Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

гр. Петрич фирми

Най-преглежданите фирми в селището през седмицата
Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище Позиция
101685323 КОЛОР ФУУДС ЕООД
"KOLOR FOODS"
January 23, 2009 11:43 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 1
811146612 ОМЕГА-ТЕКСТИЛ ООД
OMEGA-TEXTIL
August 12, 2008 15:59 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 2
203720197 МЕЛОН - М ООД
“MELON - M” Ltd
October 1, 2015 14:22 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 3
200433263 ИМПЕРИАЛ ШПЕД ЕООД
"IMPERIAL SHPED" LTD
October 21, 2008 13:17 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 4
203642738 ПАЧКА МЕТАЛ ЕООД
"PACHKA METAL" LTD
July 30, 2015 13:26 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 5
101105090 НИКМАР КЪНСТРАКШЪН ЕООД
NIKMAR CONSTRUCTION LTD
February 11, 2008 15:16 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 6
201855773 НИКТРЕЙД 86 ООД
NIKTRADE 86 LTD
January 16, 2012 14:12 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 7
202643513 ВАСИ-БИЖУ ЕООД
VASI – BIJU Ltd
July 1, 2013 13:56 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 8
201175816 БАДУ ООД
BADU
June 11, 2010 14:00 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 9
202296070 ФЕН-ПЛАСТ ТРЕЙД ООД
FEN-PLAST TRADE” LTD
November 1, 2012 10:23 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 10
204012009 АГРО ФАРМ КЪМПАНИ ООД
Agro Farm Company
April 6, 2016 16:16 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 11
811140278 Финансова институция "ЕвроКредит България" ООД
Financial institution "EuroCredit Bulgaria"
August 20, 2008 10:30 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 12
200156769 КАЙФ ЕООД
KAYF
June 11, 2008 08:38 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 13
204980333 „ЗАЛОЖНА КЪЩА ШУТОВ КОРЕКТ” ЕООД
February 2, 2018 18:03 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 14
202956974 БИОФЕРТ БГ ЕООД
BIOFERT BG
February 28, 2014 15:25 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 15
101722736 НЕКТАР НАТУРА ООД
"NEKTAR NATURA"OOD
February 18, 2009 10:56 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 16
201719310 ДИ.ПА ТРАНСПОРТ ЕООД
DI PA TRANSPORT
September 27, 2011 10:59 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 17
201143163 СИЯНА 94 - АСЕН ГАГОВ ЕООД
„Siana 94 – Asen Gagov” Ltd.
May 12, 2010 16:37 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 18
200561448 ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ ООД
ZIVEL ENERGY
January 20, 2009 10:52 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 19
204437914 КАНАБАНА ООД
CANABANA LTD
February 3, 2017 11:17 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 20
201715027 "КОНТИНЕНТАЛ КЪМПАНИ" ЕООД
"CONTINENTAL COMPANI" Ltd.
September 21, 2011 08:28 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 21
811182900 ДИЕС ООД
DIES
July 2, 2008 08:26 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 22
202510413 БАЛКАНПРОД ЕООД
BALKANPROD LTD.
April 1, 2013 15:06 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 23
205097044 СУИТ ЛАЙФ 2018 ЕООД
SWEET LIFE 2018 LTD
May 5, 2018 09:21 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 24
201965803 СОЛАР УЕЙ ЕООД
SOLAR WAY EOOD
March 15, 2012 10:38 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 25
101148490 БРАТЯ ВЛАХОВИ ООД
BRATIA VLAHOVI OOD
August 17, 2009 09:17 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 26
101160400 РИВА 21 АД
RIVA 21
September 5, 2008 12:44 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 27
121545581 СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
June 19, 2008 11:33 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 28
204429910 Р Л ТРАНСПОРТ ЕООД
R L TRANSPORT LTD
January 30, 2017 11:18 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 29
201729984 ОГНЕНОВСКИ ГРУП ЕООД
OGNENOVSKI GROUP
October 4, 2011 12:00 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 30
202284327 ЮНИКС БЪЛГАРИЯ ООД
UNNIX BULGARIA
October 24, 2012 15:18 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 31
204829559 ОГИ АУТО ПАРТС ЕООД
OGI AUTO PARTS LTD
October 26, 2017 10:08 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 32
101666821 ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ ЕТ
November 2, 2010 15:47 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 33
203469873 ЕЛЕНА БГ ООД
'ELENA BG' LTD
March 25, 2015 09:35 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 34
204640284 СТЕЛИАНА ТРАНС ЕООД
STELIANA TRANS PLTD
June 15, 2017 11:03 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 35
204291434 АТЛАС ШПЕД ЕООД
ATLAS SHPED
October 18, 2016 12:01 БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич (2850) 36