Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Община Омуртаг фирми

Най-преглежданите фирми в общината през седмицата
Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище Позиция
203733351 АЙКУЛ ЕООД
October 12, 2015 10:11 БЪЛГАРИЯ, с. Долно Козарево (7923) 1
203882402 ПАЛАЗОВ АГРО ЕООД
PALAZOV AGRO LTD
January 20, 2016 14:39 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 2
125018701 КЕНТА-ОМУРТАГ АД
Kenta-Omurtag AD
April 14, 2008 17:21 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 3
205009197 ГАМЗЕЕ-99-ГАМЗЕ ИСМАИЛОВА ЕТ
ET "GAMZEE-99-GAMZE ISMAILOVA"
February 21, 2018 08:28 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (0) 4
813201420 АДОНИС-45 ООД
October 24, 2008 14:22 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 5
200915740 МУСТАНГ-58 ЕООД
MUSTANG-58
November 9, 2009 12:47 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 6
200498656 БИ ЕНД АЙ - 08 ООД
B & I - 08
December 1, 2008 15:28 БЪЛГАРИЯ, с. Церовище (7922) 7
835030025 ЗКПУ "ЕДИНСТВО" Кооперация
June 11, 2008 11:18 БЪЛГАРИЯ, с. Врани кон (7940) 8
175444625 ТЕКСИМ ООД
TEXIM
June 12, 2008 16:45 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (0) 9
201794277 САГА-КЛ ЕООД
SAGA-KL
November 21, 2011 11:02 БЪЛГАРИЯ, с. Звездица (7945) 10
202355436 БИР - БЕЙ ЕООД
BIR - BEI Ltd.
December 11, 2012 15:13 БЪЛГАРИЯ, с. Долно Новково (7938) 11
125018204 ОМУ-С - СЛАВИ СЛАВОВ ЕТ
January 19, 2012 10:00 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 12
201547031 ЕНКА И КО ЕООД
ENKA & KO LTD
April 28, 2011 09:23 БЪЛГАРИЯ, с. Плъстина (7934) 13
204108694 Билд стор 1 ЕООД
Build store 1 LTD
June 7, 2016 10:12 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 14
204249712 КАВКАЗ БУС ЕООД
September 17, 2016 13:20 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 15
125544224 ЛЕГО ЕООД
LEGO
June 16, 2008 10:00 БЪЛГАРИЯ, с. Долно Новково (7938) 16
202256502 МАГНИТ ПЛЮС ЕООД
MAGNIT PLUS
October 4, 2012 14:28 БЪЛГАРИЯ, с. Обител (7920) 17
200190053 ИНЕСС-МИРОСЛАВ ТЕРЗИЕВ ЕТ
INESS-MIROSLAV TERZIEV
June 21, 2008 13:42 БЪЛГАРИЯ, с. Церовище (7922) 18
202575044 БИЛКОПРОМ ЕООД
BILKOPROM
May 16, 2013 11:43 БЪЛГАРИЯ, с. Беломорци (7917) 19
000861326 ТУС ЕООД
TUS Ltd.
August 12, 2009 15:03 БЪЛГАРИЯ, с. Камбурово (7930) 20
203809297 ТОДА-ВА ЕООД
TODA-VA
November 26, 2015 16:11 БЪЛГАРИЯ, с. Церовище (7922) 21
125504048 ПЛАМЕН ПАВЛОВ ЕТ
PLAMEN PAVLOV
July 12, 2011 08:58 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 22
125548800 ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ОМУРТАГ ЕООД
August 3, 2008 16:51 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 23
201564461 ГАЛАНС-59 - ХЮСМЕН ХЮСМЕНОВ ЕТ
ET GALANS-59 - HYUSMEN HYUSMENOV
May 12, 2011 14:01 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 24
125516771 М - ТРИКО ЕООД
M - TRIKO LTD
July 9, 2009 15:06 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 25
125516488 Д-Р МУСТАФА ЧАКЪРОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕТ
D-R M. CHAKAROV-IDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA MEDIZINSKA POMOSHT
July 30, 2008 09:57 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 26
125007523 АПОГЕЙ - МЮЛЯИМ МЕХМЕДОВ ЕТ
April 6, 2010 10:19 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 27
204642851 БЕЗЗНИ-17 ЕООД
BEZZNI-17 LTD
June 16, 2017 13:11 БЪЛГАРИЯ, с. Голямо църквище (7924) 28
204513689 ДЕРИН 2012 ЕООД
DERIN 2012 Ltd
March 23, 2017 12:55 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 29
201421513 БУБОЛИНА - ДИМИТЪР ФИЛЕВ ЕТ
BUBOLINA - DIMITAR FILEV
February 10, 2011 14:45 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 30
125001812 КЕНТА АД
KENTA
April 14, 2008 12:50 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 31
200830350 УНИТ - ПЕТЪР ПАНЧЕВ ЕТ
UNIT - PETAR PANCHEV
August 26, 2009 11:32 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 32
204086543 ЕЖКО-ИБРАХИМ АДЕМОВ-86 ЕТ
ЕT EJKO-IBRAHIM ADEMOV-86
May 20, 2016 15:26 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 33
125513563 АМИГО ООД
AMIGO
May 10, 2010 13:53 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 34
205134891 КИДС - ЕЕ ЕООД
KIDS-EE LTD
May 23, 2018 10:17 БЪЛГАРИЯ, гр. Омуртаг (7900) 35
204200712 ХОЛЦ - ТАХИР ТАХИРОВ ЕТ
August 10, 2016 12:42 БЪЛГАРИЯ, с. Камбурово (7930) 36

Фирми по селища