Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КИТИК - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ ООД виж СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КИТИК - Управител
АРТЕМС ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД виж СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КИТИК - Съдружник
СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КИТИК - Управител
ИНТЕКО ИНВЕСТ ООД виж СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КИТИК - Съдружник
КОНСУЛТИНГ БИЗНЕС ГРУП ЕООД виж СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КИТИК - Едноличен собственик на капитала
СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КИТИК - Управител
ИНОС ТРЕЙД ЕООД виж СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КИТИК - Едноличен собственик на капитала
СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КИТИК - Съдружник
КЛАСИК - СТОЯНКА ЗДРАВКОВА ЕТ виж СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ЗДРАВКОВА - Физическо лице търговец