Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Община Петрич фирми

Най-преглежданите фирми в общината през седмицата
Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище Позиция
101685323 КОЛОР ФУУДС ЕООД
"KOLOR FOODS"
January 23, 2009 11:43 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 1
811146612 ОМЕГА-ТЕКСТИЛ ООД
OMEGA-TEXTIL
August 12, 2008 15:59 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 2
203720197 МЕЛОН - М ООД
“MELON - M” Ltd
October 1, 2015 14:22 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 3
200433263 ИМПЕРИАЛ ШПЕД ЕООД
"IMPERIAL SHPED" LTD
October 21, 2008 13:17 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 4
203642738 ПАЧКА МЕТАЛ ЕООД
"PACHKA METAL" LTD
July 30, 2015 13:26 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 5
101105090 НИКМАР КЪНСТРАКШЪН ЕООД
NIKMAR CONSTRUCTION LTD
February 11, 2008 15:16 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 6
201855773 НИКТРЕЙД 86 ООД
NIKTRADE 86 LTD
January 16, 2012 14:12 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 7
202643513 ВАСИ-БИЖУ ЕООД
VASI – BIJU Ltd
July 1, 2013 13:56 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 8
101789915 ГОНК ООД
GONK
January 28, 2009 15:24 БЪЛГАРИЯ, с. Беласица (2881) 9
201175816 БАДУ ООД
BADU
June 11, 2010 14:00 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 10
202296070 ФЕН-ПЛАСТ ТРЕЙД ООД
FEN-PLAST TRADE” LTD
November 1, 2012 10:23 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 11
204012009 АГРО ФАРМ КЪМПАНИ ООД
Agro Farm Company
April 6, 2016 16:16 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 12
201291379 АЛФА КОТТОН ООД
"ALFA COTTON" LTD
September 29, 2010 12:01 БЪЛГАРИЯ, с. Марикостиново (2870) 13
101612204 ЕВРО ДООР ООД
EVRO DOOR
July 6, 2008 11:28 БЪЛГАРИЯ, с. Рупите (2863) 14
811140278 Финансова институция "ЕвроКредит България" ООД
Financial institution "EuroCredit Bulgaria"
August 20, 2008 10:30 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 15
200156769 КАЙФ ЕООД
KAYF
June 11, 2008 08:38 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 16
204980333 „ЗАЛОЖНА КЪЩА ШУТОВ КОРЕКТ” ЕООД
February 2, 2018 18:03 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 17
202956974 БИОФЕРТ БГ ЕООД
BIOFERT BG
February 28, 2014 15:25 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 18
101722736 НЕКТАР НАТУРА ООД
"NEKTAR NATURA"OOD
February 18, 2009 10:56 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 19
811189161 "МАНТАР-А" ООД
"MANTAR-A"
November 12, 2008 13:33 БЪЛГАРИЯ, с. Марикостиново (2870) 20
201719310 ДИ.ПА ТРАНСПОРТ ЕООД
DI PA TRANSPORT
September 27, 2011 10:59 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 21
201143163 СИЯНА 94 - АСЕН ГАГОВ ЕООД
„Siana 94 – Asen Gagov” Ltd.
May 12, 2010 16:37 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 22
200561448 ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ ООД
ZIVEL ENERGY
January 20, 2009 10:52 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 23
204437914 КАНАБАНА ООД
CANABANA LTD
February 3, 2017 11:17 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 24
200440507 ВИНПРОМ СТАРЧЕВО ЕООД
VINPROM STARCHEVO
October 24, 2008 12:42 БЪЛГАРИЯ, с. Старчево (2861) 25
101559584 ФЕСТОНИ ЕООД
FESTONI
August 21, 2008 11:44 БЪЛГАРИЯ, с. Марикостиново (2870) 26
202323253 АНКЕР ГРУП ЕООД
"ANKER GROUP" LTD
November 20, 2012 10:05 БЪЛГАРИЯ, с. Първомай (2890) 27
201715027 "КОНТИНЕНТАЛ КЪМПАНИ" ЕООД
"CONTINENTAL COMPANI" Ltd.
September 21, 2011 08:28 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 28
811182900 ДИЕС ООД
DIES
July 2, 2008 08:26 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 29
202510413 БАЛКАНПРОД ЕООД
BALKANPROD LTD.
April 1, 2013 15:06 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 30
205097044 СУИТ ЛАЙФ 2018 ЕООД
SWEET LIFE 2018 LTD
May 5, 2018 09:21 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 31
201965803 СОЛАР УЕЙ ЕООД
SOLAR WAY EOOD
March 15, 2012 10:38 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 32
101148490 БРАТЯ ВЛАХОВИ ООД
BRATIA VLAHOVI OOD
August 17, 2009 09:17 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 33
101160400 РИВА 21 АД
RIVA 21
September 5, 2008 12:44 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 34
121545581 СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
June 19, 2008 11:33 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 35
204429910 Р Л ТРАНСПОРТ ЕООД
R L TRANSPORT LTD
January 30, 2017 11:18 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 36

Фирми по селища