Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
НУХЕЛТ АД виж Венцислав Константинов Георгиев - Съвет на директорите
ФИТСПО ООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ОРТУС ПРОДЖЕКТ ЕООД виж Венцислав Константинов Георгиев - Едноличен собственик на капитала
Венцислав Константинов Георгиев - Управител
ОЛИТРЕЙД ЕООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съдружник
ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ФРЕШ ЛОДЖИК ЕАД виж Венцислав Константинов Георгиев - Съвет на директорите
ФЕРМАТА АД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
НЮ ЕВРО ЕНЕРДЖИ ЕООД виж Венцислав Константинов Георгиев - Едноличен собственик на капитала
Венцислав Константинов Георгиев - Управител
ГЛОБАЛ ГРИЙН СИТИ ЕАД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
САЧИ АД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
КАРНАФУЛЯТ ООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съдружник
ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ЛИДЕР АГРО ФУУД ЕООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ГРИЙН БИЛД ПРОДЖЕКТ ООД виж Венцислав Константинов Георгиев - Съдружник
ИДЕА БЪЛГАРИЯ АД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
МОЗБЕРГ ООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съдружник
ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ВИ - ЕН ООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ЕУРОСОЛАР ЕООД виж Венцислав Константинов Георгиев - Едноличен собственик на капитала
Венцислав Константинов Георгиев - Управител
ЛАКИС ФРАНЧАЙЗИНГ АД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
Константин 2004 АД виж Венцислав Константинов Георгиев - Съвет на директорите
ОАТС ЪП ЕООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ДИЛ ТУР - ПЛОВДИВ АД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
СВИНЕВЪДНО СТОПАНСТВО МАНОЛЕ АД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
ХЕЛТИ ФРИО ЕООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ПИГ ТРЕНД ЕООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
СВЕТИ КОНСТАНТИН 31 ЕООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ЕММА 2014 ЕООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ВИ-ЕН-С - ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЕТ виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Физическо лице търговец
ЕУРОФРИО - БЪЛГАРИЯ ЕООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ВИП СИЙ ООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съдружник
ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ АД виж Венцислав Константинов Георгиев - Съвет на директорите
БЕЛЛА - АЛАТИНИ АД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
ФИТ СПО ГЛОБАЛ ООД виж Венцислав Константинов Георгиев - Съдружник
Венцислав Константинов Георгиев - Управител
ЕУРОСОЛАР ИНВЕСТ ООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съдружник
ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ЕН БИ ДЖИ ФУУД ООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съдружник
ДИЛТУР ЕООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ХЕЛТИ МИЛКЕД ЕООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ТРАКИЯ ЕНЕРДЖИ 2000 АД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
ПЕРЕЛИК - 1988 АД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
360 ГРАДУСА ООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съдружник
СОЛАРИС -2013 ЕООД виж Венцислав Константинов Георгиев - Съдружник
Венцислав Константинов Георгиев - Управител
КАРИНА 2000 ЕООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съдружник
ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ФРЕШ ЛОДЖИК ПЛЮС АД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
АМНЕСТИ ЕООД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
РАУХ ШПЕК АД виж ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите