Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

РОСЕН МИТКОВ ГОГОШЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ИНВЕСТКОМ ООД виж РОСЕН МИТКОВ ГОГОШЕВ - Съдружник
Росен Митков Гогошев - Управител
МАГ КАРТ - ИНВЕСТ ООД виж РОСЕН МИТКОВ ГОГОШЕВ - Съдружник
БОЛИД СТРОЙ ООД виж Росен Митков Гогошев - Съдружник
Росен Митков Гогошев - Управител
ЗАРА ФИШ ООД виж РОСЕН МИТКОВ ГОГОШЕВ - Съдружник
СОКОЛИЦА ООД виж РОСЕН МИТКОВ ГОГОШЕВ - Съдружник
БОЛИД - ЕНЕРДЖИ ООД виж РОСЕН МИТКОВ ГОГОШЕВ - Съдружник
РОСЕН МИТКОВ ГОГОШЕВ - Управител
ЗАРАИНВЕСТ 1 ЕООД виж РОСЕН МИТКОВ ГОГОШЕВ - Управител
МЕТЕОР - ГОГОШЕВ И СИЕ СД виж РОСЕН МИТКОВ ГОГОШЕВ - Неограничено отговорен съдружник
РОСЕН МИТКОВ ГОГОШЕВ - Възложен управител
ИРИНОПОЛИС ИНВЕСТ ООД виж РОСЕН МИТКОВ ГОГОШЕВ - Съдружник
БОЛИД ООД виж РОСЕН МИТКОВ ГОГОШЕВ - Съдружник
РОСЕН МИТКОВ ГОГОШЕВ - Управител