Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БИЛД ИНВЕСТ ЕООД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
108691122
Регистрация по ЗДДС
Да - BG108691122 от 2008-04-01 на основание друго от ЗДДС
Дата на регистрация
2007 година
Наименование
БИЛД ИНВЕСТ
Оборот
398,000 лв. оборот за 2021 г.
Служители
2 служители към 2021 г.
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали, ул. "Петя Караколева", 6 Виж на картата
Предмет на дейност
покупка па стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, с... покупка па стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни и валутни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, посреднически, информационни, програмни, строително-монтажни услуги, лизинг, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всички видове стоки и изделия с изключение на забранените със закон и подзаконови нормативни актове, покупко-продажба на петрол и петролни продукти; покупко-продажба на нови и употребявани МПС и на резервни части за тях; транспортни таксиметрови и туристически услуги в страната и в чужбина; отдаване на вещи под наем; инженерингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане па недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма и стъклопакети, изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат - ЕСКО услуги, внос. износ, дистрибуция, производство и търговия на едро и дребно с лекарства и лекарствени средства, медицинска апаратура и оборудване, консумативи, медико – санитарни материали и билкови препарати - след получаване на съответните разрешения, при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба, както и всички останали видове дейности и услуги, незабранени със закон. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: Бейтула Сейдахмед Мюмюн (свързан с 2 фирми)
Едноличен собственик на капитала
БЕЙТУЛА СЕЙДАХМЕД МЮМЮН (свързан с 1 фирма)
Капитал размер
5,000 лева (5,000 лева внесен)

Финансови показатели

Година
Оборот
Печалба
Марж на печалбата
2021 398,000 12.43% - -
2020 354,000 - -
2019 0 24,000 -

Служители

Година
Служители
2021 2 -66.67%
2020 6

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма БИЛД ИНВЕСТ ЕООД с ЕИК/ПИК 108691122 е основана на 25 Февруари 2008 година с правна форма "Еднолично дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ЕООД". Седалището на компанията се намира в гр. Кърджали, а началният внесен капитал е в размер на 5,000 лева.

Оборота на фирмата за 2021 година е в размер на 398,000 лв.

Хронология

2007
Регистрация на фирмата

2008-04-01
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG108691122 на основание друго от ЗДДС

2008-09-09
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали, бул. ХРИСТО БОТЕВ КОМПЛЕКС МЕАЦА
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали, бл. 54, вх. В, ет. 4
Промяна едноличен собственик на капитала

2008-11-14

2010-09-16
Промяна предмет на дейност
- ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИГИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, ПPEBOЗHИ, BAЛУTHИ, CKЛAДOBИ И ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, XOTEЛИEPCKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ, PEKЛAMHИ, ПOCPEДHИЧECKИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHИ УCЛУГИ, ЛИЗИHГ, TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA C BCИЧKИ BИДOBE CTOKИ И ИЗДEЛИЯ C ИЗKЛЮЧEHИE HA ЗAБPAHEHИTE CЬC ЗAKOH И ПOДЗAKOHOBИ HOPMATИBHИ AKTOBE, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA ПETPOЛ И ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA HOBИ И УПOTPEБЯBAHИ MПC И HA PEЗEPBHИ ЧACTИ ЗA TЯX, TPAHCПOPTHИ, TAKCИMETPOBИ И TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, OTДABAHE HA BEЩИ ПOД HAEM, ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA И OTДABAHE ПOД HAEM, KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ CДEЛKИ И УCЛУГИ, HEЗAБPAHEHИ CЬC ЗAKOH.
+ Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови и лиценционни сделки ; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, посреднически, информационни, програмни, строително - монтажни услуги, лизинг, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всички видове стоки и изделия с изключение на забранените със закон и подзаконови нормативни актове, покупко - продажба на петрол и петролни продукти; покупко - продажба на нови и употребявани МПС и на резервни части за тях; транспортни, таксиметрови и туристически услуги в страната и в чужбина; отдаване на вещи под наем; инженерингова дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, изпълнение на услуги по договори с гарантирани резултати - ЕСКО услуги, както и всички останали видове дейности и услуги, незабранени със закон.

2012-02-15

2014-08-08
Промяна предмет на дейност
- Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови и лиценционни сделки ; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, посреднически, информационни, програмни, строително - монтажни услуги, лизинг, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всички видове стоки и изделия с изключение на забранените със закон и подзаконови нормативни актове, покупко - продажба на петрол и петролни продукти; покупко - продажба на нови и употребявани МПС и на резервни части за тях; транспортни, таксиметрови и туристически услуги в страната и в чужбина; отдаване на вещи под наем; инженерингова дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, изпълнение на услуги по договори с гарантирани резултати - ЕСКО услуги, както и всички останали видове дейности и услуги, незабранени със закон.
+ покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни и валутни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, посреднически, информационни, програмни, строително-монтажни услуги, лизинг, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всички видове стоки и изделия с изключение на забранените със закон и подзаконови нормативни актове, покупко-продажба на петрол и петролни продукти; покупко-продажба на нови и употребявани МПС и на резервни части за тях; транспортни таксиметрови и туристически услуги в страната и в чужбина; отдаване на вещи под наем; инженерингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат - ЕСКО услуги, внос, износ, дистрибуция, производство и търговия на едро и дребно с лекарства и лекарствени средства, медицинска апаратура и оборудване, консумативи, медико - санитарни материали и билкови препарати - след получаване на съответните разрешения, при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба, както и всички останали видове дейности и услуги, незабранени със закон

2014-11-06
Промяна предмет на дейност
- покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни и валутни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, посреднически, информационни, програмни, строително-монтажни услуги, лизинг, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всички видове стоки и изделия с изключение на забранените със закон и подзаконови нормативни актове, покупко-продажба на петрол и петролни продукти; покупко-продажба на нови и употребявани МПС и на резервни части за тях; транспортни таксиметрови и туристически услуги в страната и в чужбина; отдаване на вещи под наем; инженерингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат - ЕСКО услуги, внос, износ, дистрибуция, производство и търговия на едро и дребно с лекарства и лекарствени средства, медицинска апаратура и оборудване, консумативи, медико - санитарни материали и билкови препарати - след получаване на съответните разрешения, при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба, както и всички останали видове дейности и услуги, незабранени със закон
+ покупка па стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни и валутни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, посреднически, информационни, програмни, строително-монтажни услуги, лизинг, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всички видове стоки и изделия с изключение на забранените със закон и подзаконови нормативни актове, покупко-продажба на петрол и петролни продукти; покупко-продажба на нови и употребявани МПС и на резервни части за тях; транспортни таксиметрови и туристически услуги в страната и в чужбина; отдаване на вещи под наем; инженерингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане па недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма и стъклопакети, изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат - ЕСКО услуги, внос. износ, дистрибуция, производство и търговия на едро и дребно с лекарства и лекарствени средства, медицинска апаратура и оборудване, консумативи, медико – санитарни материали и билкови препарати - след получаване на съответните разрешения, при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба, както и всички останали видове дейности и услуги, незабранени със закон.

2016-12-12
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали, бл. 54, вх. В, ет. 4
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали, ул. "Петя Караколева", 6

2019-01-09
Промяна едноличен собственик на капитала

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма