупница ЕООД виж Община Дупница - Едноличен собственик на капитала
УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ - ДУПНИЦА ЕООД виж ОБЩИНА ДУПНИЦА - Едноличен собственик на капитала