Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Община Пазарджик фирми

Най-преглежданите фирми в общината през седмицата
Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище Позиция
202841687 БОДИ СЪПЛЕМЕНТС ООД
BODY SUPPLEMENTS
December 3, 2013 14:15 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 1
112659842 ЕНДЖИ ЕООД
July 10, 2008 10:38 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 2
112643418 ДИЧИ ООД
December 3, 2008 11:53 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 3
112131275 ВАДЕМИГ ЕООД
November 9, 2009 13:55 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 4
112036539 НИКИ - НИКОЛЕТА ГАЙТАНДЖИЕВА ЕТ
July 23, 2008 08:06 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 5
112580619 ЕКО-ХИДРО-90 ООД
June 19, 2008 15:29 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 6
200428825 ВАМ ЛОГИСТИКС ООД
VAM LOGISTICS
October 17, 2008 15:57 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 7
112621884 ДЕЗА - ЛУКС ЕООД
July 17, 2008 11:13 БЪЛГАРИЯ, с. Алеко Константиново (4411) 8
204396531 СК ПЛАН ЕООД
SK PLAN LTD
January 6, 2017 09:20 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 9
112672053 Екобулхарт ЕООД
Ecobulhart
May 15, 2008 17:13 БЪЛГАРИЯ, с. Главиница (4409) 10
112044824 МИО ООД
MIO
July 5, 2008 13:12 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 11
204519592 Тити ойл ЕООД
March 27, 2017 16:19 БЪЛГАРИЯ, с. Главиница (4409) 12
203485288 ФРИГО КОМПАКТ ООД
FRIGO COMPACT
April 6, 2015 10:23 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 13
202132287 ЕМ МЕЙТС ЕООД
M MATES Ltd.
July 3, 2012 10:47 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 14
202463255 ЮНАЙД 2013 ЕООД
UNAID 2013 Ltd
February 28, 2013 14:27 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 15
116541026 Ди Ес Смит Пекиджинг България ЕООД
DS Smith Packaging Bulgaria Ltd.
June 17, 2008 10:02 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 16
112607289 КОРДС КРИЕЙШЪН ЕООД
December 4, 2008 10:09 БЪЛГАРИЯ, с. Синитово (4442) 17
201332388 Делчев Инженеринг ЕООД
Delchev Engineering LTD
November 10, 2010 08:48 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 18
200134414 МИАС ГРУП ЕООД
MIAS GROUP
May 30, 2008 09:01 БЪЛГАРИЯ, с. Звъничево (0) 19
201563968 ДРИНКС ЕКСПРЕС КОМЕРС ЕООД
"DRINKS EXPRES KOMERS"Ltd.
May 12, 2011 10:39 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 20
822141723 МЕКОН ЕООД
MEKON
December 17, 2009 09:32 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 21
204165229 ДАБЪЛ Д ГРУП ООД
DABAL D GRUP
July 15, 2016 16:58 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 22
201909391 ИНОВАТЕКС ООД
INOVATEX Ltd
February 9, 2012 14:50 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 23
200868408 САТУРН 2008 ООД
SATOURN 2008
September 30, 2009 16:53 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 24
202364531 Д-р Дъбов, д-р Груева - групова практика за първична медицинска помощ ООД
December 18, 2012 11:10 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 25
112598608 ГЕПАРД ООД
June 5, 2008 09:16 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 26
202059002 КАЗА ПУЛИТА ЕООД
CASA PULITA
May 9, 2012 14:44 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 27
822105976 ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ АД
April 15, 2008 13:10 БЪЛГАРИЯ, с. Драгор (4406) 28
200146808 КРИСТИНА 2008 ООД
KRISTINA 2008
June 6, 2008 17:06 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 29
204790191 “Д-р МАРИЯ ПАЧЕВА - АМБУЛАТОРИЯ за СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА” ЕООД
October 4, 2017 16:06 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 30
112589123 ХИКС ЕООД
HIKS LTD
March 30, 2010 09:51 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 31
202836971 Медицински център "ТОНУС 2013" ООД
TONUS 2013 Ltd.
November 29, 2013 10:52 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 32
204602262 РАПТЕКС ЕООД
RAPTEX
May 19, 2017 14:54 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 33
202006908 МАТРИКС ПАК ЕООД
MATRIX PACK LTD.
April 5, 2012 10:54 БЪЛГАРИЯ, с. Ивайло (4407) 34
130751609 ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК ООД
ORIZARNA PAZARDJIK
March 13, 2009 09:42 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 35
822150829 ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ АД
DS SMITH BULGARIA S.A.
January 23, 2008 10:28 БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик (4400) 36

Фирми по селища