Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Йоанис Коцианос - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД виж Йоанис Коцианос - Надзорен съвет
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ" АД виж Йоанис Коцианос - Управителен съвет
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД виж Йоанис Коцианос - Управителен съвет
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕНЕРГИЯ" АД виж Йоанис Коцианос - Съвет на директорите