Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Булплод Тракия ООД виж Валентин Кънчев Кънчев - Съдружник
Валентин Кънчев Кънчев - Управител
СИЕНИТ ИНВЕСТ ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съдружник
ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
СИ КОМФОРТ ЕООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
СИЕНИТ ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съдружник
ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
СИЕНИТ МЕНИДЖМЪНТ ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съдружник
ИНТЕРПОРТО БЪЛГАРИЯ ЕООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
ПЛОВДИВ ПЛАЗА ЕАД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съвет на директорите
ЕКОПРОЕКТ ЕООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЕАД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съвет на директорите
ТЪРГОВСКИ ПАРК КРАЙМОРИЕ АД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съвет на директорите
ПАВИТАЛ ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
СИТЕР ЕАД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съвет на директорите
Сиенит Инфраструктурно Строителство ЕООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
СИЕНИТ - МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съдружник
Комплекс Костинброд ЕООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
СЕНСОР - С ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
ИНТЕРПОРТО ПЛОВДИВ ЕООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
АГРО ТЪРГОВИЯ ООД виж Валентин Кънчев Кънчев - Съдружник
ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
Галерия Мебели АД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съвет на директорите
СИЕНИТ ИНВЕСТ АД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съвет на директорите
СИЕНИТ ХОЛДИНГ АД виж Валентин Кънчев Кънчев - Съвет на директорите
С И Х ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ТРАКИЯ ЕООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ ЕТ виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Физическо лице търговец
ДАНИ - 2005 ЕООД виж Валентин Кънчев Кънчев - Управител
ЗБЕ ПАРТНЕРС ЕООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ МАРИЦА ООД виж Валентин Кънчев Кънчев - Управител
СИ ИНВЕСТМЪНТ АД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съвет на директорите
БУЛПЛОД - ТАБАК ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съдружник
ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
ХИСАР - СХ ЕООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
Дионис България ООД виж Валентин Кънчев Кънчев - Управител
НЕТА ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
ХОЛСИМ БЕТОН ПЛОВДИВ ЕАД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съвет на директорите
Малойер и партньори ООД виж Валентин Кънчев Кънчев - Управител
ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА ЕАД виж Валентин Кънчев Кънчев - Съвет на директорите
ТИЗ - 2 ЕАД виж Валентин Кънчев Кънчев - Съвет на директорите
ЮНИОН ПАСИФИК ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съдружник
СЕНСОР Д ООД виж Валентин Кънчев Кънчев - Управител
РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ АД виж Валентин Кънчев Кънчев - Съвет на директорите
ЕДЕН ПАРК ООД виж Валентин Кънчев Кънчев - Управител
ФИНСИ ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съдружник
КОМАРС АД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съвет на директорите
СПА РИЗОРТ ЕООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
Булплод България ЕООД виж Валентин Кънчев Кънчев - Управител
БУЛРЕС ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съдружник
БУЛПЛОД ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съдружник
ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
БУЛВЕР ЕООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съдружник
ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
АЛБО-В - ООД ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съдружник
ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
ЗАВОД ЗА БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЕООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Съдружник
ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител
БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2 ООД виж ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ - Управител