Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Красимир Петров Колев - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕЛИТ ИМОТИ АД виж КРАСИМИР ПЕТРОВ КОЛЕВ - Съвет на директорите
ГРАНД КОМ ООД виж Красимир Петров Колев - Съдружник
Красимир Петров Колев - Управител
АВТОГРАНД ООД виж КРАСИМИР ПЕТРОВ КОЛЕВ - Съдружник
КРАСИМИР ПЕТРОВ КОЛЕВ - Управител
ВИТОША ИНВЕСТ ООД виж Красимир Петров Колев - Управител
БЕСТ КАР ООД виж КРАСИМИР ПЕТРОВ КОЛЕВ - Управител
КАР ПЛЮС ЕООД виж КРАСИМИР ПЕТРОВ КОЛЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ПЕТРОВ КОЛЕВ - Управител
МАКС КАР ООД виж КРАСИМИР ПЕТРОВ КОЛЕВ - Управител
ЕВРОБИЛД ООД виж КРАСИМИР ПЕТРОВ КОЛЕВ - Съдружник
КРАСИМИР ПЕТРОВ КОЛЕВ - Управител