Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Владимир Любомиров Павлов - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Тепаняки ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Съдружник
Владимир Любомиров Павлов - Управител
БАЛИГА ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Едноличен собственик на капитала
Владимир Любомиров Павлов - Управител
Витоша Бургер ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Управител
Квартално суши ЕООД виж ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ - Управител
ИМИДЖ ХОЛДИНГ ЕАД виж Владимир Любомиров Павлов - Съвет на директорите
ВИ Инвестмънтс ООД виж ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ - Управител
Еър Рок ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Съдружник
МАЙСТОК ООД виж ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ - Управител
Венчър Лежър Пропъртис ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Едноличен собственик на капитала
Владимир Любомиров Павлов - Управител
МОЛТО ГУСТО ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Управител
Траториа Джорджо ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Съдружник
Владимир Любомиров Павлов - Управител
Кристал Стек Хаус ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Управител
Ристоранте Инвестмънтс ЕООД виж ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ - Управител
МАРКАНИ ЛАЙН ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Управител
КРИСТАЛ ФУУД ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Управител
Бий Веню ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Управител
АГУС ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Управител
Класик енд Фууд ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Управител
Джей Си Деко Имидж АД виж Владимир Любомиров Павлов - Съвет на директорите
Пауър Фууд ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Управител
ФИНАНСОВА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ЕООД виж ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ - Едноличен собственик на капитала
Диджитал Имидж ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Управител
Кристал Холдинг ЕООД виж Владимир Любомиров Павлов - Съдружник
Владимир Любомиров Павлов - Едноличен собственик на капитала
Владимир Любомиров Павлов - Управител
ДЕМА 08 ЕООД виж ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ - Едноличен собственик на капитала