Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Розалин Спасов Нончев - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СИ ТРЕЙД 2011 ЕООД виж Розалин Спасов Нончев - Управител
РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Съдружник
НИС ЕООД виж РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Съдружник
РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Управител
РОЗАЛИН НОНЧЕВ ЕТ виж РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Физическо лице търговец
БИН И КО ООД виж РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Съдружник
РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Управител
Компас Европа ЕООД виж Розалин Спасов Нончев - Едноличен собственик на капитала
Розалин Спасов Нончев - Управител
МЕТАЛПАК ООД виж РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Съдружник
СИН ООД виж РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Съдружник
РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Управител
МОНА ЕООД виж Розалин Спасов Нончев - Съдружник
РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Управител
КОМПАС ЕООД виж РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Съдружник
РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Управител
ИНС ООД виж РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ - Управител