Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД виж КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ - Управителен съвет
КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ - Съвет на директорите
КРАТА ООД виж КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ - Съдружник
КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ - Управител
КРАТА 2016 ЕООД виж КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ - Управител
КРАТА 2017 ЕООД виж КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ - Управител