Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КАМЕН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АНГЕЛОВ ЕООД виж КАМЕН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ - Едноличен собственик на капитала
КАМЕН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ - Управител
ХОТЕЛ ЧИФЛИК ЕООД виж КАМЕН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ - Едноличен собственик на капитала
КАМЕН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ - Управител
ЧИФЛИК АД виж КАМЕН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ - Съвет на директорите
КАРТРАНС ЕООД виж КАМЕН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ - Едноличен собственик на капитала
КАМЕН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ - Управител
КОМПЛЕКС ЧИФЛИКА ЕООД виж КАМЕН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ - Едноличен собственик на капитала
КАМЕН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ - Управител