Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МАКС МЕЛ ООД виж ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
РЕГИОН КОНСУЛТ ООД виж ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ - Съдружник
ТРЕЙД КОНСУЛТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД виж Диян Христов Станчев - Управител
ТИКСИ АД виж Диян Христов Станчев - Съвет на директорите
ДЕСПРЕД АД виж ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ - Съвет на директорите
МОНЕК БЪЛГАРИЯ АД виж Диян Христов Станчев - Съвет на директорите
СИЕСАЙЕФ ЕНЕРДЖИ ЕАД виж Диян Христов Станчев - Съвет на директорите
ПАМПОРОВО-ХОТЕЛИ ЕООД виж ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ - Съдружник
ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ДИЗО КЪМПАНИ ЕООД виж ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ - Съдружник
БИО ПАУЪР СОЛАР ЕООД виж ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ - Управител
РУБИН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД виж ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ - Съвет на директорите
ПАМПОРОВО ГАЗ ЕАД виж ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ - Съвет на директорите
СПОРТ БОКС ЕООД виж Диян Христов Станчев - Управител
ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД виж ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ДЖИ ЕН БИЛД ЕООД виж Диян Христов Станчев - Едноличен собственик на капитала
Диян Христов Станчев - Управител