Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Община Кърджали фирми

Най-преглежданите фирми в общината през седмицата
Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище Позиция
108574585 ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ ЕАД
2004 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 1
000223291 СЕРТА БЪЛГАРИЯ АД
SERTA BULGARIA
1991 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 2
206943814 ГЕДИКЛЕР ХАЙВАНДЖЪЛЪК ТАРЪМ ЮРЮНЛЕРИ ЗИРААТ МАКИНА ВЕ ЕКИПМАНЛАРЪ СЮТ ВЕ СЮТ ЮРЮНЛЕРИ МАДЕНДЖИЛИК НАКЛИЯТ ИТАЛЯТ ИРАДЖАТ ЕООД
GEDIKLER HA"YVANJALAK TARAM YRYNLERI ZIRAAT MAKINA VE EKIPMANLARA SYT VE SYT YRYNLERI MEDENJILIK NAKLIYAT ITALYAT IRAJAT" Ltd.
May 19, 2022 10:39 БЪЛГАРИЯ, с. Бойно (6730) 3
108010951 ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ АД
IMERYS MINERALS BULGARIA
1989 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 4
108686659 СТИЛМЕД - СА ЕООД
2007 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 5
108568283 МЕАЦА ЕООД
2004 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 6
108022156 ВАСМАР ООД
1996 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 7
202153185 ИК НАТАЛИЯ ООД
IK NATALIYA Ltd.
July 17, 2012 16:45 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 8
108009269 СТИЛ-96 ООД
1996 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 9
108016819 ЯЙЦЕПРОМ АД
1991 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 10
200816920 ШЕНЕЛ ЕООД
SHENEL
August 13, 2009 15:50 БЪЛГАРИЯ, с. Прилепци (0) 11
818033478 САВАРОНА ЕООД
SAVARONA EOOD
1994 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 12
200120674 ПАНОРАМА ПАРК АД
May 19, 2008 11:07 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 13
206906157 ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ ООД
April 15, 2022 14:44 БЪЛГАРИЯ, с. Петлино (6634) 14
131086308 КОРИНА БГ ЕАД
2004 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 15
108682828 БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ ООД
BALKANSTROI INVEST LTD
2006 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 16
206192303 АДОНАЙ ГРУП ООД
ADONAY GROUP LTD.
August 12, 2020 11:15 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 17
108014597 ШЕНЕЛ - ШАБАН ШАБАН ЕТ
1991 БЪЛГАРИЯ, с. Прилепци (6631) 18
108507750 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ECOINGENERING
2000 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 19
108024351 КЪРДЖАЛИ-ТАБАК АД
1993 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 20
204070457 "ПСП СТРОЙ" АД
May 11, 2016 16:39 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 21
108565860 ЕВРО ХРОМ ЕООД
EURO CHROM
2004 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 22
204339338 М 40 ЕООД
M 40
November 21, 2016 10:22 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 23
108555767 ЕКИП ХОЛДИНГ ЕООД
Ekip holding LTD
2003 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 24
108563496 УСТРА - БЕТОН ООД
USTRA - BETON LTD
2004 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 25
200906652 РЕНКЛИ ООД
RENKLI
November 3, 2009 11:48 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 26
108078870 ГМА - ГЮЛХАН АХМЕД ЕТ
1999 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 27
108693059 ЕМО ТРАНС ЕООД
EMO TRANS Ltd.
2007 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 28
206132758 ПИ ЕС ПИ ЕАД
“PI ES PI” EAD.
June 17, 2020 12:49 БЪЛГАРИЯ, с. Мост (6670) 29
108038938 ПЧЕЛА ЕООД
PCHELA
1998 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 30
000220021 МОНЕК - ЮГ АД
1991 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 31
202551883 Пе енд Пе инженеринг ЕООД
April 26, 2013 11:15 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 32
204322431 Ю ЕС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
YU ES ENGINEERING
November 8, 2016 13:49 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 33
205564264 МОНОЗОНА ЕООД
„MONOZONA” Ltd.
March 12, 2019 12:31 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 34
203402376 ПЕТРОЛ ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ ООД
PETROL INVEST TRADING Ltd.
February 9, 2015 11:20 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 35
108551960 Сигнод България ЕООД
Signode Bulgaria EOOD
2002 БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали (6600) 36

Фирми по селища